• $8,1172
  • €9,7152
  • 455.298
  • 1378.37
20 Mart 2011 Pazar

2010'da beyan edilmeyecek gelirler hangileri?

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek faaliyetiyle uğraşanların; ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar da yıllık beyanname vermeleri gerekiyor.
Ticari, zirai ve mesleki kazançların dışında kalan gelirlerin beyanında ise beyan sınırları, istisna tutarları ve gelir üzerinden yapılan vergi kesintilerinin nihai vergi olması gibi kıstaslar dikkate alınıyor.
Bu bağlamda, 2010 yılında elde edilen ve ticari işletmelere dahil olmayan;
- Banka mevduat faizleri, repo gelirleri, özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları,
- Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden elde edilen gelirler,
- 1.1.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Hazine bonosu ve Devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ile alım satım kazançları,
- Borsa kazançları,
- Vadeli işlem borsalarında yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler,
- Anonim ve limited şirketlerin karlarını sermayeye eklemeleri karşılığında elde edilen bedelsiz hisse senedi ve ortaklık payları,
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Özel Sandıklardan alınan emekli, dul ve yetim aylıkları,
- Tek işverenden alınmış ve stopaj (vergi kesintisi) yoluyla vergilendirilmiş ücretler,
- Birden fazla işverenden alınmış olmakla beraber, birden sonraki işverenden alınan ve tutarı 22 bin TL'yi aşmayan stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretler,
- Gerçek usulde tespit edilmeyen zirai kazançlar,
- 2 bin 600 TL'yi aşmayan konut kira gelirleri ile 22 bin TL'yi aşamayan işyeri kira gelirleri,
- 44 bin TL'yi aşmayan temettü ve kar payı gelirleri,
- 22 bin TL'yi aşmayan eurobond faiz gelirleri,
- 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvillerinden elde edilen 333.333 TL'yi aşmayan faiz gelirleri ile 18 bin TL'yi aşmayan alım satım kazançları,
- Bedelsiz olarak edinilenler ile iki yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
- 7 bin 700 TL'yi aşmayan, hisse senedi ve ilmühaber bastırılmamış anonim şirket hissesi ve limited şirket ortaklık payı satış kazançları,
- Edinme tarihinden itibaren 5 yıl (1.1.2007'den önce edinilenlerde 4 yıl) geçtikten sonra yapılan gayrimenkul satışından elde edilen kazançlar,
- Edinme tarihinden itibaren 5 yıl (1.1.2007'den önce edinilenlerde 4 yıl) içinde satılmış olmakla birlikte 7 bin 700 TL'yi aşmayan gayrimenkul satış kazançları,
- 1.090 TL'yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan off-shore hesap faizi ve alacak faizi gibi menkul sermaye iratları ile gayrimenkul sermaye iratları,
- 07.10.2001 tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla sigorta şirketleri ile bireysel emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler,
hiçbir şekilde beyan edilmeyecek ve başka gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de beyannameye dahil edilmeyecek.

AKLINIZDA BULUNSUN

Birden fazla gelir elde edilmesi halinde beyan
YAZI konusu olan beyan edilmeyecek gelirlerden bazıları, tek bir gelir türünün elde edilmiş olması hali için geçerli. Birden fazla gelir elde edilmiş olması halinde bu gelirlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Örneğin, stopaja tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilmemesi veya verilen yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmemesi için, vergiye tabi gelirlerin toplamının (tek işverenden alınan ücret ve birden fazla işverenden alınmış olmakla birlikte, birden sonraki işverenden alınan ücret toplamı 22 bin TL'yi aşmayan ücret gelirleri hariç) 22 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Her parlayan şey altın değildir.'    Cervantes

<p>Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarı

Fenerbahçe-Gaziantep FK Maç Yorumu

Güvenliğin dikkati, hayatını kurtardı

Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Osmanlı döneminde padişahların iftar sofralarını süsleyen yemekler