• $15,5742
  • €16,2325
  • 899.441
  • 2419.04
12 Nisan 2012 Perşembe

'Mükellef Bilgileri Bildirimi' verilme süresi

Maliye Bakanlığı, mükellef bilgilerinin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve doğruluklarının teyidi amacıyla mükellefler tarafından 'Mükellef Bilgileri Bildirimi' verilmesi zorunluluğu getirmiş; kimlerin bildirim vereceği, bildirimin şekli, dönemi, verilme zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalar da 20 Ocak 2012 tarihili Resmi Gazete'de yayımlanan 413 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılmıştı...
31 Mayıs'a kadar verilmesi gereken söz konusu bildirimin verilme süresi, 1 Nisan'dan itibaren başladı.  
KİMLER BİLDİRİM VERECEK?
Mükellef Bilgileri Bildirimi'ni, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm Kurumlar Vergisi mükellefleriyle ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri vermek zorunda. Bildirimin, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi gerekiyor.
Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak gönderecek.
Faaliyet konuları itibarıyla farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri Bildirimi'nin 'Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat' alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini dolduracaklar.
BİLDİRİMİN ŞEKLİ
Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, 'https://intvd.gib.gov.tr/internetvd' adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor.
Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara www. gib.gov.tr adresinden de ulaşılabiliyor.
ONAY ŞART!
Bildirim, her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda verilecek. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunlu. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekiyor.
Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, bildirimi kağıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Herhangi bir şekilde elektronik ortam dışında gönderilen bildirimler verilmemiş sayılacak.
DÜZELTME İŞLEMLERİ
Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekiyor. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildirimi'nin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacak.
Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal ediliyor ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul ediliyor. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekiyor.

İşten çıkmak istiyorum, tazminat alabilir miyim?
İşten çıkmak istiyorum. Yönetim şekli beni ve birçok arkadaşımı rahatsız ediyor. Altı yıldır buradayım, tazminatımı alabilir miyim? M. Dinç
4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilen, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iş sözleşmenizi haklı nedenle feshetmeniz halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Bunun dışında kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanmanız söz konusu olmaz. Diğer yandan 15 yılık sigortalılık süreniz ve 3600 prim gününüz varsa, emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olursunuz. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağınız kıdem tazminatı alabilir yazısını işverene ibraz etmek suretiyle işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

GÜNÜN SÖZÜ
'Yalan tek ayak üzerinde; gerçek iki ayak üstünde durur.' Benjamin Franklin

<p>T-129 ATAK ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirdi. Helikopterin ilk teslimat ise  2

TAARRUZ VE TAKTİK KEŞİF HELİKOPTERİ - T129 ATAK

NASA görüntüleri paylaştı! Mars'taki gizli geçidin sırrı ne?

Hayvanların şaşırtan dostluğu! Onları hiç böyle görmediniz

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi tehlikesi