• $15,9309
  • €16,8999
  • 945.145
  • 2372.35
3 Şubat 2011 Perşembe

Kısmi süreli çalışanlara üç yeni hak

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin deve kuşu gibi, aynı dönem için hem 4/a (SSK) hem de 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı sayılma durumunun Torba Yasa ile düzeltileceğini 21 Aralık 2010 tarihli AKŞAM'da yazmıştık.
Benzer durumdaki kısmi süreli çalışanlar için öngörülen iyileştirmeleri ise sonraya bırakmıştık.

Mevcut yasal düzenlemeye göre, 4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile (part-time) çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabiliyorlar. Ancak isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri süreler, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

Başka bir anlatımla, ayın çalıştıkları günleri için 4/a (SSK), isteğe bağlı prim ödedikleri günler için 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı sayılıyorlar.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Torba Yasa ile bu çarpıklık gideriliyor. Ayrıca ay içinde çalışmadıkları süreleri borçlanmalarına ve işsizlik sigortasına tabi olmalarına imkan sağlanıyor.

BORÇLANMA HAKKI
Torba Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe gireceği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini borçlanabilecekler.

Borçlanılan bu süreler, hizmet akdine istinaden gerçekleşen çalışma sürelerinde olduğu gibi 4/a (SSK) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.
Borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı yüzde 20 oranı üzerinden hesaplanacak.

Öngörülen düzenleme geçmişe yönelik mağduriyetleri gidermese de bundan sonrası için olumlu bir düzenleme. Geçmişe yönelik borçlanma hakkı da verilseydi, çok daha iyi olurdu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
Kısmi süreli çalışanlar, mevcut yasal düzenlemede olduğu gibi, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini isteğe bağlı sigortalı olarak da 30 güne tamamlayabilecekler.
Yeni düzenlemede eskisinden farklı olarak, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen sürelerin de 4/a (SSK) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.
Buna göre, kısmi süreli çalışanların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait isteğe bağlı sigortalı olarak 30 güne tamamladıkları eksik süreler de 4/a kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

İŞSİZLİK SİGORTASI
İşsizlik Sigortası Kanununda Torba Yasa ile yapılan değişiklikle, kısmi süreli çalışanlar işsizlik sigortası kapsamına alınıyor.
Kısmi süreli çalışanlardan ay içindeki eksik günleri için isteğe bağlı sigortalı olanlar, işsizlik sigortasına tabi olabilecekler. Karşılığında ise yüzde 1 sigortalı ve yüzde 2 işveren payı olmak üzere toplam yüzde 3 oranında işsizlik sigortası primi ödeyecekler.

Adresinde bulunmayanlara tebligat yapılması
TEBLİGAT Kanunu'nda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından, adres kayıt sistemindeki adres ile gerçek adresinin farklı olması, ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir.
Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul ediliyor ve tebligat buraya yapılıyor. Aman dikkat...

Emekli Sandığı'nda doğum sonrası borçlanma var mı?
1981 yılında 3 ay sigortalı çalıştım. Daha sonra 16 Aralık 1992 tarihinde öğretmen olarak Emekli Sandığı'na bağlı çalışmaya başladım ve 30 Haziran 2008 tarihine kadar fiilen çalıştım. İki çocuğum var. Birincisi 12 Nisan 1992 de doğdu, ben işe 16 Aralık 1992 de başladım. Diğer çocuğum 1 Kasım 1995 de doğdu. Hiç birinde doğum sonrası ücretsiz izin kullanmadım. Emekli Sandığı'nda doğum sonrası borçlanma var mı, varsa ne kadar süre? Başlangıçta sigortalı çalışmıştım, sigorta numaram var. Her iki çocuğum için de ikişer yıl sigortaya borçlanabilir miyim? Bunu Emekli Sandığı ile birleştirip Emekli Sandığı'ndan emekli olabilir miyim? Gülname Karamanoğlu
Emekli Sandığı'nda doğum sonrası borçlanma yok. Doğum sonrasında kullanılan ücretsiz izin süresi borçlanılabiliyor. Ancak siz ikinci doğumdan sonra ücretsiz izin kullanmamışsınız.

Doğum borçlanması, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan kadının doğumdan sonraki çalışmadığı süreler için söz konusu. Buna göre de ancak birinci doğumun gerçekleştiği 12 Nisan 1992 tarihi ile Devlet memuriyetine başladığınız 16 Aralık 1992 tarihi arasındaki süreyi borçlanabilirsiniz. Bu da Emekli Sandığı'ndan emekli olmanıza yetmez.

GÜNÜN SÖZÜ
'Düşünmeden öğrenmek faydasız; öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir.'  Konfüçyüs


<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak