• $12,76
  • €14,4623
  • 732.329
  • 1808.79
13 Ekim 2017 Cuma

IMF: Toparlanma var ama sorunlar bitmedi

IMF’in baş iksatçısı ve şöhretli bir araştırmacı olan Maurice Obstfeld, IMF’in 10 Ekim’de yayımladığı ve IMF’in yıllık toplantısından önce dağıtılan World Economic Outlook 2017 raporunu, 2 sayfa içinde raporun önsözünde özetlemiş.

Obstfeld ne diyor? Onun dedikleri doğal olarak Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Onun dedikleri raporun ilk iki sayfasında özetlenmiş ve bir buçuk yıl evvel global çapta yeniden büyümenin başladığını da belirtiyor. Özellikle Avrupa genelinin, ABD’nin, Çin ve de Japonya’nın yeniden büyümenin önderi olduklarını vurguluyor. Ama tüm bu iyileşmeye rağmen finansal sektörde, Merkez Bankası FED, bilançosunu küçültmeye çalışırken ve de Avrupa Merkez Bankası da FED’in peşinden giderken, bazı küçük de olsa önemli ve dikkat edilmesi gereken sorunlar ortaya çıkacağını belirtiyor.

Çünkü Obstfeld toparlanmaya rağmen enflasyonun planlanandan düşük olması ve de global çapta ücretlerin artışının zayıf olmasının, sorun çıkarabileceğini düşünüyor. Şu andaki global toparlanma, teknik bir gözle bakılırsa henüz komple değil sözünü de ekliyor.

Rapor dört kısımdan ibaret ve tabii sonunda bir de veri bölümü var ama raporun birinci bölümü bugünün durum ve gerçeklerini tartışıyor.

Raporun ikinci bölümünde ise ücretlerin güçsüz artışının gelir dağılımında eşitsizlik yarattığı vurgulanıyor. Obstfelde’e göre sorunlar nedeniyle, orta derece beceri isteyen ama makul ücret ödeyen işlerin de çok azaldığını gündeme getiriyor.

Raporda global ekonomilerin yüzde 75 kadarı gene de iyileşmeye katılsa da ekonomilerin yüzde 25 kadarı ise ciddi sorunlar yaşamakta devam ediyor tespiti vurgulanıyor.

Raporun üçüncü bölümünde ise iklim değişikliğinin etkileri gibi konular tartışılmakta ve de düşük gelirli ülkelerde bu duruma uyabilmek için yapılması gereken yatırımlar gündeme getiriliyor. Prodüktiviteyi artıracak yatırımlar da zor durumda yapılmakta. Özellikle artmış bulunan borçluluğun nasıl azaltılacağı da önemli bir tartışma.

Yunanistan sorunlarını bir ölçüde hafifletse de aşağıdaki istatistikler yüzde 20 oranındaki işsizliğin tüm desteklere rağmen gündemde olduğunu gösteriyor. Brezilya, Türkiye ve hatta Fransa bile yüksek işsizlik sorununu hala yaşamakta.

Ama dünyanın toplam petrolünün en yüksek oranını elinde tutan 28 milyon nüfuslu Venezuela’da ise, işsizlik oranı yüzde 30 düzeyine nerede ise geldi, Venezuela’nın tüketici fiyatları enflasyonu ise feci bir düzeyde, 2017 yılında yüzde 652 olarak tabloda gözüküyor. Ama 2018 enflasyonu ise yüzde 2349 olarak düşünülüyor.

<p>Erdoğan, faiz-kur manipülasyonlarıyla mücadeleden Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşen ilişk

Başkan Erdoğan: Göreceksiniz enflasyon düşecek

Uşak'ta dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (29 Kasım 2021)

Kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor