• $17,9582
  • €18,268
  • 1028.01
  • 2857.18
17 Nisan 2011 Pazar

Noterler de mirasçılık belgesi verebilecek

Ölüm halinde mirasçıların yapmaları gerekenlerden birisi mirasçı olduklarını kanıtlayabilmeleri için 'veraset ilamı' (mirasçılık belgesi) alınmasıdır. Miras bırakan öldüğünde, mirasçıları mahkemeye başvurarak kendilerine veraset ilamı verilmesini talep edebiliyorlar.
Veraset ilamı için mahkemeye yapılan başvuru çekişmesiz yargı (nizasız kaza) işidir. Yani hasım göstermek söz konusu değildir. Bu durumlarda yapılan başvuru, hukuki bir sonuç doğurabilecek bir kararın ve buna bağlı olarak geçerli bir belgenin verilmesini sağlama amacını taşır.

MEVCUT DURUM
Veraset ilamı; kimlerin, ne oranda mirasçı olduklarını gösteren bir mahkeme kararıdır. Veraset ilamı için başvurulacak görevli mahkeme, 'sulh hukuk mahkemesi'dir. Yetki açısından bir sınırlama bulunmadığından, Türkiye'nin her yerindeki mahkemelere başvuru yapılması mümkün. Ancak, işlemlerin hızlı yürümesi bakımından ölenin nüfus kaydının bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurulmasında yarar bulunuyor.
Ölenin birden fazla mirasçısının olması durumunda, mirasçılardan birinin talepte bulunması yeterli. Bu durumda diğer mirasçılar da dilekçeye yazılır. Başvuru üzerine mahkeme tarafında verilen belge, tüm mirasçılar için aynı sonucu doğurur.
Mirasçılık belgesi talebi için verilecek dilekçeye eklenmesi gereken en önemli belgelerden birisi, miras bırakanın 'nüfus kayıt örneği'dir. Mahkeme, ölenin nüfus kaydının bulunduğu yerdeki nüfus idaresine yazı yazarak, o kişinin aile durum tablosunu getirtir. Uygulamada bu tabloya 'vukuatlı nüfus kaydı' deniliyor.
Başvuru öncesinde mirasçıların, ölüm durumunu nüfus idaresine belgesiyle birlikte bildirmeleri gerekiyor. Sürecin hızlandırılması için mahkemenin nüfus idaresine yazdığı yazının elden götürülüp, yanıtının elden getirilmesi de mümkün.
Mahkemenin, kararına esas olmak üzere iki tanık dinlediği görülüyor. Elde ettiği bilgiler doğrultusunda mahkeme, mirasçıları ve miras paylarını tespit edip mirasçılık belgesini veriyor. Veraset ilamı almak için mahkemeye başvururken, 'avukat tutma' zorunluluğu bulunmuyor.

NOTERLERE DE YETKİ VERİLDİ
6217 sayılı 'Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle Noterlik Kanunu'na 71/A, 71/B ve 71/C maddeleri eklendi.
1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu değişikliklere göre noterler de mirasçılık belgesi verebilecek. Noterler, mirasçılık belgesine ilişkin işlemleri bizzat yapmak zorunda. Ancak, noterlik dairesinde imza yetkisi verilmiş hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri varsa bu işlem onun tarafından da yapılabilecek.
Mirasçılık belgesi verilmesinin yargılamayı gerektirmesi, nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması veya mirasçılık belgesinin yabancılar tarafından talep edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi noterler tarafından verilemeyecek. Değişiklik sonrası uygulamanın şekillenmesine yönelik usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Noterlerin verdikleri mirasçılık belgesi hakkında, menfaati ihlal edilenler tarafından sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilecek. Sulh hukuk mahkemesi, itiraz üzerinde verdiği kararın bir örneğini ilgili notere ve Türkiye Noterler Birliği'ne bildirecek.

Malullük ve emekli aylıklarına yapılan zam
BİR yakınım malulen emekli olup, malullük aylığı alıyor. Şimdiye kadar yapılmış olan zamlarda neredeyse hiç zam almadığı görülmekte. Yeni çıkan kanun ve yasaları fazla bilmiyorum. Malulen emeklilerin aldığı veya alacağı zam oranı hakkında bilgilendirir misiniz? A. Tepe
Yakınınızın almakta olduğu malullük aylığına şimdiye kadar hiç zam yapılmamış olması mümkün değil. Ancak emekli ve malullük aylıklarına yapılan zam öylesine komik ki beklentisini karşılamadığı için aylığına zam yapılmadığını düşünüyor olabilir. Emekli aylıklarına yapılacak zam yasa ile belirlenmiş olup, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen TÜFE artış oranına göre artırılıyor. Artış oranı çok düşük çıktığı için de 2010 ve 2011 yıllarında olduğu gibi bazı yıllarda Yasa çıkarılmak suretiyle asgari maktu artış yapılıyor. Örneğin 2010 yılı ilk aylık dönemi için aylıklar yasaya gereğince yapılması gereken artış tutarından az olmamak üzere 60 TL, ikinci altı aylık dönem için TÜFE artış oranında artırıldı. Benzer durum 2011 yılı için de uygulandı. Aylıklar 2011 yılının birinci altı aylık dönemi için Torba Yasa ile 60 TL artırıldı. Ancak bu artış tutarının, mevcut aylığın yüzde 4'ünün altında kalması halinde, aylıklar yüzde 4 oranında artırıldı. Yapılan zam, iki aylık zam farkları da dahil olmak üzere Mart ayından itibaren aylıklara yansıtıldı. İkinci altı aylık dönemde de TÜFE artış oranında artırılacak.
Diğer yandan yakınınızın almakta olduğu malullük aylığından katkı payı kesintisi yapılıyor olabilir. e-devlet şifresi ile e-devlet üzerinden SGK'nın sitesine girilerek, aylık tutarlarına ve yapılan kesintilere ulaşabilirsiniz.

Hacizli mallarda satış süresi
Hacizli mallarda satış isteme süresi hacizden itibaren; taşınır mallarda bir yıl, taşınmaz mallarda iki yıldır. Bu süre haczin kesinleşmesinden itibaren başlar. Bu süre içinde satış istenmez ya da satış talebi geri alınan hacizlerde satış talebi yenilenmezse mallar üzerindeki haciz kalkar.
İhtiyati haciz sahibi alacaklılarda ise, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe satış istenemez. İhtiyati hacizli mallarda satış süresi de ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten itibaren işlemeye başlar.

GÜNÜN SÖZÜ
'İnsan şişirilmiş tulum gibidir; ağzı açılınca söner.'   Kaşgarlı Mahmut

<p>Ezgi Aşık soruyor, Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin cevaplıyor</p>

İstanbul'da sağanak yağış ne durumda?

Balıkesir'de işlenip 37 ülkeye satılıyor

Depremin izleri su altında tüm gerçekliğiyle duruyor

Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi! Deniz suyu kahverengiye dönüştü