• $16,7502
  • €17,4871
  • 976.1
  • 2443.77
14 Nisan 2016 Perşembe

“İlk dersimiz ahlak”

Velev ki, sadece söylem

düzeyinde kalsa bile…
1
Dünyada sosyal olayları da ‘organizma’cı bir görüşle anlamaya/anlatmaya çalışanların ağırlığı hiç de küçümsenecek düzeyde değildir.
Yani, sosyal yapılarda, tıpkı biyolojik organizmalar gibi; doğarlar-büyürler-yaşlanırlar ve ölürler.
2
Buradan baktığımızda, siyasi partiler de, zaman ve mekâna uygun pratiklerle hareket ettiklerinde mutlaka bir doğum evresi geçirirler ki, bu süreç o hareketin en sahici, en temiz en idealist olduğu dönemdir, tıpkı çocuğun doğumundaki saflık gibi. Büyüdükçe, çevreyle muhatap oldukça, hem bizatihi çevreden gelenlerle kirlenirler, hem çevreye karşı kendini koruma adı altında maslahata uygun davranışlar geliştirirken kaynaktan, özünden uzaklaşırlar, yani saflıklarını görece olarak kaybederler.
Yetişkinlik döneminde görüntü (resim) olarak en güçlü dönemlerini yaşarlarken aslında yıpranmaya, küçülmeye, zayıflamaya, giderek yıkılmaya kadar varacak şeyleri biriktirmeye başlamışlardır.
Ve nihayet şu veya bu şekilde, şu veya bu nedenle sona varmış olurlar.
Yani her organizma gibi her partinin de bir ömrü vardır.
Ancak bu ömrü mümkün olduğu kadar ötelemek mümkündür, bu ise mensuplarından daha çok yöneticiler marifetiyle gerçekleştirilebilir.
3
Türkiye şartlarında, gerek parti olarak gerekse iktidar olarak AK Parti zaten daha şimdiden beklenenden uzun yaşayabilmiştir.
Oysa, Türkiye’nin geleceği için (en azından benim kanaatimce) AK Parti’nin en az iki dönem daha iktidarda kalması gerektiği ortada.
İşte bu nedenle, AK Parti’nin gücünü ve etkinliğini koruması için zamana ve şartlara uygun olarak yeni bir ihya ve inşaya ihtiyacı olduğu apaçık bir gerçektir.
4
Geçtiğimiz pazar günü AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da, partisinin kurduğu AKSEM (Ak Parti Sürekli Eğitim Merkezi)’nin açılışı vesilesiyle bir ders verdi.
Hemen belirtelim ki; Davutoğlu’nun bu derste söyledikleri, velev ki (en azından şimdilik) söylem düzeyinde kalsa bile üzerinde durmayı ve ciddi bir şekilde kritiğe tabi tutulmayı hak ediyor.
Genel Başkan, tam da AK Parti’nin ömrünün uzatılması bağlamında nazara alınması gereken şeyleri söyledi bu ilk derste, “sürekli yenilenme” bağlamında.
On başlık altında yaptığı dersin tamamını veya bir özetini buraya alacak değilim.
Ancak ele aldığımız hususla ilgili öyle şeyler söylendi ki mutlaka onların altı kalın bir şekilde çizilmeyi hak ediyor.
Davutoğlu; öncelikle AK Parti hareketini kadim bir geçmişe dayandırıyor ki bu zaten sağlıklı bir gelecek tasavvurunun olmazsa olmaz şartıdır. Bir hareket kendini ne kadar kadime nispet edebilirse önündeki yolu o kadar uzatmış olur.
Sonra ‘ahlak’ meselesi.
Kuruluşundan 15 yıl sonra, Genel Başkanı tarafından, kendilerine yönelik olarak;
“AK Parti siyasi bir hareket olmadan önce ahlaki bir harekettir. Ahlaki özden kopan siyasi bir hareket bir müddet sonra bir çıkar grubuna dönüşür.” tespiti ve buna bağlı, bu tespitin tezahürü olarak; “Dünyanın neresinde olursa olsun insan onuruna saldıran her kim olursa karşısında bizi bulur” kararlılığı her halükarda ciddi bir dikkati hak etmektedir.
Bize göre; parti teşkilatları başta olmak üzere her kademede yeniden tedris edilmesi gereken söz konusu dersin eksik tarafı ‘adalet’ kavramının yeterince vurgulanmayışıdır.
Eğer yanlış tespit etmediysem, ‘adalet’ kavramı iki kere (birincisi Filistin bağlamında, ikincisi, dersin sonundaki özetleme kısmında) o da ikincil derecede zikredilmiştir.
Oysa hükümet etmenin birinci şartı adaleti temin etmektir, sürekli adalet üretebilmektir.
Bu dün de böyleydi, bugün de aynı ehemmiyete haiz, yarın da insanlığın temel meselelerinden birisi olmaya devam edecektir.
Bitirirken;
Namık Kemal; “… dünyada vücudu hükümetin illet-i asliyesi icra-yı adalettir. Vezaif-i sairenin cümlesi, adalete nispet ikinci derecede kalır…”
İbn-i Haldun; “toplumun kuruluşunu fiziksel zaruretler karşısında dayanışma, devletin kuruluşunu ise adalet ihtiyacı sağlar…”

<p>Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisindeki Oktay rolü ile tanınıp  sevilmişti. Cenk Torun'a Çılgın Bedi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun yıllardır yanlış bilinen gerçeği açıkladı

İçmeler köyünde yaşam normale dönmeye başladı

Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz! Sonucu sizi çok şaşırtacak

Duvarın içinden gelen seslerin kaynağını öğrenince gözlerine inanamadı