• $15,8921
  • €16,8298
  • 940.759
  • 2393.61
18 Aralık 2011 Pazar

İkramiye ödemesinde yine dağ fare doğuracak

Perşembe günkü yazımızda, bir süre Devlet memuriyetinde çalışıp memuriyetten ayrılarak SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalıştıktan sonra birleştirilen hizmet süreleri üzerinden kendilerine emekli aylığı bağlanan ve son defa Emekli Sandığına tabi görevden emekliye ayrılmadığı için emekli ikramiyesi ödenmeyenlere ilişkin düzenlemeyi de içeren Yasa Tasarısının geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına sunulduğunu; ancak memuriyette geçen süreleri için ikramiyeleri ödenmeyenlerin hemen umuda kapılmamalarını; zira Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Anayasa Mahkemesi'nin iki ayrı iptal kararına rağmen emekli ikramiyelerinin ödenmesinin önüne set çekmekten vazgeçmek niyetinde olmadığını özetleyip, ayrıntıları bugüne bırakmıştık...
Tasarıya göre, farklı sigortalılık statülerine tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilerek aylık bağlananlara, devlet memuriyetinde geçen sürelerine ilişkin emekli ikramiyelerinin ödenmesi için, son defa Emekli Sandığı'na tabi görevdeyken emekliye ayrılmış olma şartı aranmayacak. Ancak Tasarının aynen yasalaşması halinde, kıdem tazminatına hak kazanmak için aranan şartlar, emekli ikramiyesi ödenebilmesi için de aranacak. Hem de geriye yönelik olarak...
Anlayacağınız emekli ikramiyesinde yine dağ fare doğuracak ve Yasaya yine Anayasa Mahkemesi yolu gözükecek gibi...

İSTİFA EDENE İKRAMİYE YOK

Öngörülen düzenlemede,  söz konusu kişilere emekli ikramiyesi ödenmesi, 1475 sayılı (eski) İş Kanununun 14. maddesinde yer alan kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin esaslara endeksleniyor.
Buna göre, memuriyetleri kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olanlara, son defa Emekli Sandığı'na tabi görevdeyken emekliye ayrılmış olma şartı aranmaksızın, memuriyette geçirdikleri süre için ikramiye ödenecek.
Başka bir anlatımla, devlet memuriyetinde geçen çalışmaları, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olanlara emekli ikramiyeleri ödenecek. Devlet memuriyetinde geçen çalışmaları, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermemiş olanlara ise emekli ikramiyeleri ödenmeyecek.
Bu bağlamda istifa ederek kendi isteğiyle memuriyetten ayrılanlara, memuriyette geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenmeyecek.
Devlet memuriyetinin, muvazzaf askerlik veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona ermiş olması halinde ise memuriyette geçen süreler için emekli ikramiyesi ödenecek.

DAVA AÇANLARIN DURUMU

Tasarının yasalaşacağı tarihten önce birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine, dava açmış olmaları halinde açtıkları davalardan vazgeçmeleri şartıyla emekli ikramiyeleri ödenecek.
Ancak dava açmış olanların davadan vazgeçmeden önce iki kez düşünmeleri gerekecek. Zira memuriyetten istifa etmiş olanların davalarından vazgeçmeleri, kendilerine emekli ikramiyesi ödenmesini sağlamayacak. Emekli ikramiyesi ödenebilmesi için ayrıca memuriyetlerinin, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.
Tasarının aynen yasalaşması halinde tekrar Anayasa Mahkemesi tarafından iptali söz konusu olabileceğinden, memuriyetten istifa ederek ayrılanların davalarından vazgeçmemeleri gerekiyor. Henüz dava açmamış olanlarında bir an önce dava açmalarında yarar var.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HESABI

Tasarıya göre, memuriyette geçen hizmet süresine ilişkin emekli ikramiyesinin hesabında, memuriyette geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak, memuriyetten ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak.  Örneğin 10 yıllık memuriyet hizmeti Haziran 2001'de sona eren ve daha sonra 4/a (SSK) statüsünde çalışmaya başlayıp, Temmuz 2010'da 4/a statüsünden emekli olan kişinin emekli ikramiyesi, Haziran 2001 deki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı (derece, kademe ve varsa ek göstergesi) üzerinden Temmuz 2010'da geçerli olan katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak.

01.10.2011'de emekli oldum ikramiyemi alabilecek miyim?
1989-2008 arası 19 yıl memurluk yaptım. 14.03.2008 tarihinde memuriyetten istifa ettim. 15.03.2008-25.09.2011 arası 4/a sigortalısı olarak çalışarak 01.10.2011 tarihi itibariyle emekli oldum. Memuriyetteki emekli ikramiyesi talebim için SGK Kamu Emeklilik İşlemleri Başkanlığına 06.12.2011 tarihinde taahhütlü posta ile başvurdum. Talebim 09.12.2011 tarihinde SGK'ya ulaştı. Memuriyetten istifa edenlere ikramiye ödenmemesi ile ilgili Kanun Tasarısı Meclise sunuldu. Bu durum beni nasıl etkiler? Henüz 60 günlük süre dolmadı, şu an dava açabilir miyim, bana neyi tavsiye edersiniz? Recep Alkan
Memuriyette geçen hizmet sürelerine ilişkin emekli ikramiyesinin ödenebilmesi için son defa Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılmış olma şartı, Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi. İptal Kararı 9 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Getirilmek istenen şart henüz tasarı aşamasında olduğundan, şu an itibariyle yürürlükte olan mevzuata göre sizin gibi 9 Temmuz 2011 tarihinden sonra emekli olanların emekli ikramiyeleri, memuriyetten istifa etmiş olsalar da ödeniyor. Başvurunuz daha yeni, sizin ikramiyeniz de muhtemelen ödenecektir.
Dava açabilmek için ortada idare tarafından tesis edilmiş bir işlem olması gerekiyor. Dava, idare tarafından tesis edilmiş işleme karşı açılabiliyor. Talebinize ilişkin olarak henüz tesis edilmiş bir işlem yok. Dolayısıyla bugünden dava açamazsınız. Ancak talebinizin reddi halinde 60 gün içinde dava açabilirisiniz.

AKLINIZDA BULUNSUN
Evlilikte kadına takılan ziynet eşyaları

EVLİLİKTE kadına takılan ziynet eşyaları, kimin tarafından takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılıyor. Kocanın, karısının onayını almadan bu eşyaları alması halinde boşanma sonrasında bunların iadesi gerekir. Ancak, koca bu eşyaların kadının onayı ile bozdurup ev ihtiyaçları için harcadığını kanıtlanması halinde, bunların iadesinden kurtulur.

GÜNÜN SÖZÜ
'Gülümseme, karanlık bir eve giren güneş ışığı gibidir.' L. Tolstoy

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister