• $16,192
  • €17,4658
  • 965.283
  • 2438.84
30 Ocak 2014 Perşembe

Tutarlı demokrat

Bir kişinin tutarlı ve demokrat olduğunu anlamak için Fener Patrikhanesi, cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi, kamuda başörtüsü yasağı, nüfus cüzdanlarında din hanesinin mevcudiyeti, ekümeniklik, Papa'nın ziyareti, Heybeliada Ruhban Okulu, azınlık vakıfları gibi konularda ne düşündüğüne bakmak ciddi bir kanaat oluşturacaktır.
Elbette Papa'nın İslamiyet hakkında söylediklerini, bırakınız bir Müslüman'ın herhangi bir hassasiyet sahibi insanın hazmedebilmesi mümkün değildir. Ancak papa bir şahıstır, papalık ise bir kurumdur ve üstelik çok ciddi bir kurumdur.
Bir kurumun başındaki şahsa kızılmış olması o kuruma bağlı insanları aşağılamanın mazereti olmamalıdır.
Fener Patrikhanesi'nin Vatikanlaşacağını iddia etmek öngörü yoksunluğudur, bu değilse paranoyadır.
Muhakkak ki Fener ve Balat'ın Vatikanlaşmasını isteyen fundamantelist ve ırkçı Hıristiyanlar vardır; ancak aramızda Viyana'nın Osmanlılaşmasını isteyen insanlar da yok mu?
Yine Papa'nın Ayasofya'da dua etmesine karşı çıkmak vatanseverlik değildir, tam tersine dua etmesini sağlayacak ortamı hazırlamak vatanseverliğin bir şartı olmasa bile gereklerinden biridir.
Bir milleti güçlü kılan devletse, ki öyledir, o devletin başka devletler ve milletler nezdindeki algı skalası da ciddiye alınması gereken bir durumdur.
Türkiye'de AK Parti iktidarına kadar kamuda başörtüsü yasağı vardı; azınlıkların malları gasp edilmişti. Bu haksızlıklar giderildi. Birtakım eksiklikler hâlâ vardır. Elbette demokrasi bir süreçtir. İnanıyorum ki bu eksiklikler 1 yıla kalmaz giderilecektir.
Örneğin Rum ve Ermenilerin taşınmaz edinebilmesi için çıkarılan yasa üzerindeki tartışmalar bu minvaldendir.
"Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür" şeklinde formüle edilen yurttaşlık mantalitemiz, zaten başlı başına bir probleme işaret ediyor.
Bu çarpık yurttaşlık anlayışını üstelik anayasaya koyarsanız, Yunanistan'a vatandaşlık bağıyla bağlı olan Gümülcineli bir Türk'ün Yunan olduğunu kabullenmiş olmuyor musunuz?
" Efendim, Yunanistan Batı Trakya'daki soydaşlarımızın haklarını gasp ediyor; biz ise kalkıp bir Rum'un Türkiye'de taşınmaz edinmesini yasalaştırıyoruz" demek, sapla samanı bile değil tomruk ile kürdanı birbirine karıştırmak demektir.
Ve üstelik bunu delillendirirken ne yazık ki daha "mütekabiliyet" (karşılıklılık) esasının ne olduğunu dahi bilemeyenler var.
Yunanistan'ın Lozan'da güvence altına alınan soydaşlarımızın hakkını gasp ediyor oluşu, Türkiye'nin de "gasıp" olarak davranmasının gerekçesi olabilir mi?
Diyelim ki bir arkadaşınızın oğlu size yatıya geldi, sizin de oğlunuz arkadaşınızın evine yatıya gitti...
Arkadaşınızın babası, sizin oğlunuzun saatini gasp ettiğinde, sizin babanızın kalkıp "Oğlum, ben de bize gelen o adamın saatini gasp edeceğim" derse bunun Türkçe karşılığı "karşılıklılıktır".
Ama bu mütekabiliyet, hukukun temel nosyonuna tekabül etmez. Çünkü temel haklar, dünyanın her yerinde vazgeçilemez haklardandır.
Bu bakış açısının, kız kaçıran birinin şikayet edilmemesi için kendi kızını bir başkasına teklif etmesi anlamına gelen ve adına "berdel" denilen utanç verici zihniyetten farkı yoktur.
Örneğin bazıları Nutuk'a atıfta bulunarak Nutuk'un ilk sayfalarında Atatürk'ün Patrikhane'nin ihanetine bolca yer verdiğini söylüyor.
Nutuk'a kutsal kitap muamelesi yapan bu kişilere sormak gerekiyor:
Aynı Nutuk'ta Karabekir, Çakmak, Orbay, Bele, Cebesoy gibi paşalar da Atatürk tarafından vatan hainliğiyle suçlandığına göre bu kişiler adına kurulan mahalleler birer Vatikan Mahallesi mi oluyor?!

<p class='MsoNormal'>Arkadaşımız Ahmet  Arı İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki son haz

85 MİLYONUN BAHÇESİNDE HAZIRLIKLAR TAMAM

7 bin yıllık buğday Diyarbakır'da boy gösterdi! Çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi

Lamborghini Sian FKP 37 modeli İstanbul'da! LEGO'ları kullanarak yaptılar

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan festivalde konuşma yaptı