• $15,8401
  • €16,7469
  • 927.328
  • 2394.83
6 Ekim 2011 Perşembe

Mirasçılık belgesi noterden alınabilir

Ölüm halinde mirasçıların yapmaları gerekenlerden biri de 'veraset ilamı' (mirasçılık belgesi) alınmasıdır. Mirasçılık belgesi; kimlerin, ne oranda mirasçı olduklarını gösteren bir resmi belgedir. Miras bırakan öldüğünde, mirasçıları mahkemeye başvurarak kendilerine veraset ilamı verilmesini talep edebiliyorlar.
Veraset ilamı için başvurulacak görevli mahkeme, 'sulh hukuk mahkemesi'. Yetki açısından bir sınırlama bulunmadığından, Türkiye'nin her yerindeki mahkemelere başvuru yapılması mümkün. Ancak, işlemlerin hızlı yürümesi bakımından ölenin nüfus kaydının bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurulmasında yarar bulunuyor.
Ölenin birden fazla mirasçısının olması durumunda, mirasçılardan birinin talepte bulunması yeterli. Bu durumda diğer mirasçılar da dilekçeye yazılıyor. Başvuru üzerine mahkeme tarafında verilen belge, tüm mirasçılar için aynı sonucu doğuruyor.
NÜFUS KAYDI GEREKLİ
Mirasçılık belgesi talebi için verilecek dilekçeye eklenmesi gereken en önemli belgelerden birisi, miras bırakanın 'nüfus kayıt örneği'dir. Mahkeme, ölenin nüfus kaydının bulunduğu yerdeki nüfus idaresine yazı yazarak, o kişinin aile durum tablosunu getirtir. Uygulamada bu tabloya 'vukuatlı nüfus kaydı' deniliyor.
Başvuru öncesinde mirasçıların, ölüm durumunu nüfus idaresine belgesiyle birlikte bildirmeleri gerekiyor. Sürecin hızlandırılması için mahkemenin nüfus idaresine yazdığı yazının elden götürülüp, yanıtının elden getirilmesi de mümkün.
ARTIK NOTERLER DE YETKİLİ
6217 sayılı 'Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle Noterlik Kanunu'na 71/A, 71/B ve 71/C maddeleri eklendi.
1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren bu değişikliklere göre bundan böyle noterler de mirasçılık belgesi verebilecek. Noterler, mirasçılık belgesine ilişkin işlemleri bizzat yapmak zorunda. Ancak, noterlik dairesinde imza yetkisi verilmiş hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri varsa bu işlem onun tarafından da yapılabilecek. Konu ile ilgili yönetmeliğin önceki gün yayınlanmasının ardından uygulamanın hayata geçmesinin önünde engel kalmadı.
Yönetmeliğe göre; noter başvuru üzerine nüfus kayıtlarını inceleyerek öncelikle ilgilinin yasal mirasçı olup olmadığını tespit edecek. Mirasçılığın tespitinde ilgili tarafından sunulacak güncel nüfus kayıt örnekleri veya noter tarafından elektronik ortamda temin edilecek kayıtlar esas alınacak. Nüfus kayıt örneğinin elektronik ortamda temin edilememesi halinde, bu kayıtlar noterce nüfus müdürlüğünden yazıyla da istenebilecek.
İlgilinin nüfus kayıtlarına göre yasal mirasçı olduğunun tespit edilmesi halinde özel kanunlardaki usuller de dikkate alınarak ilgiliye, miras paylarını gösterir mirasçılık belgesi ve suretleri verilecek. Mirasçılık belgesi için başvuranların notere 38,20 TL harç ödemeleri gerekiyor.
BELGE VERİLEMEYECEK DURUMLAR
Nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması, yabancılar tarafından talep edilmesi veya mirasçılık belgesi verilmesinin bilirkişi incelemesi yapılmasını, tanık dinlenmesini gerektirmesi ya da talebin yabancılık unsuru taşıması gibi yargılamayı gerektiren durumlarda, noterlerce mirasçılık belgesi verilemiyor.
Noterler tarafından verilen mirasçılık belgesi hakkında, başvuruyu yapan ya da bu belge sebebiyle menfaatinin ihlal edildiğini iddia edenler tarafından 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre yetkili sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabiliyor. İtiraz üzerine verilen kararın bir örneği mirasçılık belgesini veren noterliğe ve Türkiye Noterler Birliğine bildiriliyor.

Yöneticinin dava açma yetkisi
Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan gayrimenkullerde yöneticiler, kat malikleri kurulundan aldıkları yetkiyle hareket ederler. Anataşınmazın ortak yerlerinde yapılan değişikliklerin ortak alana müdahale niteliğinde olması ve projeye aykırı olması halinde dava açılabiliyor. Böyle bir durumda yöneticinin dava açabilmesi için anataşınmazda kat maliki olması; kat maliki olmaması halinde ise kat malikleri kurulu tarafından kendisine bu konuda özel yetki verilmesi gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir' Leonardo da Vinci

<p>Earle Dickson, 1920'li yılların başında genç ve oldukça sakar bir kadınla evli olan bir şirket ça

Yara bandı nasıl icat edildi? | İcat Çıkarma #7

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama