• $9,5456
  • €11,0896
  • 550.119
  • 1509.2
22 Kasım 2014 Cumartesi

Erdoğan aslında neyi keşfetti?

Türkiye’de sağcı, solcu, sosyalist, liberal yoktur, ‘kendisi’ olanlar vardır bir de başkası olanlar ya da olmaya çalışanlar. Cumhurbaşkanı’nın ‘Amerika’yı Müslümanlar keşfetti’ sözlerinin muhalif kesimleri bu kadar rahatsız etmesi bundandır.
Amerika’nın keşfini tartışmaya açmanın İslamcılığın tezahürü olduğunu iddia edenler bile oldu . Çin’e ‘İslamcı’ demek herhalde olanaksızdır. Ama Amerika’nın Çinli Müslüman kâşif Hacı Mahmut (Zheng He) tarafından keşfedildiği saptaması, Çin Komünist Partisi’nin yayın organı Renmin Ribao (Halkın Günlüğü) tarafından 2005 yılında defalarca yazılıp, çizilmiştir. Çinlilerin Gavin Menzies adlı bir İngiliz’e dayandırdıkları bu tez yanlış da olabilir. İlginç olan bizim solcuların komünist geçmişe sahip Çin’in tutumuna tepkisiz kalıp Batı’nın Türkiye karşıtı suçlamalarını tekrarlamalarıdır. Müslümanlığından utanç duymak herhalde bu olsa gerek.
Amerika’nın Fenikeliler, Kartacalılar veya Vikingler tarafından keşfedildiğine dair de onlarca bilimsel tez vardır. Tüm bilimsel tezler gibi bunların da doğru ya da yanlış olma olasılığı mevcuttur ama Kristof Kolomb tezini militanca savunan ‘özgür’ bireylerin bunlardan haberleri bile yoktur, burada onları rahatsız eden ‘Müslümanların bir keşfinden’ söz edilmesidir.
Amerika’nın Batı tarafından ‘keşfedildiği’ iddiası gerçekte bir başka açıdan yanlıştır. Kim, nereyi keşfetmiştir? Amerikan yerlileri açısından Kolomb’un kıtaya ayak basması bir işgaldir, sömürgeleştirmedir. Batılı işgalciler Amerika’da soykırımdan çok daha ağır bir insanlık suçu işleyerek üç büyük uygarlığı, Aztekleri, Mayaları ve İnkaları tarihten silmiş, insanların büyük çoğunluğunu öldürmüş, geri kalanlara da uzun bir süre ‘insan ruhu taşımayan hayvan’ muamelesi yapmıştır. Ama bizim özgür bireyleri bu hiç rahatsız etmez. Bu bir ‘hata’ ya da ‘tarihin bir cilvesi’ de değildir. Amerika’nın yağmalanması bugünkü kapitalist Batı uygarlığının temelidir. Nitekim liberalizmin kurucusu Adam Smith ‘Milletlerin Zenginliği’ adlı eserinde Amerika’nın sömürgeleştirilmesine uzun bir bölüm ayırarak kapitalizm için önemine değinmiştir. Liberal‘özgür birey’ promosyonu halkların köleliği gerçeğinin üstünü örtmektir.
İlginçtir, ‘keşif’ bir örtüyü açmak demektir. Batı dillerindeki ‘dis-cover/dé-couvrir’ sözcüğü de kapalı olanı açmak anlamına gelir. Avrupalılar bilmeseler de Kolomb’un gidişinden önce Amerika ve Amerikalılar mevcuttu. Amerika yerlileriyle onların insan niteliğini (fıtratını) reddetmeyen Müslümanların karşılaşmasına ‘keşif’ denemez. Belki karşılıklı keşif anlamında ‘mükâşefe’ olabilir. Yaygın görüşe bakılırsa Amerikan yerlileri bu kıtaya zaten Asya’dan gitmişlerdir. Ancak tamamıyla yerli bir Amerikalı nüfusun varlığını kabul eden Meksikalı bilim adamları da vardır. Burada önemli olan bir insan grubuyla, başka bir insan grubunun karşılaşıp kucaklaşmasıdır.
Ancak Batı uygarlığının bugün vardığı sistem olan kapitalizm karşılıklı keşfe izin vermez. Çünkü insana, değerlerine, doğaya saygısızlığı ve akla tanıdığı sınırsız egemenlik onu imha ve inkara en sonunda da kendini yok etmeye götürür. İşte Amerika’nın Kolomb tarafından keşfi de böyle bir şeydir: Yok etmek için keşfetmek ve keşfettiği her şeyi yok etmek!
Amerika’nın keşfi konusunda Batı sömürgeciliğini savunanlar Erdoğan’ın savunduğu tezi bir devlet görüşü olarak gösterip karalamak istiyorlar. Kendi kafalarında oluşturdukları baskıcı devlet / özgür birey şablonunu her yerde kullanmak peşindeler. Oysa gerçek dikta, internet sopasıyla idare edilen kapitalizmin küresel piyasa diktatörlüğüdür ve kendini özgür sanan köleler medyalarıyla, üniversiteleriyle, düşünce kuruluşlarıyla bu gerçek diktanın aparatçikleri olduklarını göstermişlerdir. Erdoğan, Amerika’nın ‘keşfi’ tartışmasını ortaya atarak kendisi de bir keşif yapmıştır. Türkiye’nin değerlerini küçümseyenlerin üzerindeki örtüyü bir kez daha kaldırarak alttaki çirkin yüzlerin görülmesini sağlamıştır.

<p>Ankaralılar AKM Millet Bahçesi'nde yeşille  buluşacak. Başkent'e yeni soluk getirecek millet bahç

AKM Millet Bahçesi açılıyor

Kepçe ile yol kapatıp drift yaptılar

Muğla'daki fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

''UÇBEY''in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu