• $7,4183
  • €8,9862
  • 437.528
  • 1467
05 Temmuz 2012 Perşembe

Büyümede Avrupa kurbanı olduk

İki gündür büyüme konusunu inceliyoruz. Ama bugün biraz daha detaylı analize dayanan ve en bilimsel yaklaşımı temsil eden bir araştırmanın sonuçlarını size aktaracağız. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal araştırmalar Merkezi 'betam' araştırmacıları Dr. S.Gürsel, Dr. Z.İmamoğlu ve B.Soybilgen, hazırlanan araştırma raporunda TÜİK'in açıklanan rakamlarına dayanarak, büyüme konusundaki tespitlerini her dönem olduğu gibi yayınladı.
Medyada yer alan mevsim ve takvim düzeltilmesi yapılmamış sayılarda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2012 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla (2011 Ç4 ) yüzde 3,2 büyüdü. Zaten 2011'in son çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 8,4'ten 5,2'ye düşmüştü. Araştırmacılar, 2012 yılı ilk çeyrek verilerinde büyümenin 3,2'ye düşmesiyle Türkiye'nin kriz sonrası girdiği hızlı büyüme rejiminin sona erdiğini düşünüyorlar.
Hem mevsim hem takvim etkileri göz önüne alındığında ve hem de çeyrekten çeyreğe göre hesaplama yapıldığında büyüme oranı 2012 ilk çeyreğinde eksi 0.4 oldu. TÜİK'in veri revizyonunu da dahil ettiğiniz zaman ise 2011 yılı son çeyreği yüzde 0.4 artış ile aynı düzeyde kaldı ve böylece Türkiye ekonomisi en son iki çeyreği toplarsak sıfır büyüme sergiledi. 
2012 ilk çeyrek yatırım ve tüketim harcamalarında önemli boyutta azalma var. Büyümenin ana kaynağı olan net dış talepteki artışın katkısı ise, ithalatın artmaya başlamasıyla azalmış görülüyor. Önümüzdeki dönemde net dış talebin büyümeye, geçen yılın son iki çeyreğinde olduğu kadar yüksek katkı yapması pek beklenmiyor.
Dolayısıyla araştırmacılara göre, bundan sonra, çeyreklik bazda yüzde bir puanlık büyümeler gerçekleşse dahi,  2012 yılı büyümesinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının oldukça zor olduğu düşünülmek zorunda. Cari açık ise büyümenin yavaşlamasının etkisiyle azalıyor. İlk çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH'a oranı Betam'ın tahmin ettiği gibi yüzde 9,3 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki ilk grafik gidişatı daha açık göstermek için hem mevsimlik düzeltme yapıyor hem de  bir çeyreğin büyümesini  bir önceki çeyreğe göre hesaplıyor.

"grafik.20120704231737.jpg"

Aşağıdaki tabloda ise mevsimselliğe göre düzeltilmiş ve 2011 dördüncü çeyrekten 2012 ilk çeyreğe, yani bir önceki çeyrek ile kıyaslama usulü ile hesaplanan değişim oranları ve büyümeye katkı sayıları var (katkı demek pay çarpı büyüme hızı demek).

"gr.20120704231814.jpg"

Bu tabloya bakıldığında ve tablonun altındaki 2011 dördüncü çeyreği ile karşılaştırma yapıldığında durağanlığın boyutu açıkça görülebilir. Benim şahsi kanaatim, Avrupa siyasilerinin kararsızlığı ve beceri eksikliğinin ülkemizdeki beklentileri de önemli ölçüde bozduğudur. Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmeden günlük politika uygulamasının, fren geliştirme çabasının ve enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kurdan biraz saparak makro riskleri frenlemede ne kadar başarılı olduğunu da artık teslim edelim.

<h3>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, CHP'nin 'Militan' provokasyonunu AKŞAM TV

CHP neden 'Militan' provokasyonu yapıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sivas'ta tıra arkadan çarpan ambulanstaki hemşire öldü, şoför yaralandı

Şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi