• $7,4894
  • €8,9731
  • 408.73
  • 1538.04
07 Nisan 2011 Perşembe

Borç yapılandırmasında başvuru süresi daralıyor

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma Yasası olan 6111 sayılı Torba Yasa hükümlerinden yararlanmak için ilgili kurumlara başvurmak gerekiyor. Bazı kolaylıklardan yararlanmak için farklı başvuru süreleri belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru süresi genel olarak 2 Mayıs 2011 günü mesai saati bitiminde sona eriyor.
Bakanlar Kurulu'nun başvuru sürelerini bir ay uzatma yetkisi bulunmakla birlikte, başvuru için son günlere kalmamakta yarar var. 
Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, stok affı gibi imkanlardan yaralanmak için vergi dairelerine yapılacak başvurularla ilgili süreleri 29 Mart 2011 tarihli AKŞAM'da yazmıştık.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi borçları için de 2 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor. 

ASGARİ İŞÇİLİK PRİM BORÇLARI
30 Kasım 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 25 Şubat 2011 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca işverene tebliğ edilmiş olan asgari işçilik (ölçümleme) uygulamasından kaynaklanan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri ile 2011 Nisan ayı sonuna kadar tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor.

İDARİ PARA CEZALARI
31 Aralık 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 25 Şubat 2011 tarihinden önce kesinlemiş olan idari para cezaları ile 2011 Nisan ayı sonuna kadar tahakkuk edip de dava safhasında veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezaları için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor.
2011 Nisan ayı sonuna kadar tahakkuk edecek olan idari para cezalarının tahakkuk ettiği tarih itibariyle 2 Mayıs 2011 tarihine 15 günden az süre kalmış olması halinde, başvuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün olarak uygulanacak.

BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLAR
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını 5510 sayılı Kanunun geçici 24 veya 25. maddelerine göre yapılandırdığı halde, taksit ödeme yükümlülüğünü yerine getiremediği için bu hakkını kaybetmiş olanların, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası (canlandırılması) için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekiyor.

SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLAR
30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla beş yıldan fazla süreye ilişkin prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur sigortalılarından, durdurulan bu sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanacak faizle birlikte 2011 Temmuz ayı sonuna kadar ödemek isteyenlerin 2 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekiyor.

AKLINIZDA BULUNSUN
Yargı harçlarında artış olacak
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 6217 sayılı 'Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre yargı harçlarında düzenleme yapılıyor. Söz konusu yasayla Bölge Adliye Mahkemeleri'nin hukuk dairelerine yapılacak istinaf başvurularında 50 TL, ceza dairelerine yapılacak istinaf başvurularında ise 40 TL harç alınacak. Halen 79.50 olarak uygulanan Danıştay'a temyiz başvurusu harcı ile Yargıtay hukuk daireleri temyiz başvuruları 100 TL'ye çıkıyor. Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvuruları ise 50 kuruş artırılarak 80 TL'ye çıkıyor. Yasanın iyi yönü ise Bölge İdare Mahkemelerine itiraz yoluyla yapılacak başvuru harçlarını 53 TL'den 50 TL'ye düşürmesi.

Bağ-Kur borcumu sildirebilir miyim?
BAĞ-KUR'a tabi olarak işyerim olması nedeniyle 09.04.2003-15.02.2006 tarihleri arasında 7.200 TL prim, 5.000 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere 12.200 TL borcum bulunmaktadır.  İşyerimi kapatarak 15.02.2006 tarihinde SSK'lı olarak işe başladım. Mevcut borcumu Torba Yasaya göre yapılandırmak istemiyorum. Süre de azaldı. Bu borcumu sildirme imkanı var mı? Bu borcumu yapılandırsam dahi ödeme imkanım zaten yok. Yılmaz Ertaş
Bağ-Kur borcunuzu sildirme imkanınız maalesef yok. Bu borç bugün olmasa bile emekli olacağınız zaman karşınıza çıkar. Bu borcu ödemediğiniz sürece de Sosyal Güvenlik Kurumu sizi emekli etmez.

İstifa ederek işten ayrılmam halinde hangi haklarım var?
DÖRT yıldır özel bir şirkette SSK'lı olarak çalışıyorum. İstifa ettiğimde tazminat alamayacağımı biliyorum fakat alabileceğim herhangi bir hakkım olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Mehmet Turan
15 yıllık sigortalılık süreniz ve toplamda 3600 prim gününüz varsa, yaştan emeklilik için gereken yaş dışındaki koşulları sağlamış olursunuz. Budurumda Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız bu durumunuzu teyit eden yazı ile işverene başvurarak işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz.
Bunun dışında istifa ederek işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatı alamazsınız. Sadece hak edip de kullanmadığınız yıllık ücretli izniniz varsa, kullanmadığınız izin süresine ilişkin ücretinizi alabilirsiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür.'   Vidal Sassoon

<p>Ermenistan üzerindeki küresel güç mücadelesinin uzun süreceğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğ

Ermenistan'daki durum kimi, nasıl etkileyecek?

Kahramanmaraş'ta 3 mahalle karantinaya alındı

Türkiye'deki yaban hayatı fotokapana yakalandı

Güneş patlamalarının kaynağı ilk kez belirledi