• $16,1566
  • €17,3323
  • 967.497
  • 2375
30 Aralık 2012 Pazar

Yeni asgari ücret işçi ve işverene nasıl yansıyacak?

2013 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak aylık brüt asgari ücret; 16 yaşından büyükler için 978,60 lira, 16 yaşından küçükler için ise 839,10 lira olarak tespit edildi.
Aylık brüt asgari ücret, yılın ikinci yarısında; 16 yaşından büyükler için 1.021,50 lira, 16 yaşından küçükler için 877,50 lira olarak uygulanacak.
1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 30 Haziran 2013 tarihine kadar uygulanacak asgari ücret üzerinden yapılacak yasal kesinti tutarları; 16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler ile kapıcılar için Tablo'da verilmiş olup, aylık net asgari ücret 16 yaşından büyükler için 700,58 lira, 16 yaşından küçükler için 600,71 lira olacak.
Ancak bu tutarlara, asgari ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre, yeni asgari ücrete göre hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarları ilave edilecek.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
Ücretlilerin asgari geçim indirimi (AGİ) hesaplamasında, yılın başında geçerli olan asgari ücretin yıllık tutarının; ücretlinin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan eşi için yüzde 10'u, ilk iki çocuk için ayrı ayrı yüzde 7,5'i, diğer çocuklar için yüzde 5'i esas alınıyor.
Buna göre, ücretlilere 2013 yılında asgari geçim indirimi uygulaması ile sağlanacak vergi avantajı, ücretlinin medeni durumuna göre en az 73,40 lira olacak. 
AGİ ile birlikte net asgari ücret tutarı; bekar asgari ücretli için 773,98 lira olurken, evli asgari ücretli için eşinin çalışmama durumu ve çocuk sayısına göre 825,35 liraya kadar ulaşabilecek. AGİ eklenmiş net asgari ücret tutarları Tablo'da verilmiştir.
KAPICI ÜCRETİ NET 832 LİRA
Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor. Buna göre, kapıcıların eline geçecek aylık net tutar yılın ilk yarısında 831,81 lira olacak. Kapıcı ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indirimi uygulanmıyor ve net asgari ücret tutarı değişmiyor.
ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLER
3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca aday çırak ve çırağa ödenecek ücret, yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan az olamıyor. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ise asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden az olamıyor. 
Buna göre, yılın ilk yarısında 16 yaşından büyük aday çırak ve çırağa aylık 293,58 liradan; 16 yaşından küçüklere ise aylık 251,73 liradan az ücret ödenemeyecek. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek aylık ücret ise yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde 210,17 liradan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde 105,09 liradan az olamayacak. 
İŞVERENE MALİYETİ
İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.
Buna göre işveren, 16 yaşından büyük asgari ücretli için 2013 yılının ilk yarısında aylık 190,83 lira sigorta primi, 19,57 lira da işsizlik sigortası primi ödeyecek. Asgari ücretlinin işverene maliyeti de en az 1.189 lira olacak.
Ancak aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na düzenli olarak verip, primlerini de düzenli olarak ödeyerek beş puanlık sigorta primi indiriminden yaralanan işverenlere asgari ücretlinin maliyeti 1.140,07 lira olacak.

"liste.20121229232756.jpg"

<p> </p>

Ev kiralamasına sınırlama gelir mi?

Vahşi doğanın en acımasız canlıları! İşte korkutucu özellikleri

NASA tarih verdi! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor

Sadece ormandaki malzemeleri kullanarak yaptı! Her anını kaydetti