• $9,2483
  • €10,7954
  • 530.466
  • 1432.8
23 Haziran 2016 Perşembe

Gazeteci teröristler

Bir “ifade özgürlüğüdür” tutturmuş gidiyorlar. Terörü destekleyip, teröriste selam durmanın “özgürlük” olduğunu savunuyorlar. Hepimizin hayatına kasteden canlı bombalarla aynı fotoğraf karesine girmelerine rağmen, kendilerine anlayış gösterilmesini ve yol verilmesini istiyorlar.
Yok böyle bir şey!..
Terörle yan yana durmak, bir insanlık suçudur.
Çoluk-çocuk demeden masum insanları katleden ve en temel hak olan yaşama hakkına kasteden teröristleri desteklemek alçaklıktır.
Canilere kol kanat germek, onlarla aynı suçu paylaşmaktır.
Sadece bizde değil. Dünyanın her tarafında bu böyle! İspanya’da ETA’nın siyasi kolu olan Batasuna Partisi bu yüzden kapandı. Sırf yöneticileri teröre destek veren açıklamalar yaptıkları için kapısına kilit vuruldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de İspanya’da alınan bu kararı onayladı.
Tekrarlayalım isterseniz…
Neymiş, teröre destek vermek, teröristi övmek dünyanın her yerinde suçmuş!

***

Bizde ise, terör destekçiliğini marifet sayanlar var. Etrafımız, bununla övünenlerde dolu. Kimi sivil toplum örgütü yöneticisi, kimisi gazeteci, kimi bilmemne…

Örnek mi istiyorsunuz? Cumhuriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar. Kendi gazetesini PKK ve HDP’yi koruyup kollayan haberlerle doldurduğu yetmezmiş gibi, PKK’nın yayın organı olan Özgür Gündem’e de kol kanat gerdi. Gidip “nöbetçi yayın yönetmenliği” yaptı. Haber toplantısına katılıp, Abdullah Öcalan’ın portesi önünde kameralara poz verdi.
Böylece safını herkese ilan etti.
Bunun ne “gazetecilikle”, ne “ifade özgürlüğü” ile ne de “demokrasi” gibi bir takım maskelerle izah edilir tarafı yok. Bir tarafta teröre ve teröriste destek veren bir yayın organı, diğer tarafta da onu koruyup kollayan Can Dündar gibi isimler var!
Terör ve teröriste destek vermek suçtur. Mesele bu kadar basit!

***

Özgür Gündem’in ne olduğunu, yayınlarında nasıl bir tavır takındığını bilmeyen yok. Hele hele “ben gazeteciyim” diyen bir insanın ne olup ne bittiğini bilmemesi mümkün değil. PKK ya da PYD vuruyor, canlı bombalar masum insanlara ölüm yağdırıyor, bu gazete ise asker ve polisi suçluyor.
Apaçık ortada: Böyle bir gazeteyi desteklemek, bu yaptıklarını onaylamaktır. Onunla bir arada olmak, PKK ile aynı safta yer almaktır.
Var mı buna bir itirazı olan?
Olamaz, çünkü her şey o kadar açık ve net ki, ortada tartışılacak bir durum yok. Biliyorsunuz, daha önce Özgür Gündem’e destek amacıyla Can Dündar gibi “nöbetçi yayın yönetmenliği” yapan Erol Önderlioğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin tutuklandılar. Onlara isnat edilen suç da terör destekçiliği!
Üstelik, hepsi verdikleri ifadelerde yayın içeriklerini savunup, bilerek ve isteyerek onayladıklarını söylediler. Bunu da “ifade özgürlüğü” olarak savunmaya kalktılar.
Biz, toplumun ezici çoğunluğu, mevcut kanunlar ve Avrupa müktesebatı sergilenen bu eylemi “terör destekçiliği” olarak görüyor. Onlar ise savunuyorlar.

***

Kanunları uygulamak hakimlerin ve savcıların iş. Elbette ortada bir suç varsa, suç işleyen de bunun bedelini ödeyecek.
Ben farklı bir noktaya dikkat çekmek istiyorum…
Hepimiz insanız ve gözlerimizin önünde sürekli olarak insanlık suçu işleniyor. Terör, savunmasız ve masum insanları hedef alıyor. Okulundan evine dönmeye çalışan çocuklar ve gençler, ya da işinden çıkıp çoluk çocuğunun yanına gitmek isteyen insanlar canlı bomba saldırıları ile hunharca katlediliyor. Evlere ateş düşüyor, ocaklar sönüyor.
Ve “ifade özgürlüğü” gibi bir takım kavramların arkasına sığınılarak, canilere destek veriliyor.
Olacak iş değil…
Kabul edilir bir tarafı yok bunun.
Teröre destek veren, teröristle kol kola gezen de teröristtir. Caniyi kutsayıp, haklı çıkartmaya çalışan da canidir. Yok aralarında hiçbir fark.
Devam ediyorum, hiçbir riske girmeden bir takım maskeler takarak terör destekçiliği yapanlar, bana göre teröristten de daha alçak ve zararlıdır. Bunlarla mücadele ederek ipliklerini pazara çıkarmak ise, hepimize düşen toplumsal bir görevdir.

<p>Hafriyat kamyonları İstanbul  Arnavutköy'de bir mahallenin kâbusu oldu. Kasalarındaki molozları d

Kaçak hafriyat sorunu bıktırdı

21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor