• $15,7682
  • €16,8551
  • 939.271
  • 2380.9
20 Temmuz 2011 Çarşamba

Ne sorunu?

Türkiye'nin 30 yıldır mücadele ettiği bir sorunun adını hala koyamamış olması, neyle mücadele ettiğini bilmemesinden çok, mücadele ettiği şeyin geçirdiği nitelik değişiminden kaynaklanıyor. 1980'li yıllarda bir grup teröristin sınırlı bir bölgede başlattığı hareket, bugün Türkiye'nin bütününde etkili olan büyük bir mesele haline dönüşmüş durumda. Adını ister PKK sorunu koyun, ister Kürt sorunu ya da Kürt vatandaşlarımızın sorunu, fazla bir şey fark etmiyor. Sorun orada bir yerlerde duruyor ve şok edici hamlelerle varlığını hissettirmeye devam ediyor. Konuyu analiz edelim.

1 - Mesele bir terör sorunudur. PKK şemsiyesi altında toplaşmış, birbirinden kopuk hareket edebilen grupları da bünyesinde barındıran kanlı bir network şehirlerde, kırsalda eylem yapabilmektedir. Şimdilerde Kandil ile özdeşleşse de, oradan ibaret değildir. Kontrolü de salt Kandil'de değildir. Kandil ile anlaşsanız başka taraftan vurgun yiyebilirsiniz. PKK bir bütün halinde daha güçlü görünse de, parçalı bir hale geldiği bu noktada kontrolü daha da zorlaşmış durumdadır. Bu damar, müzakere sürecinin durması, barış sürecinin baltalanması adına ne gerekirse yapacaktır zira kandan beslenir. En büyük korkuları, kanın durması ve varlık sebeplerinin ortadan kalkmasıdır. Bu yüzden meselenin tarihine bakıldığında görülecektir ki, barışa en yakın olunan nokta, şiddetin en sert vurduğu noktadır aynı zamanda. En büyük dezavantajları, siyasi kanadın devletle anlaşması halinde lojistik desteklerinin kesilecek olmasıdır. Hele bir de af çıkarsa örgütü dağda tutmak giderek daha da zorlaşacak, kendi içlerinde çatışma yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir.

2 - Mesele bir Kürt sorunudur. Zira Ortadoğu bölgesi dahilinde yaşayan milyonlarca Kürt'ün bulundukları ülkelerin rejimleri tarafından baskı altında tutulması, eziyet görmesi, bazı haklarının ellerinden alınması neredeyse gelenekselleşmiş bir tavırdır. Türkiye bu konuda özellikle son yıllarda çok ciddi değişimler geçirse de, özellikle 1980 darbesinin ardından kurulan düzenin, bugünün normlarında kabul ve affedilebilir bir yönü yoktur. Şiddet sarmalını besleyen şey hatalı devlet politikalarıdır. Lakin konu sadece Türkiye'ye dair değildir. Kürt meselesinin uluslararası boyutta yansımaları vardır ve bölgesel dengelerle de ilgilidir.

3 - Mesele Kürt vatandaşlarımıza dairdir. Kuşkusuz her Kürt kökenli vatandaşımızın aynı hissiyatı paylaştığı söylenemez ama ülkemizde ciddi bir nüfusun kendisini mağdur hissettiği aşikardır. Kürt kökenli vatandaşlarımızın kimi talepleri siyasi boyutta değerlendirildiği için sertlikle karşılık bulmaktadır. Oysa işi fonksiyonel olarak değerlendirmek, talepleri vatandaşlara hizmet mantığı içerisinde ele almak da bir yöntemdir. Azgelişmişlik, işsizlik gibi ekonomik sorunların yanı sıra bazı kimlik taleplerini de içeren, özgürleştirici demokratik bir paketin sağlanabilmesinin yolu anayasa değişikliğidir. Her talebin karşılık bulması mümkün olmadığı gibi, karşılanabilir taleplerin göz ardı edilmesi de anlaşılabilir değildir.

4 - Mesele Kürt meselesinden doğan sorunlara dairdir. Terörden kaçış ve göçler yoluyla Türkiye'nin dört bir yanına yayılan, evini yurdunu bırakmak zorunda kalan insanların gittikleri yerlerde düzen bozucu olarak algılanması, istenmemesi ciddi bir sosyolojik problemdir. Bazen Türk sorunu olarak da tanımlanan bu konu, aslında hepsinin içerisindeki en tehlikeli maddedir. Bir iç çatışma potansiyelini beraberinde taşımakta ve kolayca alevlenebilir durumda, şimdilik uyutulmaktadır.

5 - Mesele, meseleyi anlayamama sorunudur. Yukarıdaki maddelerin sadece bir tanesine yönelik bir önlem işe yaramaz. Konuyu paket halinde değerlendirmek ve adını koymak kadar, içini de doldurmak konusunda efor sarf etmek gerekir.

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

doğanın güldüren yüzü! Onları daha önce hiç böyle görmediniz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (23 Mayıs 2021)

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor