• $7,5042
  • €9,0026
  • 409.949
  • 1538.04
08 Ocak 2012 Pazar

Bir düzenlemenin düşündürdükleri

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesinin 2 numaralı bendinde; 'teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar'ın ticari kazancın tespitinde gider kabul edilmeyeceğine yönelik bir düzenleme yer alıyor. Gelir vergisi matrahının azaltılmasını öngören bu kısıtlayıcı hüküm sonuçta devlet açısından gelir kaybı yaratan bir düzenleme özelliğinde. Vergi kanunlarının yeniden yazım sürecinde konuyu ele alarak çorbada tuzumuzun olmasını istedik.

KONUNUN PARASAL BOYUTU
Bir an için böyle bir kısıtlama olmadığını ve gelir vergisi mükellefi olan esnafın yanında eşini asgari ücretli olarak çalıştığını kabul edelim. Asgari ücretli eşe yapılan brüt ücret ödemesi (886,50 TL) ve işveren sigorta payları (190,60 TL) toplamı olan 1.077,10 TL gider olarak düşülecektir. Bu gider kaydı dolayısıyla ödenecek gelir vergisinde ortaya çıkan azalma;
Esnafların büyük bir çoğunluğunu içine alan %15'lik dilime göre 161,56 TL, %20'lik dilime göre 215,42 TL'dir.
Şimdi tabloyu tersinden okuyalım ve esnafın eşine yaptığı asgari ücret ödemesi dolayısıyla devlete yapılacak ödemeleri kalemler halinde gösterelim.
l SGK primi işveren payı 172,87 TL
l İşsizlik sigortası primi işveren payı 17,73 TL
l SGK primi sigortalı payı 124,11 TL
l İşsizlik sigortası primi sigortalı payı 8,87 TL
l Gelir vergisi 113,03 TL
l Damga vergisi 5,85 TL
Toplam: 442,46 TL.
Bu tutardan asgari geçim indirimini (66,49) düştüğümüzde, devlete yapılacak net ödeme toplamı 375,97 TL olmaktadır.

SAĞLIK GÜVENCESİ
Kısaca açıklamaya çalıştığımız konu ile ilgili değinilmesi gereken başka bir boyut ise sağlık güvencesi ile ilgili. Çalışmayan veya çalıştığı halde değindiğimiz kısıtlama nedeniyle kayıtdışı çalışan eşler zaten esnaf olan sigortalı eş üzerinden sağlık yardımı alabiliyorlar. Herhangi bir ödeme yapmadan eşin üzerinden sağlık yardımı alınması yasa gereği. Ancak, mevcut kısıtlama kaldırıldığında bu durumdakiler sağlık yardımını prim ödeyerek alacaklar.
Konunun emeklilikle ilgili boyutu da var. Karşılaştırmayı sağlıklı yapabilmek için, bu kimselerin prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olmalarının sosyal güvenlik sistemine getireceği külfetin de hesaba katılması gerekiyor.
Bununla beraber, bu boyutun ihmal edilebileceğini düşünüyoruz. Şöyle ki, sigortalı eşin vefatı halinde bağlanacak dul aylığı, kısıtlamanın kalkması ve eşin de sigortalı olması halinde yüzde 75'den yüzde 50'ye inecek.
Dolayısıyla, değindiğimiz bu konunun bütün boyutlarıyla ele alınıp değerlendirilmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz.

Kardeşlerin saklı payı yok
Yazılarınızda kardeşlerin saklı payı yoktur demektesiniz Ancak Medeni Kanun'un 506. maddesinde kardeşlerin 1/8 saklı payı vardır diyor. Ben bunu anlayamadım eğer aydınlatırsanız sevinirim. Benim eşim ve çocuğum yok, bir evim var bunu vefat ettiğimde yeğenimin birisine bırakmak istiyorum vasiyetimle tamamını bırakabilir miyim? Sadece kardeşlerim var, anne ve babam yok. Doğan A.
Medeni Kanun'un 506. maddesinde 2007 yılında 5650 sayılı Kanunla değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle kardeşler için 1/8 oranında saklı pay öngören düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla kardeşler için artık saklı pay söz konusu değil.
 Sorunuza gelince; Medeni Kanun'un 505. maddesine göre mirasbırakanın altsoyu, ana ve babası veya eşi yoksa mirasın tamamı tasarruf edilebilir. Eşiniz, çocuğunuz olmadığına, ana ve babanız da yaşamadığına göre, mirasınızın tamamını vasiyetnameyle yeğeninize bırakabilirsiniz.

AKLINIZDA BULUNSUN
Kira sözleşmesinde kefil sorumluluğu
Şirket adına yapılan kiralamalarda, şirketin temsilcisi kira sözleşmesini iki defa imzaladığında; hem kiracı konumundaki şirketin temsilcisi hem de kira sözleşmesinin kefili kabul edilir.
Kira sözleşmelerinde kefillerin sorumluluğu bir kira dönemiyle sınırlıdır. Sözleşmenin kefilin imzası olmaksızın uzatılması halinde izleyen dönemler için kefilin sorumluluğu yoktur.

GÜNÜN SÖZÜ
'Birisini eleştirmek istiyorsanız en uygun yer aynanın karşısıdır.'
Bernard Shaw

<p>Ermenistan üzerindeki küresel güç mücadelesinin uzun süreceğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğ

Ermenistan'daki durum kimi, nasıl etkileyecek?

Kahramanmaraş'ta 3 mahalle karantinaya alındı

Türkiye'deki yaban hayatı fotokapana yakalandı

Güneş patlamalarının kaynağı ilk kez belirledi