• $13,4133
  • €15,2611
  • 794.268
  • 2042.08
20 Aralık 2018 Perşembe

Maturidi dersleri bağlamında

1

Hiç ayrıntıya girmeden; denilebilir ki; Maturidi’nin ahlak anlayışının özü; kişinin bu dünyada ve öbür dünyada aklananlardan olabilmesi için iyi ve kötüyü bilmesi, araştırması ve iyilik üzere yaşamaya çalışmasından ibarettir.

Bizim bir şeyi iyilik olarak tanımlamamız, kimi davranışların mükafatlandırılacağını bilmemizle alakalıdır. Keza kötülükte; kimi davranışların sonunda cezalandırılacağımızın bilinmesidir.

İşte bu bilinenler vadesindeki tercihlerimiz bizim ahlakımızı belirler.

2

Hepiniz rastlamışsınızdır.

Son zamanlarda, çeşitli mecralarda geçmişe güzellemeler yapıp, halimizin berbatlığından bahseden yazılar yayımlanmakta.

Belki de birçoğumuzun hoşuna gitmekte; benim de düşüncelerime tercüman olmuş… diye.

Peşinen belirtelim ki; zamanlar arası mukayese bizi çoğu kez yanlış sonuçlara götürür. Çünkü iki zaman arasında düz bir mukayeseye imkan vermeyecek kaderi farklılıklar vardır.

Mesela; güzellemelerle andığımız geçmişimizde bizler bugün muhatap olduğumuz birçok şeyden uzaktık.

Kısaca ve kestirmeden; bizim dünkü dindarlığımız/mücahitliğimiz parayla ve güç ile sınanmamıştı. Bu imtihanı bugün yaşıyoruz. Dünkü dindarlığımız başka şeylerle, mesela yoklukla, yoksullukla sınanıyordu ve o sınamalardan başarıyla geçmişti.

Bu meseleyi gündeme getirmekteki amacımız, her türlü toptancı yaklaşımın doğru olmadığını hatırlatmak babındadır.

Hem dünkü dindarlığımız, eksikliklerden biri olmamasına rağmen mensubu olmakla övünülecek bir yapıydı.

Hem de bugün, bunca imkan ve güce rağmen Müslümanca yaşamaya çalışanlar tebrike ve kutlamaya layıktır.

Dün de imtihanı kaybedenler vardı;

Bugün belki dünkünden daha çok kimse imtihanda başarılı olamıyor… diyebiliriz ancak.

Tercihlerimizin kıymeti, alternatiflerin çokluğu karşısında doğruyu bulmada isabet kaydetmekle oluşur.

Tek veya çok az alternatif karşısında tercihte bulunmanın bir riski olmadığı gibi, isabet etmesinin de değeri pek yüksek değildir.

Mesele davranışlarımızı bir tercihe bağlı hale getirmek ve her tercihin bir bedeli, karşılığı olduğunu bilmek ve bunu göze almaktır.

<p>New York Belediye Başkanı Eric Adams. tezgâhın gece geç saatlerde açık olduğunu belirtti. Manavla

New York Belediye Başkanı, Türk manavını seçti

Cam parçalarından evlilik teklifi! Herkes onu konuşuyor

Bu deliğin altında bakın ne var! Gözlerinize inanamayacaksınız

Sarımsağı böyle tüketenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın