• $16,8225
  • €17,5793
  • 977.017
  • 2466.49
18 Mart 2012 Pazar

Beyan edilmeyecek gelirler

Ticari ve zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilen esnaf, tüccarlar ve çiftçiler ile doktor, avukat, mali müşavir gibi serbest meslek erbabının ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar da 26 Mart akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor.
Ticari, zirai ve mesleki kazançların dışında kalan gelirlerin beyanında ise beyan sınırları, istisna tutarları ve gelir üzerinden yapılan vergi kesintilerinin nihai vergi olması gibi kıstaslar dikkate alınıyor.
Bu bağlamda, 2011 yılında elde edilen (ticari işletmelere dahil olmayan) ve hiçbir şekilde beyan edilmeyecek, başka gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de beyannameye dahil edilmeyecek gelirler genel olarak şöyle;
MENKUL KIYMET GELİRLERİ
l TL ve döviz cinsi banka mevduat faizleri, repo gelirleri, özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları,
l Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden elde edilen gelirler,
l Menkul kıymet otaklıklarından sağlanan kazançlar,
l 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ile alım satım kazançları,
l 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ile 19 bin lirayı aşmayan alım satım kazançları,
l 23 bin lirayı aşmayan eurobond faiz gelirleri,
l 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen eurobondların 19 bin lirayı aşmayan alım satım kazançları,
l Borsa kazançları,
l Bedelsiz olarak edinilenler ile iki yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
l 8 bin lirayı aşmayan, hisse senedi ve ilmühaber bastırılmamış anonim şirket hissesi ve limitet şirket ortaklık payı satış kazançları,
l Vadeli işlem borsalarında yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler,
l 46 bin lirayı aşmayan anonim şirket temettü ve limitet şirket kar payı gelirleri,
l Anonim ve limitet şirketlerin karlarını sermayeye eklemeleri karşılığında elde edilen bedelsiz hisse senedi ve ortaklık payları,

GAYRİMENKUL GELİRLERİ

l 2 bin 800 lirayı aşmayan konut kira gelirleri ile 23 bin lirayı aşamayan işyeri kira gelirleri,
l 1 Ocak 2007'den önce edinilen gayrimenkulün satışından elde edilen kazançlar,
l 1 Ocak 2007'den sonra edinilen gayrimenkulün satışından elde dilen ve 8 bin lirayı aşmayan kazançlar,
l Bedelsiz olarak (veraset veya bağış yoluyla) edinilen gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlar,

DİĞER GELİRLER
l Sosyal Güvenlik Kurumu ve Özel Sandıklardan alınan emekli, dul ve yetim aylıkları,
l Tutarı ne olursa olsun tek işverenden alınmış ve stopaj (vergi kesintisi) yoluyla vergilendirilmiş ücretler,
l Birden fazla işverenden alınmış olmakla beraber, birden sonraki işverenden alınan ve tutarı 23 bin lirayı aşmayan stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretler,
l Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellef işverenlerin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödemiş oldukları ücretler,
l 1.170 lirayı aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan off-shore ve yabancı ülke bankalarındaki hesaplardan elde edilen faiz ve alacak faizi gibi menkul sermaye iratları ile gayrimenkul sermaye iratları,
l Gerçek usulde tespit edilmeyen zirai kazançlar,
l 07.10.2001 tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla sigorta şirketleri ile bireysel emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler.

İsteğe bağlı sigorta primlerimi peşin ödeyebilir miyim?
İsteğe bağlı sigorta primlerini yıllık veya altı aylık ya da tamamını peşin ödeyip emeklilik yılımı (10 yıl) bekleme şansım var mı?
5510 sayılı SS ve GSS Kanununun 87. maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemeleri Yönetmeliğinin 108. maddesinde, isteğe bağlı sigortalıların peşin olarak en fazla 360 güne kadar olan primlerini peşin olarak ödeyebileceklerine ve erken ödeme indiriminden yararlandırılacaklarına ilişkin hükümler yer almakla birlikte, bu konuda henüz uygulama genelgesi yayımlamadı.Buna göre, bugün itibariyle isteğe bağlı sigorta primlerinizi altı aylık veya bir yıllık olarak peşin yatırmanız mümkün değil.

AKLINIZDA BULUNSUN
Birden fazla gelir elde edilmesi halinde beyan

YAZI konusu olan beyan edilmeyecek gelirlerden bazıları, tek bir gelir türünün elde edilmiş olması hali için geçerli. Birden fazla gelir elde edilmiş olması halinde bu gelirlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
Örneğin, stopaja tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilmemesi veya verilen yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmemesi için, vergiye tabi gelirlerin toplamının (tek işverenden alınan ücret ve birden fazla işverenden alınmış olmakla birlikte, birden sonraki işverenden alınan ücret toplamı 23 bin lirayı aşmayan ücret gelirleri hariç) 23 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.' Lao-Tzu

<p>Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisindeki Oktay rolü ile tanınıp  sevilmişti. Cenk Torun'a Çılgın Bedi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun yıllardır yanlış bilinen gerçeği açıkladı

Fatih'in kılıcının aynısı yaptı! Yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor

Türkiye'de 500 bin TL altında alınabilecek otomobiller! Listeler güncellendi

İçmeler köyünde yaşam normale dönmeye başladı