• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
3 Mart 2016 Perşembe

Tam da şimdi!

1

Türkiye’nin iç ve dış dinamiklerle, içerden ve dışardan iyice kuşatıldığını, sıkıştırıldığını; dolayısıyla zor günler yaşadığını söylemek, yazıya başlamak için bir vesile olmaktan öte bir anlam taşımıyor. Bunun farkında olarak…
2
İyi ki, bu milletin derin bilincinde, ta İbn-i Haldun’a dayandırılan ‘dairevi tarih teorisi’ anlayışı mevcut.
Bu kabul gereği milletler, bugün zor durumlardan geçiyor olsa da, hatta mağlup edilip zamanın gerisine püskürtülmüş bulunsa da; devranın dönüp, bugünlerin geçeceğine olan inançları sayesinde var olma ve mücadele azimlerini hep ayakta tutmasını becerebiliyorlar.
Böyle olunca;
‘Stratejik ortak’ tanımlamasıyla dost bellenen ABD başta olmak üzere;
Tarihlerinin en büyük ticaret hacmine ulaşmış, ortak Bakanlar Kurulu toplantıları yapılmış Rusya ile;
On yıllardır kapısından içeriye girmeye çalıştığımız AB ile ilişkilerimizin bozulmuş, hatta çatışma noktasına gelmiş olması…
Daha dün; siyasi sınırların mevcudiyeti, ticari ve kültürel birliktelikler kurmamıza mani değildir dediğimiz ülkelerle münasebetlerimizin kopmuş olması bizi karamsarlığa düşürmemelidir.
Dendiği gibi; tarih tekerrür etmektedir.
Tarihin bu denli tekerrür etmesi, bir açıdan, bölgenin ve Müslüman dünyanın kaderini değiştirme potansiyelini hâlâ Türkiye’nin taşıyor olduğunu göstermektedir.
3
Bir düşünürümüzden ödünç alarak diyebiliriz ki; egemen güçler bir devletin gelecekte nerede ve nasıl durmasını istiyor ise, o millete gelecek tasavvurlarına uygun olarak bir tarih yazarlar öncelikle. Çünkü hayat, geçmişten geleceğe akıp giden bir süreçtir. Muhtemel bir gelecek ancak malum bir geçmişle mümkün kılınabilir.
4
İşte tam bu noktada;
Egemenlerin planını ve oyununu bozmak için; bizim, öncelikle yakın dönem başta olmak üzere yoğun bir tarih okuması yapmamız ve bu okumalar nezdinde yeni bir kişisel ve toplumsal bilinç oluşturmamız kaçınılmaz bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır.
Şüphesiz ‘tarih okumaları’ndan kastım, kuru kuruya kronolojik malumatlar edinmek değildir.
Nesiller boyu, üst üste birike birike oluşmuş varlık tasavvurunu, evren anlayışını, zaman idrakini, insana ve eşyaya bakışı vs. içerecek bir ‘hayat anlayışına’ ulaşmaktır kastım.
Çok şükür, bugün, bize bu bilinci kazanmada yardımcı olacak, bilim adamlarımız, mütefekkirlerimiz, alilerimiz yeteri kadar mevcut.
Belli ki onların bir kısmı, bugünlerin geleceğini varsayarak, ortalıkta dolaşmadan çalışmaya ve üretmeye devam etmişler;
Ki; bugün elimizin altında, azımsanmayacak bir külliyatın oluşmasını mümkün kılmışlardır.
Sözünü ettiğim isimleri tek tek sayıp onları tebşir etmek isterdim.
Ama biliyorum ki, listeyi ne kadar uzun tutarsam tutayım, mutlaka dışarıda kalanlar ve unutulanlar olacaktır, dolayısıyla onlara haksızlık yapılacaktır. Bu nedenle, onlara ulaşma işini meselenin taliplilerine bırakarak…
En zor zamanlar, düzlüğe çıkmak için en uygun zamandır diyerek, Şimdilik Bedri Gencer’i selamlayarak
yetinelim.

<p> </p>

'İBB Engelleniyor' algısı neden yapıldı?

Piton ve timsahın ölümcül mücadelesi! Görenler dehşete kapıldı

Vücudu koruyup virüsleri öldürüyor! İşte o muhteşem besin ve faydaları

Karın ağrısı ile doktora gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti