• $7,4126
  • €9,0363
  • 441.833
  • 1542.45
04 Temmuz 2012 Çarşamba

İç talep durdu, dış talep devrede, iniş sert!

2012'nin ilk çeyreğinde tüm sektörlerin büyümeye katkısı düştü. İç talep durdu, büyümenin motoru ihracat oldu

Dün bu sütunda TUİK tarafından pazartesi günü ilan edilen büyüme sayılarının ekonominin üretim sektörleri yani arz tarafı ile ilgili büyüme oranlarını ve büyümeye katkı oranlarını aktarmıştık.
Ne demiştik? 2012 yılı için arz yönünden bakılırsa, yani üretim sektörlerinin büyümeye katkılarına bakıldığında, yüzde 3.2 büyüklüğündeki ve tahminlerden biraz daha fazla gelen büyümenin, yüzde 0.2 puan kadarı tarımdan, yüzde 0.9 puan kadarı sanayiden, yüzde 0.2 puan kadarı inşaat sektöründen ve yüzde 2.0 puanı da hizmet sektörlerinden kaynaklanmıştı. Tüm sektörlerin katkıları 2011 dördüncü çeyreğine göre düşmüştü. Yavaşlama ivme kazandı. Sanki sert iniş.
Bugün ise talep tarafına bakacağız. Talep tarafında bakılması gereken, büyümenin hangi harcamalara dayandığı ve daha da özet bir ifade ile iç talebe mi yoksa dış talebin ölçüsü olan net ihracata (ihracat ile ithalat farkına mı) dayandığının incelenmesidir. Aşağıdaki ilk tablo harcama kalemlerinin 2011 dördüncü çeyrek ve 2012 birinci çeyrek verilerini özetliyor. Tablodan tüketim, yatırım ve net ihracatın gelişmesini görmek mümkün.

Toplam harcamalarda yüzde 70 payı olan tüketimin sıfır büyüme sergilediği ilk gözlem. Kamu tüketimi payı yüzde 9.8 olduğu için tüketim yatay diyebiliriz.Toplam yatırıma baktığımız zaman da onda da yavaşlamayı görüyoruz. Dolayısı ile iç talep 2012 birinci çeyreğinde durmuş bulunuyor. Bu, sert iniş anlamına geliyor. Özel yatırım sayısına stok dahil bakıldığında eksi büyüme görülmesi stoğa üretimin de arttığını göstermekte. Özetle 2012 ilk çeyreğinde iniş sert! Aşağıdaki ikinci tabloda katkı paylarını hesaplıyoruz. Böylece inişin kaynağını daha iyi görmek mümkün.

2012 birinci çeyreğinde özel tüketimin sıfırlandığını görüyoruz. Kamu tüketimi ise hafifçe pozitif katkı yapmış. Toplam yatırım büyümeye 0.4 puan katkı yapmış. Kamu yatırımı yüzde 0.1 puan, özel yatırım ise 0.4 puana yakın katkı yapmışlar. Stoğa üretim dahil edildiği taktirde özel yatırımın büyümeye katkısı eksi 2.0 puan olmakta. Buraya kadar yapılan değerlendirme iç talebin durağan olduğunu ve büyümeye son derece sınırlı katkı yaptığını ortaya koymakta , sert inişin kaynağı iç tüketim ve yatırımın durağanlaşması. 2012 yılı ilk çeyreğinde yüzde 3.2 düzeyindeki çeyreklik büyümenin kaynağı ise net ihracat olmuş. İhracat büyümeye yüzde 3 puan katkı yapmış. İthalatın katkısı ise tabii ki eksi ve 1.6 puan. İki veriyi birleştirdiğimizde net ihracatın büyümeye yüzde 1.4 puan katkı yaptığını görüyoruz.
Özetle 2012 ilk çeyreğinde iç talep büyük ölçüde tamamen sıfırlanırken, yani durağan ve yatay hale gelirken, yüzde 3.2 büyümenin 1.4 puan kadarı dış talepteki artıştan kaynaklanıyor.
Yarın bugünkü analizlerimizi, 'betam' tarafından yapılan mevsim ve takvim düzenlemesine tabi tutacağız.

 

<p>Nijerya açıklarında Türk gemisine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir denizci hayatını

Türk gemisine saldırının arkasında Fransa mı var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Jason Statham Antalya'da kurşun geçirmez camlı villada kalıyor

Rusya'da binlerce kişi sokaklara döküldü!