• $7,2797
  • €8,7877
  • 406.281
  • 1527.45
01 Ocak 2012 Pazar

Kasko değeriyle kıyaslamadan aracınızın vergisini ödemeyin!

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Motorlu taşıtların 2012 yılı motorlu taşıtlar vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri yarın başlıyor. Birinci taksit ay sonuna kadar, ikinci taksit ise temmuz ayı içinde ödenecek.
Motorlu taşıtların 2012 yılı motorlu taşıtlar vergisi yeniden değerleme oranı baz alınarak ortalama yüzde 10 oranında artırıldı.
Binek otomobil ve ciplerin 2012 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları tablodaki gibi.
Ancak özellikle silindir hacmi ve yaşı büyük araç sahiplerinin daha düşük vergi ödemeleri mümkün.
Bunun için MTV'yi ödemeden önce aracınızın vergi tutarını, kasko değeri ile kıyaslamalısınız. Böylece, tarifedeki vergiden daha az vergi ödemeniz mümkün olabilir.
Aracınızın motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen motorlu taşıtlar vergisi, kasko sigorta değerinin yüzde 5'ini aşıyorsa daha düşük vergi ödeyebiliyorsunuz.
Uygulamadan yararlanmak için taşıtın kasko sigortasının yaptırılmış olması da gerekmiyor.

HANGİ TAŞITLARA İNDİRİM VAR?
Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az MTV ödeme olanağı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, cip, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için söz konusu.
Bunlar dışında kalan taşıtlar için kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az vergi ödenmesi söz konusu değil.

KASKO DEĞERİNE GÖRE VERGİ HESABI
Düşük vergi imkanının sizi kapsayıp kapsamadığını anlamak için önce, aracınızın kasko değerinin yüzde 5'ini hesaplayın. (Aracınızın kaskosu yoksa kasko değer listesine www.tsrsb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz).
Sonra tablodan, aracınızın yaşı ve silindir hacmine göre, 2012 yılı vergisini öğrenin (2012 yılı MTV tutarları tabloda verilmiştir).
Kasko değerinin yüzde 5'i ile aracınızın motorlu taşıtlar vergisini kıyaslayın.
Kasko değerinin yüzde 5'i tarifedeki vergi tutarından düşük ise aynı yaş grubundaki bir alt kademeden vergi ödemeniz mümkün olacak.
Örnek: Motor silindir hacmi 3.001-3.500 arasında olan 8 yaşındaki otomobil veya cipinizin kasko değerinin 70 bin TL olması halinde, 2012 yılında ödemeniz gereken motorlu taşıtlar vergisi şöyle hesaplanacak.
l Taşıtın kasko değeri 70 bin TL. Yüzde 5'i (70.000x%5=) 3.500 TL.
l Taşıtın tarifeye göre 2012 yılı MTV tutarı 3.676 TL.
l Aynı yaştaki bir alt kademe için MTV tutarı 2.421 TL.
Taşıtınızın kasko değerinin yüzde 5'i (3.500 TL), 2012 yılı vergi tutarından (3,676 TL) düşük olduğundan, ödenecek vergi tutarı, aynı yaş grubunun bir alt kademesi için belirlenen 2.421 TL olacak.
Kasko değerinin yüzde 5'inin, bir alt kademedeki vergiden de düşük olması halinde, ikinci alt kademeye inilmeyecek.

BAŞVURU GEREKİYOR
Taşıtının tarifedeki vergisi, kasko değerinin yüzde 5'ini aşanların bir alt kademeden, daha düşük vergi ödeyebilmeleri için ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Başka bir anlatımla, vergi dairesi bu hesaplamayı, başvuru olmadan kendiliğinden yapmıyor.

YAPILACAK İŞLEMLER
Yapılacak işlemler, Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 28 No.lu MTV Genel Tebliği'nde (20.12.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) yer alıyor.
Buna göre; araç sahipleri, yetkili sigorta acentesine 'Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu'nu düzenlettirecekler. Ardından söz konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuracaklar.
Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi'nde yer almayan taşıtların değerleri, yetkili sigorta acentelerinin başvurusu üzerine, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirleniyor.

Geçmiş yılların fazla ödenen vergisini geri alabilirsiniz!
MTV'nin taşıtın kasko değerinin yüzde 5'i ile kıyaslanarak daha az vergi ödenmesine ilişkin düzenleme, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında kasko değeri kıyaslaması yapmaksızın fazla vergi ödeyen araç sahiplerinin, fazla ödedikleri vergiyi geri almaları mümkün.
Beş yıllık genel zaman aşımı süresi içerisinde düzeltme talebinde bulunulabiliyor (VUK. Md.126). Bu nedenle, 2007-2011 yıllarında, fazladan ödenen motorlu taşıtlar vergisinin geri alınması bakımından, 'süre geçmesi' gibi bir durum söz konusu değil...
Bu durumda olan araç sahiplerinin, yetkili sigorta acentesinden alacakları '... yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu'nu 'düzeltme dilekçesi' ekinde ilgili vergi dairesine vermeleri gerekiyor.

<p><span>Sivas'ta yaşayan ev hanımı Nilgün Bozalioğlu, yaptığı bez bebeklerle hem gelir elde ediyor

Torununa yaptığı bez bebek 50 yaşından sonra iş sahibi yaptı

Niğde'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Akkuyu Santrali'nde ikinci ünitenin konsol kirişinin kurulumu tamamlandı

Adıyaman'da ''Gastropod'' nesline ait hayvan fosili bulundu