• $17,9407
  • €18,2414
  • 1024.83
  • 2913.3
16 Temmuz 2017 Pazar

Cari açık artışta!

Mayıs ayı ödemeler dengesi verileri cari açıktaki artışın hızlandığını gösteriyor. Geçen yılın aynı ayında 3,1 milyar dolar olan açık bu yıl 5,2 milyar dolara yükselmiş.

Mayısta ihracatın yüzde 14,1 artarak 14,5 milyar dolara yükseldiğini ancak ithalattaki artışın gerek miktar gerekse oran olarak daha hızlı olduğunu görüyoruz. Mayısta yüzde 22 artan ithalat 20,1 milyar dolara çıkmış. Böylece aylık dış ticaret dengesi geçen yılın aynı ayına göre yarı yarıya artarak 5,6 milyar dolara yükselmiş. Dikkat edilirse bu rakam zaten aylık cari açığa yakın bir rakam.

Dolayısıyla cari açıktaki artışın tamamen ithalattaki hızlı artıştan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Dış ticaret verilerinin detayına baktığımızda da bu artışın daha çok ara malı ithalatından geldiğini görüyoruz. Bu artışın iki nedeni var. Birincisi petrol ve enerji gibi ithal edilen ürünlerde küresel bazda nispeten daha yüksek fiyatlar söz konusu. İkinci bir neden olarak da son aylarda hızlanmaya başlayan sanayi büyüme temposu miktar olarak da enerji, petrol ve ara malları ithalatında bir artışa neden oluyor.

Ödemeler dengesinin finansman tarafına bakacak olursak, cari açığın büyük oranda portföy yatırımları ve özel sektör borçlanması kanalıyla finanse edildiğini görüyoruz. Kısa vadeli portföy yatırımlarında net giriş mayısta 5,5 milyar gibi oldukça yüksek (aylık cari açıktan daha fazla) bir seviyeye ulaşırken, bu rakamın gerisinde ana faktör olarak kamunun tahvil ihraçları etkili olmuş. Diğer yandan, finansman açısından ikinci önemli kalem 2,4 milyar dolarlık net borçlanma ile bankacılık dışı özel sektör olmuş.

Aşağıdaki grafikte, hareketli on iki aylık veriler itibarıyla cari açıktaki seyir ve doğrudan yatırım girişleri karşılaştırılıyor:

Grafikte de görüldüğü üzere, son aylarda cari açıkta görülen artışa karşılık doğrudan yatırım girişlerinde ciddi bir değişme yok. Son on iki aylık cari açığın sadece yüzde 27’si uzun vadeli doğrudan yatırım kanalıyla yapılmış. Cari açığın miktar olarak artmasından daha çok, finansmanın kısa vadeli ve borçlanma araçlarıyla yapılıyor olması asıl risk unsuru olarak önümüze çıkıyor.

Net hata ve noksan kaleminden de gelen 1,7 milyar dolar eklendiğinde resmi rezervlerimiz mayısta yaklaşık 2,5 milyar dolar artmış. Ancak yılın ilk beş ayındaki toplam verilere göre 16,8 milyar dolarlık cari açığa karşılık, net hata ve noksan kalemindeki çıkışlar dahil toplam finansman 11,5 milyar dolarda kalmış ve döviz rezervlerimiz 5,4 milyar dolar azalmış.

<p>Mükemmel Eşleşme dizisi, TRT1'in yaz sezonunda yayınlanan iddialı işlerinden birisi. Dizinin ana

Mükemmel Eşleşme'nin Fadime'si Ayşegül Günay: 'Karadenizli kadınların damarlarında dominantlık vardır'

Sular çekilince ortaya çıktı! Bölge sit alanı ilan edilebilir

Lise öğrencileri yaptıkları dronla TEKNOFEST'te yarışacak

TEM'in ortasına çıktı kazaya neden oldu! Korku dolu anlar