• $13,5333
  • €15,3539
  • 788.627
  • 1979.83
27 Mart 2016 Pazar

TABİİ HUKUK (!)

1

Batı’nın medeniyet bütünlüğü içinde dünyaya dayattığı zehirlerden biriside ‘tabii hukuk’tur.
Batı’da, Fransız İhtilali’nden sonra aşama aşama kiliseye giderek dine karşı yürütülen mücadele sonucu, bağlayıcı ve bütünleştirici bir unsur olarak ‘medeniyet’ kavramının kullanılmasıyla beraber, bu ‘medeniyet dinine’ uygun hukuk ta geliştirildi. Buna da ‘tabii hukuk’ dendi, tabiat olaylarından mülhem.
Bu hukuk öncelikle vicdanı devreden çıkardı. Başta din olmak üzere bütün değerleri, aidiyetleri, aşkın unsurları hepsini sistem dışına sürdü.
Hukuk, tıpkı doğadaki maddi olaylar gibi katı bir mekanizmaya mahkum edildi. Sonra da insanlığın ulaştığı son nokta olarak bütün dünyaya dayatıldı.
İnsanların refahını ve huzurunu korumak, hatta hayatını sürdürmek gibi, insanın var olduğu her yerde var olagelen siyaset te bu vicdansız hukukun tasallutundan korunamadı.
2
Can Dündar, Erdem Gül davası nereden bakılırsa bakılsın siyasi bir davadır.
Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren siyasi bir dava.
Anayasa Mahkemesi’de siyasi bir kurumdur, dolayısıyla bu mahkemeden Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasetine uygun, siyasi bir karar vermesi beklenirdi.
Ancak gördük ki, bu davada Mahkeme ‘hukukçuluk oynamaya kalkışmıştır.’
Tabii hukuk perspektifine ve prensiplerine uygun bir karar vermeye kalkışmıştır.
Oysa, Batı’nın geliştirdiği bir çok değer, en azından kendileri için, tabii hukuk ta ütopik ve normatiftir.
Bütün dünyayı bu değerlere uygun davranmak için hizaya çekerler de, kendileri benzer bir durumla karşı karşıya kaldıklarında, ülkelerinin, devletlerinin, milletlerinin maslahatı yönünde karar verirler.
3
Can Dündar ve Erdem Gül davasının Birinci Derece Mahkemesinde ki ilk duruşması yapıldı geçtiğimiz günlerde.
Dündar ve Gül’ün duruşmasına Türkiye’de diplomatik misyonu bulunan bütün ülkelerin (neredeyse) konsolosları katılmışlardı.
Saf hukuki bir dava olsaydı bu duruşma, bunca ülkenin diplomatik personelinin orada toplanması mümkün müydü sorusuna vereceğimiz cevap tabi ki olumsuz olacaktır.
Bu katılım bile göstermiştir ki, bu dava siyasi bir davadır.
Türkiye siyasetine, Batı, karşı bir siyaset geliştirmiştir.
Doğrusu bu manzaradan sonra Anayasa Mahkemesi üyeleri ne düşünmüşlerdir merak ediyorum.

<p>Ezgi Aşık <span style='font-size: 1.6rem;'>soruyor, Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Dr. </span><

Omikron ile Kovid-19'un şiddeti azalıyor mu?

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan 2000 dolara satın aldı

Tesla'nın koltuğunu kestiler! Bakın içerisinden neler çıktı