• $15,8026
  • €16,6828
  • 928.041
  • 2403.42
3 Nisan 2012 Salı

Ücret kesme cezası ve kuralları

İşyerinde çalışma disiplinini ve çalışanların huzurunu sağlamak amacıyla, işveren tarafından belirlenen ve çalışanların uymaları gereken işyeri kuralları vardır... İşyeri kurallarına uyum da işveren tarafından uygulanan çeşitli disiplin cezalarıyla sağlanır. 
Bunlar genel olarak uyarı, kınama, ihtar ve iş sözleşmenin feshi gibi yaptırımlar olabileceği gibi, ücret kesme cezası gibi parasal cezalar da olabilmekte...
Ücret kesme cezası, 4857 İş Kanunu'nun 38. maddesinde düzenlenmiş olup, uygulanması belli kurallara bağlanmıştır.

CEZAYI GEREKTİREN DAVRANIŞIN BELİRLENMİŞ OLMASI
Ücret kesme cezasının uygulanabilmesi için, ceza uygulanacak davranışlar ve ceza miktarları, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmelerinde açık olarak belirlenmiş olmalı.
Başka bir anlatımla, hangi davranışlarının ya da eylemlerinin ücret kesme cezası ile cezalandırılacağının işçi tarafından önceden bilinmesi gerekir. Önceden belirlenmeyen ve işçi tarafından bilinmeyen davranışlar nedeniyle ücret kesme cezası verilemez. 
Ayrıca, ceza uygulaması için öncelikle yapılması gerekenler sıralaması oluşturulmuşsa bu sıralamaya uyulması gerekir. Örneğin, oluşturulan ceza cetvelinde belirlenen bir fiil için öncelikle yazılı ihtarda bulunulması, tekrarı halinde ücret kesme cezası öngörülmüş ise yazılı ihtarda bulunulmadan ve fiil tekerrür etmeden ücret kesme cezası uygulanamaz.

SEBEP BİLDİRME ŞARTI
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin, sebepleriyle birlikte işçiye derhal bildirilmesi gerekiyor. Böylece işçinin kesilecek ceza miktarını ve zamanını önceden öğrenmesi, uygulamanın haksız olması halinde itirazına imkan sağlanması amaçlanıyor.

CEZA ÜST SINIRI
Yüksek miktarlarda ücret kesintisi yapılması ve keyfi uygulamaları önlemek amacıyla, yasada ücret kesme cezasının üst sınırı belirlenmiştir.
İşçinin ücretinden yapılacak ceza kesintisi, bir ayda işçinin iki günlük ücretinden, parça başına ya da yapılan iş miktarına göre ücret alan işçilerde ise işçinin iki günlük kazancından fazla olamıyor.

CEZA BAKANLIK HESABINA
Ücret kesme cezası uygulanan işçinin ücretinden kesilen ceza tutarı işverene kalmıyor. Kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına açılan banka hesabına yatırılması gerekiyor. Ayrıca işveren, uyguladığı ücret kesme cezası tutarlarının ayrı bir hesabını tutmakla yükümlüdür.
Bankaya yatırılacak tutar, işçinin ücretinden vergi, sigorta vb gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra işçiye ödenmesi gereken net ücret tutarıdır. Ücret kesme cezası, işçinin sigorta prim ödeme gün sayısında ve prime esas kazanç tutarında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.
Bakanlık hesabına yatırılan bu paralar, işçilerin mesleki eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimleri ve sosyal hizmetleri için kullanılıyor.
Bakanlık hesabına yatırılan paraların nerelere ne miktarda verileceği ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından kararlaştırılıyor.

YASAYA AYKIRI CEZAYA CEZA VAR
Yasa hükmüne aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve miktarını işçiye bildirmeyen işveren veya vekiline 2012 yılı için 450 lira idari para cezası uygulanıyor.

AKLINIZDA BULUNSUN - İhbar tazminatına esas ücret
İhbar tazminatının hesabında, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32. maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler de dikkate alınır. Ücret dışında kalan parasal hakların bir yılda yapılan ödemeler toplamının 365'e bölünmesi suretiyle, bir günlük ücrete eklenmesi gereken tutar belirlenir.

En kısa sürede emekli olmak için ne yapmalıyım?
İlk SSK giriş tarihim 15.12.1994 ve 1089 prim günüm var. Halen Bağ-Kur'luyum ve 3145 gün prim ödemem var. En kısa sürede emekli olmak için ne yapmalıyım? Eşim ev hanımı, işyerimi eşimin üzerine devredip SSK'ya mı devam etmeliyim?
- Hasan Tülek
4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 prim günü şartlarına tabisiniz. 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için ise 25 tam yıl (9000 gün) prim ödemeniz gerekiyor. Emeklilik yaşınız için 01.06.2002 tarihi itibarıyla Bağ-Kur prim ödeme gün sayınızı bilmemiz gerekiyor, ancak emeklilik yaşınızın 55'den az olmayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda 4/a statüsünden emeklilik, hem yaş hem de prim ödeme gün sayısı açısından sizin için daha avantajlı.
5750 prim gününü tamamlamak için gereken 1516 günün en az 1261 gününü 4/a statüsünde prim ödeyerek tamamlamanız halinde, 25 yıllık sigortalılık süresi ve 55 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a statüsünden emekliliğe hak kazanırsınız. 4/a statüsünde çalışarak prim ödemeniz için işyerinizi eşinize devretmeniz de gerekmiyor. 4/a statüsünde çalışmaya başladığınız tarihten itibaren 4/b sigortalılığınız sona erer.

GÜNÜN SÖZÜ
'Bir millet uyuyorsa, onu kolaylıkla uyandırabilirsiniz. Fakat bir millet uyumuyor da uyuyor gibi yapıyorsa, onu asla uyandıramazsınız.' Indria Gandhi

<p> </p>

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama

Türkiye'nin en uzun süre yaşayan insanı! 157 yıl hayatta kaldı

Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını söylüyorlardı! Çizimleri herkesi şaşırttı