• $16,5605
  • €17,56
  • 970.756
  • 2529.26
20 Mart 2012 Salı

2011'de elde edilen eurobond gelirlerinin beyanı

Gerçek kişiler tarafından elde edilen eurobond faiz gelirleri 'menkul sermaye iradı', alım-satım kazancı ise 'değer artış kazancı' sayılıyor. İster 1 Ocak 2006 tarihinden önce, ister bu tarihten sonra ihraç edilmiş olsun, elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde beyan usulü uygulanıyor.
Faiz gelirinin vergilendirmesinde ihraç tarihi önem taşımazken; alım satım kazancının verilendirilmesinde ihraç tarihi önem taşıyor.
FAİZ GELİRLERİ
Eurobondlar döviz cinsinden ihraç edildiklerinden, ödeme sırasında oluşan değer artışları (kur farkları) gelir sayılmıyor. Bu nedenle de elde edilen gelire indirim (enflasyondan arındırma) oranı uygulanmıyor. Yalnızca faiz geliri dikkate alınıp, yabancı para cinsinden elde edilen faizin, elde edildiği dönemdeki TL karşılığı faiz geliri sayılıyor.
Vergi uygulaması bakımından Devlet tahvili gibi değerlendirilen eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri, 'yüzde sıfır' oranında vergi kesintisine tabi olup, stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuş menkul sermaye iradı sayılıyor.
Bu nedenle de, eurobondun ihraç tarihine bağlı olmaksızın 2011 yılında elde edilen faiz geliri 23 bin lirayı aşmıyorsa beyan edilmesi gerekmiyor. 23 bin lirayı aşması halinde ise tamamının beyan edilmesi gerekiyor. Faiz geliri için herhangi bir istisna uygulanmıyor.
Beyana tabi başka gelirlerin de bulunması halinde, beyan sınırının aşılıp aşılmadığının tespitinde, bu gelirlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
ALIM-SATIM KAZANÇLARI
Eurobondun 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olması halinde, kazanç tutarına 19 bin liralık istisna uygulanacak. Kazanç, 19 bin liranın altında ise beyan edilmeyecek. 19 bin liradan fazla ise 19 bin lira istisna düşülecek. İstisna tutarını aşan kısım üzerinden vergi ödenecek.
Eurobondun 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olması halinde ise kazanç tutarına istisna uygulanmayacak. Hesaplanan kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilip, tamamı üzerinden vergi ödenecek.
KAZANÇ NASIL HESAPLANACAK?
Eurobond alım satım kazancının hesaplanmasında:
l Önce, eurobond alış bedelinin, alış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı bulunacak,
l Bulunan bedel, satışın yapıldığı ay hariç olmak üzere 1 Ocak 2006 tarihine kadar TEFE, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ise ÜFE artış oranında artırılarak 'maliyet bedeli' tespit edilecek (Eurobondun 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olması halinde, endeksleme yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor, 1 Ocak 2006'dan önce ihraç edilenlerde bu şart yok), 
l Satış bedelinin, satış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı bulunacak,
l Satış bedelinden, endekslenmiş alış bedeli ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler düşülerek, alım-satım kazancı hesaplanacak.
BEYAN VE VERGİLERİN ÖDENMESİ
Beyan sınırını aşan faiz gelirleri ile istisna tutarını aşan alım-satım kazançları, 26 Mart Pazartesi akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, biri mart diğeri de temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

AKLINIZDA BULUNSUN
Yurtdışında yaşayanların eurobond gelirleri
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, dar mükellef sayılıyorlar. Dar mükelleflerin elde ettiği eurobond faiz geliri de Türkiye'de stopaj (vergi kesintisi) yoluyla vergilendirilmiş kabul edildiğinden, faiz geliri tutarı ne olursa olsun, beyan edilmeyecek. Diğer gelirlerin beyanı durumunda da beyannameye dahil edilmeyecek.Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişiler (dar mükellefler), eurobondun ihraç tarihi ne olursa olsun, alım-satım kazancını da beyan etmeyecekler.

3600 prim günüyle nasıl ve ne zaman emekli olabilirim?
17.12.1959 doğumluyum. SSK girişim 1982, bugüne kadar 478 gün SSK ödenmiş primim var. 01.07.1985 ila 04.08.1992 yılları arasında polis memuru olarak görev yaptım. SSK ve Emekli Sandığı günlerimi toplam olarak öğrenmek istiyorum. Son olarak 3600 gün üzerinden ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?
l Hasan Ceylan
Emekli Sandığında 2550+637 gün fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 3187 gününüz var. SSK prim ödeme gün sayınızla birlikte toplam prim gününüz 3665 gün oluyor.
3600 prim günüyle 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilmeniz için son yedi yıllık fiili prim ödeme süresi içinde daha çok 4/a kapsamında prim ödemiş olma şartı gereği, Emekli Sandığı hizmetinizden sonra 1260 gün 4/a statüsünde prim ödemeniz ve 59 yaşınızı doldurmanız gerekiyor.
Sigorta başlangıcınız 23.05.1982'den önce ise 5075, sonra ise 5150 prim günüyle 4/a statüsünden daha erken emekli olabilirsiniz. 4/a statüsünden emeklilik için zaten her halükarda 1260 gün prim ödemeniz gerekiyor. Eksik kalan sürenizi de askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilirsiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan çok daha ahmaktır.' Moliere

<h2><span style='font-size: 1.6rem;'>Yonca-Onuk Tersanesi<span style='font-weight: normal;'> ve </sp

ULAQ VE SALVO'NUN ARDINDAN DENİZLERDEKİ YENİ GÜÇ SANCAR!

Gökten buz kültesi düştü! Çoban 'bomba patladığını zannetti

Lise öğrencileri 40 günde yaptı! Tek şarjla 70 kilometre yol yapabiliyor

35 ton etil alkol ele geçirildi! Ankara'da sahte içki baskını