• $13,4503
  • €15,3809
  • 787.623
  • 2089.54
24 Şubat 2012 Cuma

En önemli kaynağımız gençler değil miydi?

Ekonomiyle ilgili bakanlar pek sık kullanır: 'Türkiye'nin kalkınmasında en önemli zenginliğimiz gençler.'
Gençlerin de zengin kaynak niteliğini taşıyabilmesi için iyi eğitim alması gerekiyor. Yetmiyor, algılayan, düşünen, neden-sonuç ilişkisi kurabilen gençler olmalı ki, üretim zenginleşsin, Türkiye kalkınsın.
'7 Çok Geç' algısını oluşturan, dahası geçen yıllarda büyük adımlar atılmasını sağlayan AÇEV, son günlerin yeni eğitim stratejisine tepkiyle yaklaşıyor. Endişe de taşıyor.
AÇEV Başkan Yardımcısı Ayla Göksel diyor ki, '2005 yılında sizlerin de desteğiyle birlikte başlattığımız ve beş yıl boyunca sürdürdüğümüz '7 Çok Geç' kampanyasıyla Türkiye'de okul öncesi eğitim önemli bir ivme sağladı ve 2005 yılında  60-72 ay çocukları arasında yüzde 22 olan okul öncesi eğitimi okullaşma oranı 2011 yılında yüzde 67'ye ulaştı. 
Hükümet programında ve kalkınma planlarında yer alan, 2013 yılında okul öncesi eğitimi yüzde 100'e ulaştırılması hedefi o dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından belirtildi ve bu dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından da yinelendi.'
Milli Eğitim Bakanlığı, dolayısıyla hükümet ve dolayısıyla devlet tarafından yol haritası çizilmişti.
4x4x4 denilen yeni eğitim tasarısında ise okul öncesi eğitim önemsiz görülüyor.
AKP grup başkanvekillerinin hazırlandığı 'İlköğretim ve Eğitim Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne (kamuoyuna bilinen adıyla 4x4x4 eğitim tasarısına) AÇEV tepkisini maddeler halinde sıralamış:
- Okul öncesi eğitimin, zorunlu eğitim kapsamına alınması beklenirken ve tüm açıklamalar buna işaret ederken, bu kanun teklifinde neden okul öncesi dışarıda bırakılmış anlamış değiliz.
- Okul öncesi eğitimin okul başarısını doğrudan etkilediği bilinmektir. İlköğretim ile ilgili düzenlemelerin okul öncesi eğitim ile ilgili düzenlemelerle entegre biçimde ele alınması gerekmektedir.
- Okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınmadığı sürece hizmetin devamlılığı garanti altına alınmadığı gibi eğitim politikalarında ve yatırımlarında önceliklendirilmeme riski taşır. Ayrıca, ilköğretimin kalitesi de olumsuz etkilenir.
- Okul öncesi eğitim konusunda toplumun bilinçlenmesi ve talebin oluşması sağlanmıştır. Toplum, okul öncesi eğitimin hükümet tarafından önceliklendirdiğini düşünmektedir. Bu talep ve algı karşısında okul öncesi eğitimin bu kanun teklifi dışında tutulması toplumun beklentileriyle örtüşmemektedir.

Okul öncesi eğitim ücretsiz olmalı
BİLİYORUZ Kİ, çocukların eğitim sistemine iyi hazırlanması için okul öncesi eğitim olmazsa olmaz.
Okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamında olmadığı için de, ücretli, eğitim araç ve gereçleri de devlet karşılamıyor. Eğitimde yenilik yapılacaksa, öncelikle milletin vekillerinin toplumda fırsat eşitliğini göz önünde tutmasını beklerdik.
Şunu da biliyoruz ki, eğitim uzun soluklu politika olmalı, hükümetin politikalarında da süreklilik taşımalı.
Dahası da var, AKP'lilerin hazırladığı yeni eğitim tasarısı için bugüne kadar sadece iki sivil toplum örgütünün fikri sorulmuş.

<p> </p>

Hisar O+ neden önemli?

Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü

En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! İşte o liste

Efsane geri döndü! Hurda aracın hayran bırakan değişimi!