• $7,5529
  • €9,0567
  • 411.191
  • 1538.04
04 Ocak 2012 Çarşamba

'Sanayi derin sulara atıldı yüzmeyi öğrendi artık yüzücü olmak zorunda'

Ekonomi ile ilgili bakanlar, üst düzey bürokratlar 'Aman, dikkat' uyarısında bulundukça kimi iş insanları da daha çok endişelenmeye başladı. Geçenlerde bir sohbette, bir tanıdık 'Türkiye büyük bir krize mi girecek de, bu kadar uyarıda bulunuyorlar' diyordu.
İstanbul Sanayi Odası'nın geçenlerde düzenlediği Sanayi Kongresi'nde Oda Başkanı Tanıl Küçük'ün konuşması anlamlıydı:
'Geride bıraktığımız yılları değerlendirdiğimiz zaman, sanayimizin, rekabet mücadelesi verdiği küresel sulara çok hazırlıklı ve donanımlı çıktığını söyleyemiyoruz. Hatta sanayimizin durumunu, yüzme öğrenmek üzere derin sulara atılan bir insanın durumuna benzetebiliriz. Zorluklara, eksiklere rağmen, sanayimiz, bir şekilde su üstünde kalmayı ve hatta yüzmeyi başarmıştır.
Bundan sonrası için hedefimiz, artık, sanayimizi, çok daha uzun mesafeler kat edebilen, tekniği güçlü, kondisyon sahibi bir yüzücüye dönüştürmek olmalıdır.'
Sanayi Kongresi'nin ana başlığı 'Sürdürülebilir rekabet gücü: Dalgaları yöneterek geleceği tasarlamak'tı.
Küresel kriz dünyayı vurmaya devam ediyor. Dalgaların hiç de 'yumuşak' olmayacağı ortada. Fırtınayla tsunamiye varan dalgaların zaman zaman yaşanacağı belli.
Nitekim Tanıl Küçük de şu vurguyu yapıyor:
'Önümüzdeki birkaç yılın çok kolay geçmeyeceği, halihazırda işaretlerini vermiş olan büyük değişimlerin, dalgalanmaların, güç kaymalarının devam edeceği anlaşılıyor.
Karşımızdaki tablo, tarihin, çözülme ve yeniden yapılanma evrelerinden birinde olduğumuza işaret ediyor ve biliyoruz ki, böyle değişim ve yeniden yapılanma dönemlerinin kazananları ve kaybedenleri oluyor.

Türkiye kazananlar arasında nasıl yer alacak?
TÜSİAD'ın 'Türkiye'de Büyümenin Kısıtları' raporunda, bu sorunun yanıtı yer alıyor. Özeti şu:
'Türkiye'nin yüksek oranlarda ve sürdürülebilir bir büyüme patikasında olabilmesi için öncelikle iki önemli unsurun gerçekleşmesi gerekiyor:

l Eğitim düzeyi ve kalitesi ile bilişsel becerilerde önemli bir iyileşme gerekiyor.
l Üretim ve ihracatın teknolojik içeriğinde ciddi bir iyileşme gerekiyor.
Rapor, 'Ekonomik büyüme için sadece eğitim süresinin değil hatta ondan daha fazla eğitimin kalitesinin önemli olduğuna' vurgu yapıyor.
Üretim ve ihracatın teknolojik içeriği konusuna gelince, en kısa ve basit şekilde şunu söyleyebiliriz: 'İhracat olsun da ne satarsak satalım', doğru bir mantık değil.
Nitekim TÜSİAD raporunda da şunlar yazılı:

'Araştırmalar, ülkelerin hangi tür ürünlerde uzmanlaştıklarıyla büyüme performansları arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Karşılaştırmalı olarak bakıldığında Türkiye'nin ihracat yapısının gelişmişlik düzeyi Meksika, Çin ve Romanya gibi ülkelerin gerisindedir.
Türkiye sadece Brezilya, Meksika, Polonya, Macaristan gibi ülkelere göre değil, aynı zamanda kişi başına geliri daha düşük olan Hindistan, Endonezya ve Tayland'a göre de daha sıradan ürünler ihraç etmektedir.

<p>İlk etapta atışlarda biraz başarısız olsa da eğitimini  alarak ve kurallara uyarak gerçekleştirdi

Bordo berelinin poligon macerası Zeki Gümüş'le Rastgele'de

Kahramanmaraş'ta 3 mahalle karantinaya alındı

Türkiye'deki yaban hayatı fotokapana yakalandı

Güneş patlamalarının kaynağı ilk kez belirledi