• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
26 Ağustos 2013 Pazartesi

Zekaya alenen hakaret eden satırlar

Yeni demokratikleşme paketinde TCK’nın 301. maddesinin de gündeme getirileceği iddia ediliyor. 
301. madde deyince akla hemen “Türklüğe hakaret” kısmı geliyor. Oysa bu maddede başka kurumlar da yer alıyor. 
Bu maddede revizyona gidilmesi halinde birileri hemen “Hükümet Türklüğe hakareti serbest bırakıyor” diye ajitasyon yapıyor. 
(Pardon, “ajitasyon” diyerek Türkçeye hakaret etmek suretiyle Türklüğe hakaret ettiğimi düşünenler ve böylece beni savcılığa şikayet edecek olanlar çıkabilir. O yüzden ajitasyon kelimesini “tahrik” diye düzeltiyorum. Yine pardon; tahrik, Arapça bir sözcük, o yüzden “kışkırtma” diye tekrar düzeltiyorum!) 
Evet, anlayamıyorum, yani hakikaten anlayamıyorum. Şu 301. madde kadar soyut, muğlak, müphem başka bir madde ya yoktur ya da çok azdır.  Çünkü “az buçuk” Türkçe bilen biri bile bu maddenin ne kadar “zeka karşıtı” bir madde olduğuna kâni olur. 
Gerçi 301. madde 2008’de bir değişikliğe uğramıştı. 
2008 öncesindeki haliyle madde şöyleydi: 
a) Türklüğü, cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, devletin yargı organlarını, askerî veya Emniyet Teşkilatı’nı alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
2008’de yapılan değişiklikle maddenin mevcut hali şöyle: 
“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini veya Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, askeri veya Emniyet Teşkilatı’nı alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 
Şimdi bu maddenin “ruhunda” bir problem yok mudur? Hatta “lafzında” bir sorun yok mudur?  Mesela “Devletin yargı organları” ne demektir? “Özel yargı organları” da mı vardı? (Gerçi Türkiye son yıllarda mafyadan temizlenene kadar öyle bir “yargı çeşidi” de vardı! Kastedilen umarım bu değildir!) 
Ne diyorduk? Evet “Bu maddeyi değiştirelim” demek Türklüğe düşmanlık beslemenin kanıtı niye olsun? 
Örneğin “Türk milleti” deyince neyi anlıyoruz? 
Diyelim ki Müslüman olmayıp Türk olan Gagavuzlara alenen hakaret edildi. Bu durumda bu madde uygulanacak mı? 
Uygulanmazsa, birileri çıkıp “Ama onlar Türk değil mi?” diyecektir haklı olarak… 
Peki uygulandığında birisinin çıkıp şunu deme hakkı, haklı olarak doğmayacak mı? 
Misal, birisi çıkıp da “Türk olmayıp Müslüman olan Boşnaklara,  Arnavutlara alenen hakaret serbest mi olsun?” derse..! 
Bu kez, “Ama Arnavutlar ve Boşnaklar Müslüman” diye bir gerekçe ileri sürülecektir. 
Peki örneğin Suriye ve İran da Müslüman değil mi?  Bu “etnisiteleri” alenen aşağıladığınızda hangi maddeyi uygulayacaksınız? 
Kaldı ki bu maddede ordu var, polis var, ama örneğin “eğitim ordusu” niye yok? 
Tabii bir de 301. madde ile ilgili yargılamadaki “izin” meselesine değinmek gerekiyor. 
Bu maddeden yargılanacak olan kişinin soruşturmasının ya da kovuşturmasının Adalet Bakanı’nın iznine tabi kılınması çok ciddi sakıncalar taşımaktadır.  Sakıncalıdır, çünkü özellikle popüler bir ismin yargılanmasına izin verip vermemesi hususu Adalet Bakanı’nı ziyadesiyle yıpratacak bir özellik taşımaktadır. Özetle, “Bir devlete bağlı olsun ya da olmasın hiçbir ırka alenen hakaret edilemeyeceği..” şeklindeki bir düzenleme yeterlidir. Bir de bu konuya “ışık tutacak” bir madde daha var; o da TCK’nın 299. maddesi… Madde şöyle:  
“Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişi hakkında kovuşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlıdır.” Düşünebiliyor musunuz; birisi Cumhurbaşkanına alenen hakaret edecek, bunun soruşturma iznini Adalet Bakanı verecek. Adalet Bakanı izin vermezse Cumhurbaşkanı, bir kabine revizyonunda herhalde “bir karar verecektir”! 
 Daha da ironik olanı şu: Cumhurbaşkanına Adalet Bakanı hakaret ederse izin verme yetkisi kimde olacak? İşte orası “meşkuk”!

<p class='MsoNormal'>Top ustası bu sevimli köpeği mutlaka 'GÖRMELİSİN'</p>

Top ustası sevimli köpeği GÖRMELİSİN

Piton ve timsahın ölümcül mücadelesi! Görenler dehşete kapıldı

Vücudu koruyup virüsleri öldürüyor! İşte o muhteşem besin ve faydaları

Karın ağrısı ile doktora gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti