• $8,511
  • €10,2941
  • 498.421
  • 1441.33
13 Mart 2011 Pazar

333.333 lirayı aşmayan tahvil faizi beyan edilmeyecek

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

1 Ocak 2006'dan sonra ihraç edilen Hazine Bonosu (HB) ve Devlet Tahvili (DT) faiz geliri ve alım satım kazançlarının vergilendirme rejimi, 31 Aralık 2015 tarihine kadar uygulanmak üzere 1 Ocak 2006'dan itibaren değiştirildi.
1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen HB ve DT'lerden elde edilen faiz geliri ve alım satım kazançları, 31 Aralık 2015 tarihine kadar Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesine göre; 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilenlerden elde edilen gelirler ise 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlere göre verilendiriliyor.
Buna göre, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanma senetleri olan Hazine Bonolarından 2010 yılında elde edilen faiz geliri ve alım satım kazancının tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de beyannameye dahil edilmeyecek.
2010 yılında elde edilen Devlet Tahvili gelirlerinin vergilendirilmesinde ise öncelikle ihraç tarihleri, sonra da uygulanacak istisna tutarı ve beyan sınırı belirleyici oluyor.
1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen DT'lerden elde edilen gelirler de HB gelirleri gibi GVK'nın geçici 67. maddesine göre vergilendirildiğinden, 2010 yılında elde edilen gelirlerin tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek.
1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen DT'lerden 2010 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ise aşağıda açıklandığı gibi olacak.

DT FAİZ GELİRLERİ
1 Ocak 2006'dan önce ihraç edilen devlet tahvillerinden elde edilen ve menkul sermaye iradı sayılan faiz gelirlerinin beyanında, enflasyon indirimi uygulanıp, 22 bin TL'lik beyan sınırı dikkate alınacak.
2010 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iratlarına uygulanacak enflasyon indirimi oranı Maliye Bakanlığı'nca yüzde 93,4 olarak ilan edildi.
2010 yılında elde edilen faiz geliri önce 'enflasyon indirimi' uygulanarak enflasyon arındırılacak. Enflasyon indirimi düşüldükten sonra kalan tutar 22 bin TL'yi aşıyorsa beyan edilecek. Enflasyon indirimi uygulanmış 22 bin TL'nin enflasyon indiriminden önceki tutarı 333.333 TL oluyor. Bu tutar aynı zamanda beyan sınırıdır.
Buna göre, 1 Ocak 2006'dan önce ihraç edilen Devlet tahvillerinden 2010 yılında elde edilen faiz gelirleri 333.333 TL'yi aşmıyorsa beyan edilmeyecek. Aşıyorsa, enflasyondan arındırılmış tutarın tamamı beyan edilecek.

ALIM-SATIM KAZANCI
1 Ocak 2006'dan önce ihraç edilen devlet tahvillerinden 2010 yılında elde edilen alım-satım kazancı hesaplanırken önce devlet tahvilinin alış bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere ÜFE endeksindeki artış oranında artırılacak. Endeksleme yapılabilmesi için, endeks farkının yüzde 10'u aşması şartı aranmayacak. 
Elde dilen kazanca 18 bin TL istisna uygulanacak.
Endekslenmiş bedel ile satış bedeli arasındaki fark 18 bin TL'yi aşmıyorsa beyan edilmeyecek. Aşıyorsa 25 Mart günü mesai saati bitimine kadar beyan edilecek ve aşan kısım üzerinden gelir vergisi hesaplanacak.
Hesaplanan verginin yarısı Mart, diğer yarısı Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Kasada olmayan paranın beyanı
İki ortaklı limited şirketimiz var. Şirketin yüzde 95'lik hissesi benim. Şirketin 2005-2006 yıllarına ait kar miktarı 700 bin TL. Bu para kasada görünüyor. Ancak gerçekte böyle bir para yok. Çünkü gider yazılamayan ödemeler karşılığı. Torba Yasa gereğince ne yapmamız lazım? Herkes bu konuya farklı cevaplar verdiği için bir de size danışmak istedim. M. Kahraman
31.12.2010 tarihli bilançoda yer almakla birlikte, gerçekte olmayan kasa mevcudunu 6111 sayılı Torba Yasa'nın 11/2. maddesi kapsamında 31 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) beyan ederek, beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 vergi ödendiğinde sorun çözüme bağlanmış olacak. Verdiğiniz bilgilere göre 700 bin TL için ödenmesi gereken miktar 21 bin TL. Bu tutarın beyanname verme süresi içinde (31 Mayıs 2011 tarihine kadar) ödenmesi gerekiyor.
Beyan edilen tutar ile bu tutar üzerinden ödenen vergi, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak olup, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekiyor. Bunun için de beyan edilen tutar ile ödenen vergi tutarı '689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar' hesabına borç kaydedilip, kurumlar vergisi beyannamesinde mali kara ulaşmak için ticari kara eklenecek.

AKLINIZDA BULUNSUN
Fatura kesmeyene verilecek ceza
Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu vermeyenlere ve almayanlara (nihai tüketiciler dışındakiler); her bir belge türü için 170 TL'den az olmamak üzere belgede yazılması gereken tutarın yüzde 10'u oranında 'özel usulsüzlük' cezası kesiliyor. Kesilecek özel usulsüzlük cezası her bir tespit için 8.000 TL'yi, yıllık olarak da 80.000 TL'yi geçemiyor.
Söz konusu belgelerin düzenlenmemesinin aynı zamanda vergi ziyaına da neden olması halinde, özel usulsüzlük cezası ile birlikte ayrıca vergi ziyaı cezası da kesiliyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Susan bir aydın, tek kelime konuşamayan aptallardan farksızdır.'    Moliere

<p>Tarihçi-Yazar Koray Şerbetçi bu hafta Kestirmeden Tarih  programında Kudüs özel bölümüyle karşını

Medeniyetlerin aynası Kudüs… Kadim şehre kim ne getirdi?

NASA Mars'ın 3 boyutlu görüntülerini yayınladı

Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı

Mersin sahilinde bulundu! Sahil güvenlik hemen çalışma başlattı