• $16,1577
  • €17,3334
  • 967.69
  • 2375
27 Aralık 2011 Salı

Emlak Vergisi bildiriminde son bir hafta

2011 yılında ev, işyeri, arsa ve arazi alanların Emlak Vergisi bildirimlerini, 31 Aralık 2011 Cumartesi gününün tatil olması nedeniyle yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar vermeleri gerekiyor. Sadece gayrimenkul alanlar değil, yeni ev ve işyeri inşa ettirenler ile gayrimenkulleri üzerinde aşağıda sayılan değişiklikler olanlar da 2 Ocak Pazartesi akşamına kadar emlak vergisi bildirimi verecekler.
2011 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gayrimenkul alanlar ile diğer nedenlerle Emlak Vergisi bildirimi vermesi gerekenlerin ise söz konusu bildirimi gayrimenkulün alındığı veya bildirim verilmesi gereken durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren üç ay içinde vermeleri gerekiyor. Örneğin 23 Kasım 2011 tarihinde alınan bir evin Emlak Vergisi bildiriminin, en geç 23 Şubat 2012 tarihine kadar verilmesi gerekecek.
Geçici ve daimi muafiyetten yararlanılması halinde de emlak vergisi bildirimi verilmesi ve muafiyetin başlangıç yılının belirtilmesi gerekiyor.

KİMLER BİLDİRİM VERECEK?
Vergi değerini değiştiren ve emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektiren durumlar;
l Yeni bina inşa edilmesi, mevcut binaya ilaveler yapılması, asansör veya kalorifer konulması,
l Binanın yanması, yıkılması veya diğer nedenlerle harap olması, mevcut kalorifer veya asansörün kaldırılması,
l Binanın veya bağımsız bölümün kullanış tarzının değiştirilmesi, örneğin işyerinden konuta; konuttan dükkan, mağaza, depo gibi işyerine dönüştürülmesi, 
l Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi,
l Arazinin fidanlandırılması, ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi ya da fidanlı, ağaçlı ve kütüklü arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi,
l Tarım yapılan arazinin tarıma elverişsiz hale gelmesi ya da tarım yapılmayan arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,
l Binanın tamamlayıcısı durumunda olan arazinin tamamlayıcılık durumundan çıkması ya da bir arsa veya arazinin binanın tamamlayıcısı durumuna girmesi,
l Bina veya arazinin taksim, ifraz edilmesi, kamulaştırılması veya mükellefinin değişmesi,
l Birden fazla arsa ve arazinin tek bir arsa veya arazi haline getirilmesi ya da birden fazla hisseye ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.
BİLDİRİMİN İÇERİĞİ
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden birine bağlı olarak verilmesi gereken emlak vergisi bildiriminin, gayrimenkulün bulunduğu yerdeki belediyeye verilmesi gerekiyor.
Emlak Vergisi bildiriminde; mükellefin kimlik ve adres bilgileri ile gayrimenkule ait adres ve tapu bilgilerinin yanı sıra, vergilendirmeye ilişkin bilgilere yer veriliyor.
Örneğin, bina için verilecek Emlak Vergisi bildiriminde, vergilendirmeye ilişkin olarak; binanın arsasının alanı, binaya ait arsa payının oran ve metrekaresi, inşaatın türü (betonarme karkas, yığma-yarı yığma gibi) ve sınıfı (lüks, birinci, ikinci gibi), kullanılış şekli (mesken, işyeri, depo vs.), inşaatın bitim tarihi, iktisap tarihi, varsa kısıtlılık hali veya muafiyetin başlangıç tarihi, bina hisseli ise hisse oranı, binanın dıştan dışa yüzölçümü, kaloriferli ve asansörlü olup olmadığı gibi bilgilere yer veriliyor.
Bina, arsa veya arazinin Emlak Vergisi de bildirimde yer alan bilgilere göre ilgili belediye tarafından hesaplanıyor.

Emlak Vergisi'nde zamanaşımı
Vergilerde tahakkuk zamanaşımı, vergiyi doğuran olayın ortaya çıktığı yılı izleyen yılbaşından başlamak üzere 5 yıldır. Emlak Vergisi açısından da 5 yıllık zamanaşımı süresi geçerli. Ancak, zamanaşımının başlangıç tarihi özel olarak belirlenmiş durumda. Emlak Vergisi Kanunu'nun 40. maddesine göre; 'Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlar.'
Dolayısıyla, Emlak Vergisi'nde zamanaşımı nedeniyle idarenin vergi alacağını talep etme hakkının ortadan kalkması neredeyse imkansız.

GÜNÜN SÖZÜ
'Gururunu her şeyin üstünde tutanlar hiçbir zaman olgunlaşamaz.' G. Fuller

<p>Ezgi Aşık <span style='font-size: 1.6rem;'>soruyor, Doç. Dr. M</span>ehmet Yalçın Yılmaz <span st

İsveç, Stokholm Sendromu'ndan kurtulabilir mi?

Vahşi doğanın en acımasız canlıları! İşte korkutucu özellikleri

NASA tarih verdi! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor

Sadece ormandaki malzemeleri kullanarak yaptı! Her anını kaydetti