• $9,5768
  • €11,1209
  • 555.118
  • 1520.51
1 Şubat 2018 Perşembe

Yeşil sarıklılar

1 - Soru şu: Afrin operasyonuna katılan askerlerimize yeşil sarıklılar yardım eder mi?

El cevap: Doğrusunu Allah bilir ya… Hayır!

2 - Ne yazık ki; her şey gibi savaşı da görselliğe indirgedik.

İletişim alanındaki gelişmeler, bu gelişmelere paralel olarak değerler dünyasındaki değişimler, savaş gibi katı, soğuk, somut bir gerçekliği dahi flulaştırdı, uçuklaştırdı ve buharlaştırdı; bir görüntüye çevirdi.

Dolayısıyla savaşın o kendine ait gizemli dünyası sıradanlaştı, günlük hay huya karıştı.

O kadar ki; (tabii ki bire bir tecrübe etmediğim için gözlemlerimi ve çıkarımlarımı yazıyorum) savaşa dair kader arkadaşlığı, siper kardeşliği dahi imkansızlaştı.

Düşünebiliyor musunuz, bir siperde ölümle burun buruna gelmiş iki asker, dün, hiç konuşmasalar da gönülden gönüle kardeş olurlardı. Şimdi bir görüntünün iki elemanı haline geldiler.

Emin olabilirsiniz ki, görsel bir malzemenin unsurları haline gelen bu askerlerin arasından kahraman çıkmaz.

Çıksa çıksa ‘görünürlüğü yüksek’ yüksek performans sahibi kişiler çıkar.

3 - Yaşı yetenler bir vesileyle mutlaka duymuşlardır; Kıbrıs Harekatı’nda pilotlarımızın gördüğü ‘yeşil sarıklılar’ hikayesini…

Daha yaşlılar, daha yaşlıları dinleyenler aynı hikayeleri Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya vs. bağlamında da dinlemişlerdir.

Şimdi siz; şöyle düşünmüş olabilirsiniz; böyle bir şey sahiden olmuş mudur, yoksa savaşın psikolojisi gereği zihinlerde böyle görüntüler mi oluşmuştur?

Bu çok basit bir düşünüş biçimidir ve hamların işidir.

İnanın bu hikayeleri anlatanların ve dinleyenlerin ve de nesiller boyu aktarıma sokanların içinde bulundukları hal, gerçeklik âleminde bunların olup olmamasından çok;

Ordumuzu ve askerlerimizi melekut âleminden, dolayısıyla Allah’tan doğrudan yardım almaya müstahak ve layık görüyor olmalarıdır.

Bir formülasyon için de bunu söylememiş/söylemiyor olsalar da zihinlerinin gerisinde bu inanç ve teslimiyet vardır.

Gerçekliğin katı dünyasından gaipler âlemine geçecek bir kapıya iman ve o kapıdan geçmeye layık bir duruş vardır.

Böyle olunca;

Allah göstermesin, hini hacette askerlerimiz gerçekten de ‘yeşil sarıklılara’ ihtiyaç duyacağı bir hale düştüğünde,

Ne yazık ki onlar askerlerimize yardıma gelmeyecekler/gelemeyecekler.

Çünkü onlar için sıradan bir göz, basit bir tecessüs, titrememiş bir gönül, meseleleri salt kaybetmek ve kazanmak üzerine değerlendiren sığ bir akıl ortaya çıkmalarını engelleyecek unsurlardır.

Onlar cümle âlemin temaşa unsuru, orta malı, şov malzemesi değildir.

Sadece gönülden isteyene ve çağırana, sadece tam bir teslimiyetle inanana ve sadece yüksek bir maneviyatla savaşana görünürler, yardım ederler.

4 - Şimdi; bilesiniz ki bu savaştan bir ‘Seyit Onbaşı’ da çıkmayacaktır.

Çünkü hiçbir beşer, onlarca/yüzlerce kameranın tarassutu altında öyle bir kiloyu kaldıramaz.

Bilmem anlatabildim mi?

Bilmem, haber yapma adına, reyting kazanma amacıyla; hayatımızdan, benliğimizden, hatıralarımızdan neleri alıp/çalıp gidiyorlar, farkında mıyız?

<p>Afrika'nın güneybatısı. Yük gemisi Togo'dan  Kamerun'a gidiyordu. Gine Körfezi'nde geçiyordu. Kor

Korsanlar yük gemisine saldırdı

Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler

Trakya'da 65 yaş üzeri ve risk grubundakilere ''grip aşıları'' evlerinde yapılıyor

En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları burada!