• $8,4352
  • €10,0443
  • 491.886
  • 1392.91
29 Aralık 2015 Salı

Körfezdeki petrol ülkeleri bile zorda

Düşük petrol fiyatları sonunda gelir sıkıntısı çekmeye başlayan Körfez ülkeleri de vatandaşlarını yüksek dozlu vergiye tabi tutmaya zorluyor. Bu ülkeler petrol fiyatları 100 doların üstünde kaldığı sürece vatandaşlarını vergiye tutmaya gereksinme duymuyorlardı. Ancak bugünlerde, ekim ayında IMF tarafından yapılmış olan araştırmaya göre Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Oman ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol fiyatları 40 doların altına indikten sonra kabaca 275 milyar dolarlık bir net yıllık gelir kaybına uğramış bulunuyorlarmış ve çıkar yol olarak da bu ülkelerin vatandaşlarını vergiye tabi tutması gündeme gelmiş.

Bu ülkelerin toplamının bütçe açığı /GSYİH sayısı kabaca (tümü bir arada ) yüzde 13 civarına çıkmakta imiş. Sadece 2015 yılında bu ülkeler düşen petrol fiyatları nedeniyle 360 milyar dolarlık petrol ihracat gelirinden mahrum kalmışlar. Üstelik benzer kayıpların 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da gündeme gelmesi IMF’in Körfez bölgesi sorumlusu Masood Ahmad tarafından da tahmin edilmekte imiş. Şimdi bugüne kadar pek yapmadıkları şekilde vatandaşları vergiye tabi tutmaya mecbur kalacaklar. Yani acilen petrol dışı kaynak bulmak mecburiyetindeler.
Körfez ülkeleri global petrolün beşte birini üretmekteler. Bu ülkeler geçmişte gelir vergisi, şirket kazançları vergisi, ve mal satışından elde edilen türden gelirlerden alınan vergi kullanmamakta idiler. Tabii vergi olmaması yabancı sermaye yatırımın bu ülkelere daha rahat ve fazla dozda gelmesini de sağlayarak teknoloji transferine ve de petrol dışı sektörlerde büyümeye de yol açıyordu.
Tabii ki vatandaşların kişisel ve siyasi haklarının oldukça sınırlandığı bu ülkelerde vergi koymaya mecbur olmak zor bir şey. Gene de IMF yüzde iki civarında bir katma değer vergisinin tüm adı geçen 6 ülkede hep beraber uygulanması ile toplam Körfez ülkeleri GSYİH toplamlarının yüzde ikisi kadar bir gelir sağlayabilecek gibi görülüyorlar.
Reuters tarafından bildirildiğine göre vergi süreci aslında başlamış bile. Birleşik Arap Emirlikleri bir katma değer vergisi kanun teklifini incelemekte imiş.
Bölgenin en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan ise işlenmemiş arazi üzerinden, arazilerin gelir sağlayacak şekilde kullanılmasına ve özellikle kalabalık kentlerde de konut yapılmasına yol açmak için yüzde 2.5 kadar bir katma değer vergisi getirmek için kanun hazırlıyormuş.
Eğer petrol fiyatları yükselmezse de bu ülkelerin dış borçlanmalarının artması ve de kamu harcamalarını kısmaları ve döviz rezervlerini de ülke içinde kullanmaları gibi önlemler gündeme gelecek. Tabii vatandaşların da aniden gündeme gelen vergi ve sübvansiyon kısılması gibi önlemleri pek sevmeyecekler.

<p>Mete Gazoz, Tokyo 2020'de altın madalyayı kazanarak tarih yazdı. Genç sporcumuzun henüz 17 yaşınd

Mete Gazoz sözünü tuttu! Henüz 18 yaşındayken bakın ne demişti

İki deli bir araya geldi: Adana'da Balotelli izdihamı

Bakanı Kurum, Antalya'da incelemeler yaptı

İstanbul'da tramvay raydan çıktı