• $13,4601
  • €15,2404
  • 796.76
  • 1910.29
3 Aralık 2021 Cuma

MUKADDİME'CE/28 Devletlerin/yapıların serencamından bir kesit

Üçüncü nesil ise bedevilik özelliklerini sanki daha önce hiç yokmuş gibi tamamen unuturlar. Böylece kendilerini üstün ve galip kılan, onurlu ve asabiyet sahibi olmanın lezzetini kaybederler. Bolluk ve lüks içinde yaşamaya dalarlar ve korunmaya muhtaç olan kadınlar ve çocuklar gibi devletin gözetimi ve korumasına muhtaç hale gelirler. Kendilerini koruyup müdafaa etmeyi ve haklarını elde etmek için mücadele etmeyi unuturlar. Her ne kadar insanlar arasında giyimleri, kuşamları, atlara binmeleri ve bunları maharetle kullanmalarıyla öne çıkarlarsa da, bunlar birer görüntüden ibaret olup, çoğunlukla kadınlardan daha korkaktır. Savaşmaları gerektiğinde bunun için gerekli mukavemet gösteremezler..."

(İbn-i Haldun, Mukaddime, Şahıslar Gibi Devlerinde Tabii Ömürleri Olduğu Hakkında Çev.; Halil Kendir)

<p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uzmanı  Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı araç içinde

Yolda kalan sürücüler araç içinde ne yapmalı?

İstanbul kara teslim! Vatandaşlar saatlerce yolda kaldı

Hurdalıktan alınan arabanın muhteşem değişimi

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor