• $7,5345
  • €8,9837
  • 411.286
  • 1541.98
21 Nisan 2011 Perşembe

Doğum nedeniyle ücretsiz izin uygulaması

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Torba yasa ile yapılan değişiklikler sonrası, doğum nedeniyle verilecek ücretsiz izinlerde de değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre; doğum yapan memura, verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren yirmidört aya kadar ücretsiz izin verilecek.

Yapılan yeni düzenlemeyle sadece doğum yapan kadın memurun kullanabileceği ücretsiz izin, eşi doğum yapan erkek memur için de kullanılabilecek hale getirildi. Değişiklik sonrası; 

- Doğum yapan kadın memura isteği üzerine oniki aya kadar verilmekte olan ücretsiz izin hakkı yirmidört aya çıkarıldı ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin hakkı tanındı. 
- Doğum yapan kadın memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlendi.

ÖZELLİKLİ DURUMLARDA UYGULAMA
Ücretsiz doğum izninin kullanılmasıyla ilgili olarak uygulamada karşılaşılabilecek olan özellikli durumlarda uygulamanın nasıl olacağı ise 2 Seri No.lu Kamu Personeli Genel Tebliği'nde açıklandı. Buna göre;
- Yürürlükten kaldırılan hükme istinaden doğum sebebiyle verilen ücretsiz iznini kullanmakta olan kadın memurun ücretsiz izin süresi, isteği üzerine yirmi dört aya kadar çıkarılacak. 
- Kaldırılan hükme istinaden doğum sebebiyle verilen on iki aylık ücretsiz izin süresini tamamlayan kadın memura, isteği halinde yirmidört aylık aylıksız izin süresinin kalan kısmı kullandırılacak. 
- Eşi doğum yapan erkek memura, eşinin devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın, isteği halinde yirmidört aya kadar ücretsiz izin verilecek. Bu iznin bitiş tarihi, eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren hiçbir şekilde yirmidört aylık sürenin bitimini geçemeyecek. 
- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2011 tarihinden önce eşi doğum yapan memura isteği üzerine yirmidört aylık ücretsiz izin süresinin kalan kısmı kullandırılacak. Ancak, söz konusu ücretsiz iznin bitiş tarihi, doğum tarihinden itibaren yirmi dört aylık süreyi hiçbir şekilde geçemeyecek. 
- Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen ücretsiz iznin yirmidört aylık süre içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkün olacak. 
- Doğum sonrası analık izninin bitiminde ücretsiz izin verilen ve izin bitiminde göreve başlayan memurun yeniden ücretsiz izin talebinde bulunması halinde, bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden yirmi dört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar ücretsiz izin verilecek.
- Doğum yaptıktan sonra ataması yapılan memura, isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitimini takip eden tarihten itibaren yirmidört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, ücretsiz izin kullandırılacak.

Memurlarda süt izni
Torba yasa ile yapılan değişiklik sonrası doğum yapan kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilecek. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı konusunda, kadın memurun tercihi esas alınacak.

Buna göre; 
- Değişiklikten önceki hükme istinaden süt izni hakkını kullanmakta olan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ay içinde bulunması halinde günde üç saat, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı ay içinde bulunması halinde ise günde bir buçuk saat süt izni kullandırılacak. 
- Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması nedeniyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılması mümkün değil.

Durdurulan isteğe bağlı sigorta primini Torba'ya göre ödeyebilir miyiz?
Eşim eski SSK'lı isteğe bağlı prim ödemekteyken 1997-2002 yılları arası için sırf faiz işlemesin diye dilekçe vererek isteğe bağlı sigortalılığını durdurduk. Daha sonra tekrar müracaat ederek prim ödemeye başladık. 2004 ve 2005 yıllarında ise bu sefer isteğe bağlı sigortalı iken prim ödeyemedik. Bu yıllarda ödenmeyen primlerin bir kısmını 2005 yılında çıkan bir kanuna göre ödedik. Burada da yine ödeyemediğimizden dolayı prim borcumuz kaldı. Kanun gereği bu sürelerde ödenmediğinden dosya kapandı ve ödeme imkanı ortadan kalktı. Şu an prim ödemeye devam etmekteyim.
1997-2002 yılları için durdurma dilekçesi vererek ödemediğimiz, 2005 yılında ise yapılandırıp bir kısmını ödeyemediğimiz ve ödeme imkanı ortadan kalkmış isteğe bağlı primlerini yeni çıkan torba yasaya göre ihya etme ve ödeme imkanı olacak mı? Abdullah Bayın
506 sayılı SSK'nın mülga 85. maddesine göre, isteğe bağlı sigorta priminin art arda üç ay ödenmemesi halinde, isteğe bağlı sigortalılık, primi ödenmiş son ayın bitiminden itibaren sona eriyordu.
1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeye başlandı ve 5510 sayılı SS ve GSS Kanununa göre, isteğe bağlı sigorta primlerinin, ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde ödenmesi gerekiyor. 12 aylık süreden sonra ödenen primler iade ediliyor. 6111 sayılı Torba Yasa, 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin olup 25 Şubat 2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi borçlarının ödenmesine imkan sağlıyor. Bunun dışında geçmişte durdurduğunuz isteğe bağlı sigortalılık süreleri ile yeniden yapılandırıp ta ödeyemediğiniz isteğe bağlı sigorta primlerini Torba Yasa kapsamında ödemeniz mümkün değil.

<p>Samsun'da eski eşi E.M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde öldüresiye döven İbrahim

Samsun'daki caninin ifadesi ortaya çıktı: Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptı

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı

Başkan Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı