• $16,3458
  • €17,4307
  • 971.521
  • 2401.71
8 Nisan 2012 Pazar

2011'de ev alanlar ilk defa emlak vergisi ödeyecek

2012 yılı emlak vergisi birinci taksit ödeme süresi Mart ayında başladı. Birinci taksitin mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ise kasım ayında ödenecek. İsteyen gayrimenkul sahibi her iki taksiti birlikte ödeyebiliyor.
2011 yılında ev, işyeri, arsa ve arazi alanlar, bu gayrimenkulleriyle ilgili emlak vergisini ilk defa 2012 yılında ödeyecekler. Zira emlak vergisi mükellefiyeti, gayrimenkulün satın alındığı tarihi izleyen yıldan itibaren başlıyor.
Bu noktada, 2011 yılında gayrimenkul alanların birkaç noktaya dikkatini çekmek istiyoruz.
2012 VERGİ ARTIŞI
Emlak vergisi değerleri dört yılda bir, ilgili yıl için tespit edilen arsa ve arazi birim değerleri ile bina metrekare normal inşaat maliyetleri esas alınarak belediyeler tarafından yeniden hesaplanıyor.
Hesaplamanın yapıldığı yılı izleyen yıllarda da her yıl, otomatik olarak yeniden değerleme oranının yarısı kadar artıyor. Ancak Bakanlar Kurulu'nun artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkisi bulunuyor.
Uzun bir aradan sonra Bakanlar Kurulu bu yetkisini 201 yılı için kullandı ve 2012 yılı emlak vergileri yüzde 10,26 oranında artırıldı.
Buna göre öteden beri emlak vergisi mükellefi olanlar, 2011 yılında ödedikleri emlak vergisinin yüzde 10,26 fazlasını 2012 yılı emlak vergisi olarak ödeyecekler.
2011 yılında gayrimenkul alanlar da satın aldıkları gayrimenkulün 2011 yılı emlak vergisi değerinin yüzde 10,26 fazlası üzerinden emlak vergisi ödeyecekler.  Emlak vergisi ile birlikte, emlak vergisinin yüzde 10'u kadar da 'Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı' ödenecek.
EMEKLİ, İŞSİZ VE ÖZÜRLÜLER
Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan;
- Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler,
- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler,
- Gaziler,
- Şehitlerin dul ve yetimleri,
- Özürlüler,
emlak vergisi ödemeyecekler.
Ancak, bunun için durumlarına uyan bildirim formunu gayrimenkullerinin bulunduğu yerin belediyesine vermeleri gerekiyor. Kimlerin, hangi şartlarla emlak vergisi ödemeyeceğine ilişkin detayları, önümüzdeki günlerde yazacağız.
YENİ EVİN VERGİSİ
Bir hatırlatma da 2011 yılında inşaatı yeni bitmiş konut alanlar için...
Mesken olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin 2 bin 500 TL'den az olmamak üzere vergi değerinin dörtte biri, inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılıyor.
Örneğin, inşaatı 2011 yılında tamamlanan ve aynı yılda satın alınan, emlak vergisi değeri 200 bin TL olan konut için 2012 yılından itibaren beş yıl süreyle vergi değerinin dörtte biri kadar muafiyet uygulanacak. 2012 yılı emlak vergisi, vergi değerinin dörtte üçü (150 bin TL) üzerinden hesaplanacak.
Konutun, inşaatın bitiminden itibaren beş yıl içinde satın alınmış olması halinde, muafiyet beş yıldan kalan süre için uygulanacak.

Prim ödemeye devam etmezsem emekli aylığım düşer mi?
01.02.1992'de sigorta girişim var. Prim gün sayımı ve çalışma yılımı doldurdum (prim 6160 gün/yıl 20). 48 yaşında maaş hak ediyorum. Bu tarihten itibaren sigorta primi ödemez isem emekli maaşım düşük mü olur? Devam edersem emekli maaşımda ne kadar bir artış fark eder (yüzde olarak tahmini rakam)?
Aysel Yaman (03.04.2012)
Emekli aylığının hesaplanmasında, biri ortalama aylık kazanç tutarı, diğeri aylık bağlama oranı olmak üzere iki parametre esas alınıyor. Ortalama aylık kazanç tutarı, tüm sigortalılık süresi boyunca üzerinden prim ödenen prime esas kazanç tutarları güncellenerek hesaplanıyor. Aylık bağlama oranı ise toplam prim ödeme gün sayısına göre hesaplanıyor.
Ayrıca sizin gibi sigorta başlangıcı 01.01.2000 tarihinden önce olanların emekli aylığı, 01.01.2000 öncesi, 01.01.2000-30.09.2008 dönemi ve 01.10.2008 sonrası için ayrı ayrı hesaplanan kısmi aylıkların toplamından oluşuyor.
Üzerinden prim ödenen kazanç tutarı asgari ücret veya asgari ücretin biraz üzerinde olanların, 01.10.2008'den sonraki prim ödeme gün sayısının toplam prim ödeme gün sayısı içindeki payı arttıkça, emekli aylığı düşüyor.
Ortalama prime esas kazanç tutarınız 2.500 liranın altında ise prim ödemeye devam ettikçe bağlanacak emekli aylığınız düşer.
Primleriniz tavan veya tavana yakın tutar üzerinden ödeniyorsa, bağlanacak emekli aylığınız prime esas kazanç tutarına bağlı olarak artar.

AKLINIZDA BULUNSUN
2012'de gayrimenkul satanlar
Ocak, şubat ve mart aylarında gayrimenkul satanlar, 'gayrimenkulü sattım, emlak vergisinden kurtuldum' diye düşünmeyin. Gayrimenkulünüzü ilk taksit ödeme süresinden önce satmış olmanız, sizi gayrimenkulün 2012 yılı emlak vergisini ödemekten kurtarmıyor.
İster ocak, ister temmuz ayında satılmış olsun, 2012 yılında satılan gayrimenkulün 2012 yılı emlak vergisinin satıcı tarafından ödenmesi gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görebilirsiniz.'
Winston CHURCHILL

<p> </p>

Ev kiralamasına sınırlama gelir mi?

Gündüz ''kartal'' gece ''yarasa'' F-16'lar, her şartta göreve hazır

Doktor gözlerine inanamadı! Kolundaki şişliğin içinden bakın ne çıktı?

Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir'e geldi