• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
19 Nisan 2012 Perşembe

Spor kulüplerine KDV kesintisi geliyor

Vergi kanunlarının Maliye Bakanlığı'na vermiş olduğu yetkilere dayalı olarak, 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklandı. 1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğle, profesyonel spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu olan işlemlerine de KDV tevkifatı getirildi.
TEVKİFATIN KAPSAMI
Tebliğ ile, profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil);
l Sponsorluk yoluyla veya reklam almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) yoluyla elde ettikleri gelirlerine,
l Spor karşılaşmalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanmasından elde edilen yayın gelirlerine,
l Şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden kaynaklanan isim hakkı gelirlerine konu işlemleri tevkifat kapsamına alındı.
VERGİ VE TEVKİFAT ORANI
Profesyonel spor kulüplerinin tevkifat kapsamındaki gelirleri genel oranda (yüzde 18) KDV'ye tabi. Tebliğe göre; spor kulüplerinin bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV'nin 9/10'u işlemin muhatapları (reklam hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, isim hakkını kullananlar vb.) tarafından tevkifata tabi tutulacak.
Yani, spor kulüplerine kapsama giren işlemler nedeniyle ödeme yapması gerekenler; hesaplanan yüzde 18 oranındaki KDV'nin yüzde 16,2'sini tevkif etmek suretiyle ödemeyip, sorumlu sıfatıyla beyan ederek Maliye'ye ödeyecekler.
Örneğin, (B) spor kulübü A.Ş. 1 milyon TL+KDV bedelle formasına aldığı reklamla ilgili olarak ilgili kuruluşa keseceği fatura üzerinde hesaplayacağı 180 bin liralık KDV'nin 18 bin lirası kendisine ödenecek, kalan 162 bin lirası ödemeyi yapan firma tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, Maliye'ye ödenecek.
YAYINCI KURULUŞ TEVKİFAT YAPMAYACAK
117 Seri No.lu KDV Tebliği'nde konu ile ilgili bazı örnekler de verilmiş durumda. Bunlardan birisine göre;
'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Süper Ligi 2012-2013 futbol sezonu müsabakalarının televizyondan yayınlanmasına ilişkin yayın hakkını yapılan ihale sonucunda (Y) Medya AŞ'ye vermiştir.
Futbol müsabakalarının yayın hakkı karşılığında yayın hakkı bedelinin Futbol Federasyonu tarafından Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden (F) Spor Kulübüne aktarılmasına ilişkin olarak (F) tarafından düzenlenecek faturada genel oran üzerinden KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV tutarının (9/10)'u Federasyon tarafından tevkif edilerek (F)'ye ödenmeyecek, ancak söz konusu vergi tutarı sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.'
Bu örnekte kulüpler bakımından bir sorun yok. Burada açıklanması gereken durum, yayıncı kuruluşun Türkiye Futbol Federasyonu'na ödeme yaparken kesinti yapıp yapmayacağı.
Tebliğ'de tevkifatın konusu, hem ödeme yapılacak birimler bakımından (profesyonel spor kulüpleri) hem de tevkifata konu 'işlemler' bakımından belirlenmiş durumda. Maç yayın hakkı karşılığı yapılan ödemeler de tevkifata konu işlemler arasında sayılmasına rağmen, tebliğde sadece spor kulüpleri ifadesinin kullanılması nedeniyle, yayıncı kuruluşun TFF'ye yaptığı ödemeler özerinden tevkifat yapılması gerekmiyor. Tebliğ'de yer verilen örnek de bu durumu teyit ediyor. Buradan da Maliye'nin amacının, spor kulüplerinden tahsil edemediği KDV'leri tevkifat yoluyla tahsil etmek olduğu anlaşılıyor.

Defter ve belgeler telefonla istenebilir mi?
VERGİ incelemesine yetkili olanların, işletmelerin yetkililerini veya muhasebecilerini telefonla arayarak 'Ö yılına ait defter ve belgeleri vergi dairesine getirin' şeklinde talepte bulunmaları uygulamada yaygın olarak gözlenebiliyor.
Hemen belirtelim, resmi olarak böyle bir talep şekli yok. Defter ve belgelerin yazılı olarak istenmesi gerekmektedir. İşletmeyi temsile yetkililere tebliğ edilen yazının tebliğ tarihinden itibaren en az 15 gün süre verilmesi gerekir.

İşsizlik maaşı alabilir miyim?
SON çalıştığım yerde 8 ay çalıştım. Daha önce 4 ay artı 4 ay ayrı yerlerde çalıştım. İşsizlik maaşı alabilir miyim? M. Ağkaş
İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için aranan şartlardan biri, hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihten önceki son 120 günü kesintisiz olmak üzere son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası prim ödemiş olmak. Son 120 gün kesintisiz prim ödenmiş olmakla birlikte, toplam prim gününüz 600 günden az olduğundan işsizlik ödeneğine hak kazanamıyorsunuz.

Bebeği için işten ayrılan tazminat alamaz
İKİ senedir çalışıyorum ve 6 ay öncesi doğum yaptım. Bebeğim şimdi 6 aylık ve bebeğime bakabilmek için istifa etmek istiyorum. Bu sebeple istifa edersem tazminatımı alabiliyor muyum ya da yapmam gereken başka bir şey var mı? A. Afşin
Bebeğinize bakmak için istifa etmeniz halinde kıdem tazminatına hak kazanmazsınız.
15 yıllık sigortalılık süreniz ve 3600 prim gününüz varsa, emeklilik için gereken yaşınızın dolmasını beklemek üzere işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağınız kıdem tazminatı alabilir yazısını işverene ibraz etmeniz gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Güç ve güveni dışarıda aramayın; bunlar insanın içinden gelir ve her zaman oradadırlar.'  Sigmund Freud

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak