• $7,4045
  • €9,013
  • 442.387
  • 1551.57
07 Temmuz 2012 Cumartesi

Sünnet Almanya'da yasaklandı

Son günlerde Almanya'da bir yargı kararı kapsamlı olarak tartışılıyor. Köln Eyalet Mahkemesi verdiği bir kararla, din” gerekçelerle erkek çocuklarda sünnet uygulamasına ceza verilebileceği konusunu karara bağladı. 4 Kasım 2010 tarihinde, Köln'de bir doktor muayenehanesinde sünnet edilen dört yaşındaki erkek çocuk, iki gün sonra şiddetli kanamayla Köln Üniversite Kliniği'nin acil servisine götürüldü ve savcılık doktor aleyhine dava açtı. 2011 Eylül ayında Asliye Mahkemesi, tıbben tedavinin kusursuz olduğu gerekçesiyle doktorun beraatine karar verdi ve 'sünnet' işleminin tıbben faydalı olduğunu da kararında belirtti. Ancak bir üst mahkeme durumundaki Eyalet Mahkemesi, doktoru yasaları bilmediğinden beraat ettirmekle beraber, sünnet işleminin 'yaralama' sayılacağı hükmünü verdi. Aynı kararda, çocuğun ilerideki yaşlarında 'sünnet' konusunda kendisinin karar verebilme olasılığı dolayısıyla inanç özgürlüğüyle ana-babanın çocuğunu yetiştirme özgürlüğünün sınırlanmasının söz konusu olmadığı belirtildi.
Hukuken tartışılan ilke, çocuğun anne ve babasının dinsel inanç özgürlüğünün mü yoksa çocuğun bedeninin dokunulmazlığı hakkının mı daha üstün olduğu. Köln Eyalet Mahkemesi'nin kararı, çocuğun karar verme hakkınını, ana-babanın çocuğunu yetiştirme özgürlüğünden daha üsütn görmekte. Bu karar diğer mahkemeleri bağlamasa da, doktorların sünnet işlemini yapmaları karşısında bir engel oluşturmakta. Savcılık da, kararda düzeltilme olasılığının olmadığı gerekçesiyle bir üst mahkemeye başvurmadığı için, karar kesinleşmiş durumda. Eyalet Mahkemesi kararının düzeltilmesi ancak Federal Anayasa Mahkemesi tarafından veya Federal meclisin yasal müdahelesiyle mümkün olabilecek.
Köln Eyalet Mahkemesi kararının açıklanmasına ilk tepki Almanya Yahudi Merkez Konseyinden geldi. Kararın din” cemaatlerin inanç özgürlüklerine 'örneği olmayan dramatik bir müdahale' olduğu açıklaması yapıldı. Almanya Müslümanları Merkez Konseyi de  kararın, 'din” cenaatlerin karar verme özgürlüklerine ve ana-babanın çocuklarını yetiştirme özgürlüklerine açık bir müdahale' olduğu açıklamasını yaptı. Konsey Başkanı Aiman Mayzek, 'Karar varolan önyargı ve klişe düşüncelerin daha da güçlenmesini doğuracaktır' tepkisini gösterdi. Türk cemaati ileri gelenleri de bu karar sonucunda ortaya çıkabilecek 'sünnet turizmi' olgusuna dikkat çektiler.
Münster Üniversitesi hukuk profesörlerinden, 'Din ve Politika' konusunda uzman Bijan Fateh-Moghadam, 'Bu karar üzerine Almanya'da din” sünnet işlemlerinin yapılmayacağını düşünenler çok saf olmalıdırlar' demekte. Almanya Katolik Piskoposlar Konferansı, bu kararla Almanya'daki Yahudi ve Müslümanların dinsel özgürlüklerinin tehdit edildiğini açıklayarak, kararın Alman anayasasınca kabul edilmiş olan din özgürlüğünün korunması ve ana-babanın çocuklarını yetiştirme özgürlüğü esaslarına aykırı olduğunu belirtmekte. Almanya'daki siyasi partilerden bu olaya tepkiyi ilk olarak Yeşiller (Die Grüne) gösterdi. Parlamento Sekreteri Volker Beck, 'Yahudi ve Müslüman cenaatlerinin dinsel özgürlüklerinin daha iyi korunması için ne yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz' açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Westerwelle de kararın dış ülkelerde 'hassasiyet' doğurduğunu söyleyerek, 'Almanya, din” özgürlüğün en sağlam şekilde gerçekleştiği ve sünnet gibi dinsel geleneklerin korunduğu, dünyaya açık ve hoşgörü sahibi bir ülkedir' açıklamasını yaptı.
Sünnet işleminin sağlık bakımından faydalı olduğu tıbben tartışılmayan bir konu. Buna rağmen mahkeme tarafından bilirkişi olarak düşüncesi alınan doktorların büyük bir bölümü Orta Avrupa koşullarında, sağlık açısından sünnetin gerekli olmadığını belirttiler. Dünya Sağlık Organizasyonu'na (WHO) göre dünya nüfusunda, erkeklerin % 30'u sünnetli. Amerika Birleşik Devletleri erkek nüfusunun % 55'i ve Almanya erkek nüfusunun da % 10,9'u sünnetli. Almanya'da yaklaşık 4 milyon Müslüman ve 105.000 Yahudi yaşamakta.
Acaba yakında gençlere estetik ameliyatlarını da yasaklarlar mı?

<p>Türkiye'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı?</p><p>HDP tabanı hangi olaylar sonrasında part

HDP kapatılacak mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılanların yuttukları dev canlılar

Simpsonlar yine şoke etti! Bunu da bildiler