• $13,4657
  • €15,3705
  • 786.853
  • 2085.76
6 Mart 2016 Pazar

‘LA GALİBE İLLALLAH’ mı? ‘EL HÜKMÜ LİL GALİBİ’ mi?

1

Mesela, hükümetin başta Suriye olmak üzere, dış politikasını eleştirenler, ki onların bir kısmı Ak Parti ile aynı anlam dünyasını paylaşan insanlardır.
Bunlara sorarsanız, Türkiye ta başlangıçta ilkesel bir hata yaptı: Dünya egemenlerinin güçlerini iyice ölçüp biçmeden, acemice, kendinden menkul tavır ve davranışlara girdi.
ABD Mısır’da darbeyi desteklerken, Türkiye darbecilere karşı çıktı. Yani ABD’nin gücünü hesaba katmadı.
Suriye’de baştan itibaren yanlış yaptı. Dünya Esed’den vazgeçmediği halde Türkiye ısrarla Esed’e zalim dedi. Esed karşıtı güçleri destekledi.
Yetmedi; egemenler YPG ile işbirliğinin yollarını ararken, Türkiye YPG’yi terör örgütü ilan etti.
Rusya’nın gücünü hesaba katmaksızın uçağını düşürmek gibi büyük bir yanlışın içine girdi.
İran’ın devlet geleneğini, gerektiğinde kimlerle nasıl ittifaklar kurabileceğini anlamazdan geldi...
Bu mülahazaları daha bir çok örnek üzerinden sürdürmek mümkün.
Ama hepsinde, ortak olarak, görülecek bir duygu, bir kanaat vardır ki asıl farkına varılması gereken odur.
Bu ‘ön kabul’ şudur: ‘El-hükmü li’l galibi.’ Yani; ‘hüküm galip olanındır.’
2
15. asırdan itibaren Batı; rönesans, reformlar, icatlar, keşifler, aydınlanma gibi merhalelerden geçerek yeni bir dünya inşa etti. Bu yeni inşa sayesinde dünyanın geri kalanları üzerinde hakimiyet tesis etmeye başladı. Ticaret, sömürgecelik ve sanayi devrimi ile devam eden bu süreç nihayet Birinci Dünya Savaşı ile tam bir galibiyete dönüştü.
İşte o günden beri dünyanın geri kalanları; Müslüman, Hristiyan, hindu vs. farketmeksizin hepsi madden galiplere teslim olduğu gibi manevi olarakta galiplerin oluşturduğu anlam dünyasının müntesipleri oluverdiler.
Bugün yaşananlar bağlamında, bu anlayış sahiplerinin, Ak Parti iktidarına yönelttiği acemilik ve yanlış yapılıyor itirazı, Ak Parti’ye “sen nasıl olurda hükmün galiplere ait olduğunu görmezsin/göremezsin” itirazıdır.
3
Az çok herkesin bildiği bir gerçek vardır ki; hiç bir zaman dünyaya tam anlamıyla bir zihniyet hakim olmamıştır. Bu kadim zamanlarında bir gerçeği idi, modern zamanlarında...
Kutsal metinlerin cisimleştirdiği Firavunlar, Nemrutlar geçmişte de vardı bugün de olacaktır. Aynı zamanda, her halükarda zalimlerin zulmüne boyun eğmeyen; adaletin ve merhametin yol göstericiliğinde zulme ve haksızlığa karşı çıkanlarda hep olmuştur, olacaktır.
Onların düsturu ve dayanağı ise; ‘La galibe İllallah’tır. Yani; ‘Galip olan yalnız Allah’tır.
4
Şimdi, yeniden güncele dönersek;
Başta Suriye olmak üzere bugünkü dünya düzenine razı olmaklığımız isteniyorsa. Hele bunu isteyenlerin Allah inancı var ise...
Denilmiş oluyor ki; “Galip olanların hükmünden Allah razıdır.”
Yok; “zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin, nahak yere insan öldürmenin, insanları yerlerinden yurtlarından sürmenin olduğu yerde Allah’ın rızası söz konusu olamaz...” diyorsak, o zaman kendimizi yeniden bir elden geçirmemiz gerekiyor demektir.
5
Ayrıca, bir okuma ve düşünme kolaylığı sağlasın diye; 1789’da husule gelen Fransız Devrimi’nden sonra ortaya çıkan karmaşayı sona erdirip, devrimi rayına oturtan, sonra da iç çatışmaları sona erdirip bir Avrupa Birliği kurulmasını sağlayan Napolyon’un ‘gayri medeni ülkelerin döküntüleriyle medeni ulusların mutluluğu sağlanabilir’ anlayışı eşliğinde Mısır’a saldırdığını(1798) ancak asıl amacının Osmanlı’yı ortadan kaldırmak olduğunu bilirsek; ve o günden beri dünyanın Batı/Doğu karşıtlığı üzerinden yürüdüğünü düşünürsek, bugünkü olup bitenleri daha iyi anlayabiliriz umuduyla dercedilmiştir.

<p>Programda öne çıkan başlıklar:</p><p>AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı:  CHP'nin tüm yandaşla

Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta

Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretler...

Gece yarısı çocuk kamerasına takıldı! İşte o anlar

Sosyal medyayı sallayan köpek balığı deneyi! Yürekleri ağızlara getirdi