• $31,3879
  • €34,0706
  • 2100.98
  • 9097.15
14 Ocak 2024 Pazar

Siyonizmi kim kurdu/2

4

Yahudiler, püriten Hıristiyanlar tarafından geliştirilen bu 'siyonist' düşünceye uzun müddet direnirler.

Yahudilerce siyonizm, 1897 yılında Theodor Herzl'in topladığı Kongre ile resmen kabul edilmiş olur. Basit bir hesap yaparsak Hıristiyan Siyonizminden, (1897-1621=276 yıl) neredeyse üç yüz yıl sonra Yahudiler siyonizm fikrini kabul ederler...

Yahudiler; siyonizme, yani Kudüs'e/Filistin'e dönüş fikrine, yani orada devlet kurma düşüncesine direndiler, çünkü;

Bir: Yahudi inancına göre yeni bir İsrail devletini ancak 'Mesih' kurabilir/kuracaktır.

(Bu vesileyle zikretmeliyiz ki; Yahudiler modern İsrail devletinden önce, bilinen 4000 yıllık tarih boyunca sadece iki devlet kurabilmişlerdir.

Birincisi; M.Ö. 1000'li yıllarda Hz. Davut ve Süleyman peygamberlerin kurduğu devlettir ki; tarihi kayıtlara göre sadece 70 yıl yaşamıştır.

İkincisi; M.Ö. 163 ile 63 yılları arasında sadece 100 yıl yaşayan Makkabi Devleti...)

Ortada Mesih olmadığına göre, Yahudilerin siyona dönmesi de gerekmez,

İkinci olarak; Yahudiler her ne kadar bazen zulme uğrasalar, göç etmek mecburiyetinde kalsalar da, genellikle bulundukları toplumda, parasal işlerle, tefecilikle iştigal ettikleri için refah içinde yaşamaktadırlar. Bu imkanlardan ayrılmak istemezler.

Üç: Bir kısım Yahudiler, bulundukları ülkelerde yaşama imkanlarını kaybetmişlerse Filistin'e dönebilirler. Yalnız, zinhar devlet kurmaya falan kalkışmadan diğer insanlarla birlikte yaşamalıdırlar.

5

Yine bilinenin aksine; Yahudi siyonizmi bir dindarlık mertebesi olmayıp kuruluşu itibariyle seküler bir harekettir.

Gerek; Yahudi Siyonizmini kuran Theodor Herzl'e, gerek ölümünden sonra onun yerine geçen, daha sonra İsrail'de Cumhurbaşkanlığı yapan Weizman'a göre yeni kurulacak devlette Yahudilik kültürel bir unsur olarak yer almalıdır.

Herzl ve Weizman'a göre; 'Yahudi cemaati' yerine bir 'Yahudi halkı' oluşturmak gerekir.

Bu görüş İsrail devletinin kuruluşundan önce ve sonra büyük tartışmalara sebep olmuş olup olsa da, İsrail Devleti'ni kuran kadroların çoğunluğu seküler kişiler olmuştur.

Lakin her zaman, bu sekülerizme karşı direnen dindar Yahudiler de olmuştur, halende varlıklarını sürdürmektedirler.

Ne var ki; bugün dahi seküler anlayışın daha baskın olduğunu söyleyebiliriz...

Öyle ki; yakın zamanda yapılan bir ankete göre İsraillilerin sadece %15'i kendisini dindar olarak tanımlamakta, lakin %90'ı, Yahudilerin seçilmiş bir halk olduğuna, vadedilmiş topraklara 'dönüş' ilkesine inanmaktadırlar.

Yani, Theodor Herzl'in istediği olmuş gibidir. 'Yahudi cemaat' fikri zayıflamış, 'Yahudi halk' anlayışı güçlenmiştir.

Bu anlayışın bir sonucu olarak başlangıçta siyonist olmak için dindar olmak gerekmez... fikri, giderek siyonist olmak için Yahudi olmak ta gerekmez aşamasına ulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bu konuda en somut örneklerden birisidir...

Oluşan bu yeni halk, zaten seçilmiş oldukları için kendine günah yazılmayacağına inanan, hatta günaha-sevaba, hesaba-kitaba inanmayan ama üstün ve haklı olmaktan vazgeçmeyen topluluklar olarak varlığını sürdürmektedir.

Dolayısıyla, ötekilere (goyimlere) karşı her türlü muameleyi yapmakta kendilerini haklı gören, kutsalsız, sınırsız, sorumsuz, vicdansız, ahlaksız bir halk ortaya çıkmıştır...

6

Olmaz ya, varsayalım ki İsrailliler insafa ve hidayete gelsinler; biz artık Filistinlilerle kavga etmek istemiyoruz, onlarla birlikte yaşamaya hazırız... desinler;

Emin olun ki; Hıristiyan Siyonistler onları bırakmaz, onların Müslümanları öldürmekten geri durmalarına müsaade etmezler.

Çünkü; Hıristiyan siyonistlere (evangelistlere) göre; İsa'nın gelip, Kudüs merkezli 'Tanrı'nın Krallığı'nı kurmadan önce bilinen tarihteki son savaş, Armageddon savaşı Yahudilerle Müslümanlar arasında olacaktır.

Bu bağlamda Filistin'de toplanmış Yahudiler Hıristiyanların öncü birliği, ileri karakolu ve tetikçisidir.

Bu nedenle çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Hıristiyan siyonizmi Yahudi siyonizminden çok daha tehlikelidir; vesselam...

<p>Denizli'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı. </p><p>İl Emniyet

Suç örgütüne yönelik operasyon: 17 kişi tutuklandı

İkinci el araba alacaklar dikkat: Bu otomobiller 50 bin TL ile 250 bin TL arası!

Sağlık çalışanları Filistin için ''sessiz yürüyüş'' yaptı

Hak mahrumiyeti cezası bulunan başkan kiraladığı yük asansöründe takımının maçını izledi