• $17,9632
  • €18,4264
  • 1037.18
  • 2864.25
28 Nisan 2011 Perşembe

Engelliler için özel donanımlı araç ithalatı

Gümrük Vergisi Kanunu'nun 167. maddesine göre, malul ve sakatların kullanımına özgü eşyalar gümrük vergisiz olarak ülkeye ithal edilebiliyor. Bu kapsamda özel donanımlı sakat aracı ithal edecek kişilerin, el ve ayaklardaki ortopedik özre dayanan özürler nedeniyle malul ve sakat olması gerekiyor.
Engelli durumdaki kişi Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışıyor ise; ikametini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak taşıması halinde özel donanımlı aracı vergisiz olarak getirebiliyor. Kesin dönüş şartı sadece engelli kişi tarafından kullanılmayan araç, binek otomobil ve motosiklet için geçerli. Motorlu ve motorsuz koltuklar ile bisikletler kişisel eşya kapsamında kesin dönüş şartı aranmaksızın engelli kişi tarafından vergisiz ithal edilebiliyor.
Engelli durumdaki kişi Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ise; Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler (dernek, vakıf vb.) tarafından kendisine bağış yoluyla gönderilen veya bedel karşılığı alınan özel donanımlı aracı ithalat vergilerinden muaf olarak ithal edebilir.
ÖZEL DONANIMLI ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR
Malul ve engellilerin hayatlarını sürdürmeleri için kişisel kullanımlarına özgü araçların gümrük idaresine sunulduğu tarih itibariyle, kayıt ve model yılı dahil üç yıldan eski olmaması gerekiyor. Bu kapsamda vergisiz olarak ithal edilebilecek araçlar şunlar:
Sadece malul ve engelliler tarafından kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.'ye kadar olan otomobiller,
El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat malul ve engelli kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, malul ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya kişi ile iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü tarafından kullanılan vasıtalardan motor silindir hacmi 2500 cc. ye kadar olan araçlar,
Portatif koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil altı ila dokuz oturma yeri olan, malul ve engelli kişinin rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan motorlu kara nakil vasıtaları.
Ancak, engellilerin gümrüksüz olarak ithal edebilecekleri araçlar kapsamına, 'arazi taşıtları' girmiyor.
GAZİLERE AYRICALIK VAR
Malul ve engelliler tarafından kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan motor silindir hacmi 1600 cc.'ye kadar olan otomobillerde bazı durumlara özgü olmak üzere özel donanım şartı aranmıyor. Burada sözü edilen özel durum; sadece Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için geçerli.
Sol bacak engelli gaziler için özel donanım gerektirmeyen otomobiller ise otomatik vitesli otomobiller olabiliyor. Zira, başka tür vites donanımına sahip araçların bu durumdaki kişiler tarafından kullanımı söz konusu olamaz.
Bunlardan başka, el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olanların başkaları tarafından kullanılacak olan araçları ithal etmeleri için; hem bu aracın engelli kişinin inme ve binmesini kolaylaştırıcı düzeneğe sahip olması hem de malul ve engelli kişinin bu tür bir araca ihtiyacı bulunduğuna ilgili gümrük idaresince kanaat getirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda da arazi taşıtlarının ithal edilmesi mümkün değil.

ÖSYM'de neler oluyor?
LGS sınavındaki şifre iddiaları üzerine yapılan açıklamalar sonrası, bazı etkili ve yetkililer 'tatmin' olduklarını söylemişlerdi. Önce şifreleme olmadığı açıklandı, ardından şifreleme olduğu ancak bunu kimsenin kullanmadığı açıklandı.
Ortaya çıkan karmaşayı, durumu protesto eden gençlere yönelik olarak kimi yetkililerce yapılan 'benim babam senin babanı döver' kıvamındaki talihsiz açıklamalar izledi. Savcılığın konuya ilişkin incelemesini tamamlaması beklenirken bu kez de ALES sınavında eksik soru kitapçığı skandalı patladı. Ardından 8 ilde cezaevlerinde yapılan sınav hatalı kitapçık nedeniyle iptal edildi.
Yeni iddia ise soruların basıldığı matbaada 'jammer' adıyla bilinen sinyal kesicilerin çalışmadığı. Yani, matbaadan telefonla dışarıya ulaşmak mümkünmüş. Son derece vahim olan bu iddialar karşısında, daha önce peşinen tatmin olanların 'sehven' tatmin olduklarını açıklamaları bekleniyor.

Sigortalılık hallerinin çakışması
2004 yılında SSK'lı olarak bir işyerinde işe başladım; burada çalışmaya devam ederken 2005 yılında da bir limited şirkete ortak oldum. 2006 yılında askere gidip 2007 yılında geri geldim ve terhisimden 1 gün sonra aynı işyerinde SSK'lı olarak tekrar işe girdim. Şu an SSK sigortalılığım ve limited şirket ortaklığım devam ediyor. Askerde olduğum süre içinde herhangi prim ödemesi yapılmadı. Bağ-Kur burada devreye girip 6 aylık askerlik sürem için benden isteğim dışında prim ödemesi talebinde bulunabilir mi? Eğer eskiye dönük borç çıkacaksa torba yasadan faydalanarak bu borcumu yapılandırabilir miyim?
Ayrıca yakın zamanda SSK'lı çalıştığım işyerinden ayrılıp ortağı olduğum şirkette faaliyetlerime devam etmeyi düşünüyorum. SSK prim ödemelerimden Bağ-Kur sistemine geçerken bir problem yaşar mıyım? Burak Tolga
1 Mart 2011 tarihinden önceki dönemde, 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık hallerine aynı anda tabi olanlar, önce başlayan sigortalılık haline göre; önce başlayan sigortalılık kesintiye uğradığında da sonradan başlayan çalışma haline göre sigortalı sayılıyorlardı. 1 Mart 2011 tarihinden itibaren, 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalılık halleri çakışanlar, 4/a kapsamında sigortalı sayılıyorlar. 
Buna göre askerlik nedeniyle 4/a sigortalılığınızın sona erdiği tarihte 4/b sigortalılığınız devreye girer. Askerden sonra 1 Mart 2011 tarihine kadar 4/a kapsamında ödediğiniz primler de yersiz ödeme sayılır. 4/a kapsamında ödediğiniz bu primlerin 4/b sigortalılığına sayılmasını talep edebilirsiniz. Askerlik dönemine ilişkin primlerinizi Torba Yasa kapsamında ödeyebilirsiniz. Ortağı olduğunuz şirkette 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışamazsınız.

Günün sözü
'Sokakta ayakları olmayan bir adam görene kadar ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm.' Balzac

<p> </p>

Suriye'ye harekatı kimler neden istemiyor?

İbrahim Kendirci panikledi: Annemden saklıyordum!

Sanki o değil bir başkası! Feride Hilal Akın'ın yaptırdığı estetik yok artık dedirtiyor

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown sitem etti: Benim neyimden nefret ediyorlar?