• $8,058
  • €9,6752
  • 460.376
  • 1408.14
29 Mart 2011 Salı

Vergi borcu ve matrah artırımında başvuru süreleri

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile çalışma hayatına ilişkin pek çok düzenleme yapan 6111 sayılı Yasa, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasanın sağladığı haklardan yararlanabilmek için belirli bir süre içinde başvuru yapılması şartı aranıyor. Biz de bugünkü yazımızda vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ile matrah artırımı ve stok affı ile ilgili başvuru sürelerini ele alacağız.

VERGİ BORÇLARI
Torba Yasanın yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle;
l Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan (kesinleşmiş) vergi borçları ile,
l İlk derece yargı mercilerinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan; bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan (kesinleşmemiş) vergi ve cezalar için,
2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine başvurmak gerekiyor.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin olarak;
l Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı,
l Katma değer vergisi artırımı,
l Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi artırımı, yapacak olan mükelleflerin, 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekiyor.

STOK AFFI
l İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması,
l Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallar için fatura düzenlenerek fiili durumun kayıtlara uygun hale getirilmesi,
l Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan (hayali) kasa mevcutları ile ortaklardan olan alacakların düzeltilmesi,
için 31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine başvurmak gerekiyor.

İNCELEME SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER
Torba Yasanın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir işlemleri sonucu tarh edilen vergiler için, dava açma süresi (ihbarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde başvurulması gerekiyor. 

PİŞMANLIKLA BEYAN
Torba Yasanın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere beyan edilecek vergiler için verilecek beyannamelerin 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

AKLINIZDA BULUNSUN
Taşınmazlar ile taşınmaz olarak tescile tabi olan haklarda, mülkiyet ve devir için tapu siciline tescil şarttır. Tapu sicillerinin doğru olarak tutulmaması halinde ortaya çıkan zararlardan devlet 'kusursuz sorumluluk' ilkelerine göre sorumludur. Yani, sicillerin hatalı olmasında kusuru olup olmadığına bakılmaksızın devlet ortaya çıkan zararı tazmin edecektir.
 Böyle bir durumda zararı tazmin eden devlet, sicildeki hatanın ortaya çıkmasında kusurlu olan kamu görevlilerine rücu etme hakkına sahiptir.

Annem Bağ-Kur'dan hem dul hem yetim aylığı alabilir mi?
BABAM Bağ-Kur emeklisiydi, 20 gün önce vefat etti. Annemin kendine ait hiçbir sosyal güvencesi yok, babamın maaşı anneme geçecek sanırım. Bir de bundan 2-3 yıl önce yine Bağ-Kur'dan emekli olan dedem (annemin babası) vefat etti,  bir süre maaşını anneannem aldı. Anneannem de vefat etti ve şu an tek dul kızları annem.
Annem hem babamdan hem de dedemden dolayı Bağ-Kur'dan maaş alabilir mi? Bağ-Kur il müdürlüğü 'aynı kurumdan iki maaş alamaz' dedi. Fakat ben buna benzer durumlarda mahkemenin alabilir kararı verdiğini duydum, Sizce durum nedir? Güray Şimşek
Öncelikle başınız sağ olsun. Bağ-Kur il müdürlüğünün söylediği doğru. Anneniz hem Bağ-Kur emeklisi olan babanızdan dolayı dul aylığı hem de Bağ-Kur emeklisi olan dedenizden dolayı yetim aylığı alamaz. Ancak bu aylıklardan yüksek olanı alabilir.

GÜNÜN SÖZÜ
'İnsanlara iyi davranmanın hiçbir maliyeti yoktur.'  (Jackson Brown)

<p>Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez, koronavirüs tedavisi gör

Zonguldak'ta trafik polisi koronavirüse yenik düştü... Acı detay ortaya çıktı

Bakanı Karaismailoğlu, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreninde katıldı

Milli Savunma Bakanlığı fotoğrafları paylaştı

''Baharın müjdecisi'' leylekler Bingöl'e renk kattı