• $15,9644
  • €16,7968
  • 932.278
  • 2393.61
23 Ekim 2011 Pazar

Kira gelirinden indirilemeyen kira ödemeleri

Kira gelirlerini beyan edenlerin, vergi matrahına ulaşırken 'gerçek gider' ve 'götürü gider' yöntemi olmak üzere iki seçimlik hakkı bulunuyor.
Dileyenler, hasılatlarından yüzde 25'ini belgelendirmeksizin götürü gider olarak; dileyenler ise gerçek gider yöntemini seçerek Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesinde sayılan giderleri belgelendirmek suretiyle kira gelirlerinden indirebiliyorlar.
Gerçek gider yöntemini tercih edenlerin kira gelirlerinden indirebilecekleri giderlerden biri de kira ile oturulan konut için ödenen kira bedeli.
GVK'nın 74. maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendine göre, sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli, konut kira geliri istisna tutarına isabet eden kısmı hariç olmak üzere, kira gelirinden indirilebiliyor.
Bu bağlamda eşe ve çocuğa ait kira ödemelerinin, kira gelirinden indirilip indirilemeyeceği konusu uygulamada duraksamaya neden oluyordu. Gelir İdaresi vermiş olduğu özelgeler ile bu konudaki görüşünü ortaya koydu. 
Gelir İdaresine göre, eşe ait kira ödemesinin, kira gelirini beyan eden diğer eş tarafından indirim konusu yapılması mümkün. Ancak çocuğun ikamet ettiği ev için ödenen kira bedelinin indirim konusu yapılması mümkün değil.
EŞE AİT KİRA ÖDEMELERİ
Gelir İdaresi'nin görüşüne göre; eşle birlikte oturulan konut için ödenen kira bedelinin evlilik birliğinde müşterek bir gider olması nedeniyle, eşlerden birinin konut kira geliri dolayısıyla gerçek gider usulünde vereceği beyannamede, söz konusu giderlerin istisnaya isabet eden kısmı hariç olmak üzere gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün (13.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 74-962 sayılı Özelge).
ÇOCUK İÇİN ÖDENEN KİRA
Kira geliri elde eden mükellefin, çocuğunun oturduğu konutun kira sözleşmesinin mükellef adına olması ve kira ödemelerinin de mükellef tarafından yapılması halinde, ödemiş olduğu kira bedelini kira gelirinden indirip indiremeyeceği konusunda ise Gelir İdaresi farklı görüşte.
Gelir İdaresi'nin görüşüne göre; çocuğun kiracı olarak oturduğu konutun kira sözleşmesi kira geliri elde eden mükellef (ana veya baba) tarafından yapılmış ve/veya kirası mükellef tarafından ödeniyor olsa bile, söz konusu kira ödemelerinin kira gelirinin beyanında indirim konusu yapılması mümkün değil (15.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 74-984 sayılı Özelge).
BAKIMEVİNE ÖDENEN KONAKLAMA BEDELİ
Sahip olduğu konut veya konutları kiraya verip, kendisi bakımevinde kalan mükellefin, bakımevine yaptığı ödemelerin kira gelirinden indirilmesi konusunda da Gelir İdaresinin görüşü olumsuz.
Gelir İdaresi'nin görüşüne göre; 'Otel, huzurevi ve yaşlılar bakımevi vb. yerlerin kira ile oturulan konut olarak değerlendirilmesi ve buralara ödenen bedellerin de gayrimenkul sermaye iradından gider olarak indirilmesi mümkün değil (18.10.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 74-435 sayılı Özelge).   
Yukarıda özetlerine yer verilen Gelir İdaresi görüşlerine göre; eşle birlikte oturulan konut için ödenen kira bedelinin, eşlerden birinin konut kira geliri dolayısıyla gerçek gider usulünde vereceği beyannamede indirim konusu yapılması mümkün iken; çocuğun kiracı olarak oturduğu konutun kira ödemeleri ile otel, huzur evi ve yaşlılar bakım evi vb. yerlere ödenen bedellerin, kira gelirinin beyanında indirim konusu yapılması mümkün değil.

KUTADGU BİLİG'DEN ÖĞÜTLER
Ey kanun yapıcı, iyi kanun koy;
Kötü kanun yapan hayattayken ölmüş demektir.
Ey hakim devlet adamı, kötü teamül koyma;
Kötü kanunlarla dünyaya hükmedilemez.
Bir kimse kendi zamanında kötü teamül koyarsa,
Kendinden sonraya kötü nam bırakmış demektir.
Birisi iyi kanun koyup bıraktığında,
Adının ayakta durmasını sağlamış demektir.
(1458-1461. beyitler)

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz
2002 yılından beri çalışmakta olduğum firmada, çalışma saatleri 09:00 ile 18:45 arası. Cumartesi ve Pazar tatil. Çıkış saati olarak bu tür bir uygulamaya daha önce hiç rastlamamıştım. Konuyu bir kaç kez yöneticilerimize sorduğumuzda, yemek saatini (45 dk.) çalışma saatlerinin dışında bıraktıklarını, işveren olarak yasanın yemek saatlerini dahil ya da hariç etme hakkı olduğunu ifade ettiler. İlgili yasa da bu tip bir ifadeyi göremedim veya gördüm ama anlayamadım. Bu tarz bir uygulamanın yasada yeri var mıdır? Feraye Gürel
Genel bakımdan çalışma süresi haftada 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçiye ara dinlenmesi verilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz (İş Kanunu Md. 63 ve 68).
İşyerinizde günlük çalışma süresi, ara dinlenmesi (45 dakikalık yemek saati) hariç 9 saat; haftanın beş günü de çalışma günü olarak belirleniş. Yani haftanın beş günü 9 saatten 45 saat çalışmış oluyorsunuz. Uygulamada yasal olmayan herhangi bir durum söz konusu değil.

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister