• $7,4167
  • €8,9818
  • 437.826
  • 1467
19 Mayıs 2011 Perşembe

İstihdam yavaşlayarak artıyor!

Bahçeşehir Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi 'betam' araştırmacıları Dr. Seyfettin Gürsel, Dr. Gökçe Uysal ve Duygu Güner tarafından hazırlanan araştırma raporu, istihdamda yavaşlayarak da olsa artışa işaret ediyor.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü piyasası verileri Şubat 2011 döneminde tarım dışı işgücünün 53 bin, tarım dışı istihdamın ise 143 bin arttığını ve tarım dışı istihdamdaki kuvvetli artışın sonucunda tarım dışı işsizlik oranının yüzde 13,3'ten 12,8'e gerilediğini gösteriyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verileri ise istihdamdaki artışın tüm sektörlerde etkili olduğunu gösteriyor. Kariyer.net internet sitesi tarafından derlenen açık iş ilanı başına başvuru sayısı serisi ise tarım dışı işsizlik oranındaki düşüşün Mart 2011 döneminde yavaşlayacağına işaret ediyor. 
Tarım dışı istihdam artışı güçlü büyümeye paralel
TÜİK'in 16 Mayıs'ta açıkladığı işgücü verilerine göre Şubat döneminde (Ocak - Şubat - Mart) istihdam 22 milyon 802 bin, tarım dışı istihdam ise 17 milyon 229 bin seviyesinde bulunuyor. Ham işgücü verilerine bakıldığında Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım dışı işgücü 411 bin (yüzde 2,1), tarım dışı istihdam 1 milyon 2 bin kişi (yüzde 6,2) artmış, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 17,5'tan yüzde 14,2 seviyesine gerilemiştir. Yıllık bazda tarım dışında yaklaşık 1 milyon istihdam yaratılmış olması 2011 yılı 1. çeyrek için Betam'ın tahmin ettiği 10,5'lik yıllık GSYH büyüme oranı ile uyumludur.
Tarım dışı işgücü ve tarım dışı istihdamın, tarım dışı issiz sayısı değişimine etkisi (yıllık)
 Hatırlatmak gerekirse Şubat 2011 rakamları 2011 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarının ortalamasıdır, dolayısıyla bu veriler 2011 yılı 1. çeyrek verilerine tekabül etmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2011 yılının ilk çeyreğinde 2010 yılının son çeyreğine kıyasla tarım dışı işgücü 197 bin artarak 20 milyon 142 bin seviyesine yükselmiştir. Tarım dışı istihdam ise 355 bin artarak 17 milyon 568 bin olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 159 bin azalmıştır. Tarım dışı istihdamdaki yüksek artış bu yılın ilk çeyreğinde de büyümenin güçlü seyrettiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.
Kariyer.net verilerine göre tarım dışı işsizlikteki düşüş yavaşlayacak
Betam Nisan ayı işgücü piyasası araştırma notundan başlayarak Kariyer.net tarafından sağlanan ve işgücü piyasasının seyrine dair bilgi içeren yeni bir seriyi analizlerine dahil etmişti. Bu seri Kariyer.net internet sitesinde açık bulunan iş pozisyonu başına yapılan başvuru sayısını göstermektedir. İlan başına yapılan başvuru sayısı iş arayan kişilerle açık iş pozisyonları arasındaki dengeyi göstermesi açısından işsizliğin seyri ile ilgili ipuçları sağlayabilecek niteliktedir. İlan başına başvuru sayısının azalması bir yandan münhal işlerin artmasına diğer yandan da başvuru sayısının azalmasına bağlıdır. Münhal işlerin artması büyümenin hızlanmasına bağlanırken, başvuruların azalması iş arayan sayısının azalmasına bağlı olacaktır. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ile Kariyer.net tarafından sağlanan ilan başına yapılan başvuru sayısının mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerinin korelasyonu neredeyse yüzde 90 seviyesine erişmektedir.
Kariyer.net tarafından açıklanan aylık açık ilan başına yapılan başvuru sayısındaki düşüş Mart ayında yavaşlamış ve seri Nisan ayında yatay seyretmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak Mart 2011 döneminde tarım dışı işsizlik oranındaki düşüşün yavaşlayarak devam etmesini bekliyoruz.
Tarım istihdamındaki artış devam ediyor
Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara göre Şubat 2011 döneminde tarım istihdamındaki artış devam ederek tarım istihdamını 6 milyon 197 bin seviyesine çıkarmıştır. Diğer tüm sektörlerde de istihdam artışları kaydedilmiştir. Sanayi sektöründe 17 bin, inşaatta 43 bin ve hizmetlerde 45 binlik istihdam artışları görülmektedir. Sanayi sektöründeki istihdam artışı sanayi üretim endeksi gelişmelere paralel olarak yavaşlamıştır.
"grafik.20110518235858.jpg"

<h3>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, CHP'nin 'Militan' provokasyonunu AKŞAM TV

CHP neden 'Militan' provokasyonu yapıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tırnağınıza diş macunu sürüp bekleyin! Faydalarını öğrenince şaşıracaksınız

Aizanoi Antik Kenti'nde ''Roma'nın sikke koleksiyonu'' bulundu