• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
19 Mayıs 2015 Salı

Bütçede seçim etkisi yok!

Merkezi yönetim bütçesinde ilk dört aylık gerçekleşme rakamları açıklandı. Mayıs ayına ilişkin bütçe gerçekleşme verileri seçimlerden sonra açıklanacağından seçim öncesi kamu maliyesiyle ilgili elimizdeki son veriler bunlar olacak. Nisan ayı itibarıyla, yani yılın ilk dört ayında bütçe açığı toplam 4,1 milyar TL oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 4,2 milyar olmuştu. Yani bütçede genel tabloda seçim takvimine özel bir sapma veya bozulma gözükmüyor. Bu kapsamda, geçen yılın aynı döneminde de yerel seçim takviminin işlediğini hatırlatmakta fayda var. Aşağıdaki tabloda ana kalemler itibarıyla ilk dört aylık merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri özetleniyor.

Tabloda da görüldüğü üzere, ilk dört ayda faiz giderlerinde görülen yaklaşık 7 milyar TL’lik artışa rağmen bütçe genel dengesinde geçen yıla göre fazla bozulma olmamış. Faiz dışı denge rakamı geçen yıl 13,6 milyar TL olurken bu yılın aynı döneminde 20,1 milyara yükselmiş. Bu da aslında bütçe disiplininin korunduğuna işaret ediyor.
Faiz dışı harcamalarda reel bazdaki artışın sınırlı düzeyde kalması da seçim takviminin bütçede gevşemeye yol açmadığı yönündeki görüşümüzü destekliyor. Toplam faiz dışı harcamalar 124,8 milyardan 136 milyar TL’ye yükselmiş. Ancak enflasyona göre düzelttiğimizde toplam faiz dışı harcamaların reel olarak yüzde 1,3 oranında arttığını görüyoruz.
Vergi tahsilatında görülen iyileşmelerle birlikte toplam vergi gelirlerinin ilk dört ayda 128,2 milyara yükseldiğini görüyoruz. Bu da nominal yüzde 12,9, reel yüzde 7,4’lük artışa karşılık geliyor. Faiz giderleri hariç tutulduğunda, bütçe gelirlerindeki reel artış oranının (% 4,8) harcamalardaki reel artış oranından (% 1,3) yüksek önümüzdeki dönemde de bütçe dengesinin iyileşeceğine işaret ediyor.
Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere, on iki aylık toplam vergi gelirleri reel olarak artmaya başlamış. Bu da ekonomik aktivitede bir miktar canlanma işareti olarak değerlendirilebilir.

Son olarak, on iki aylık bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda, bütçe açığının 22.5 milyar TL seviyesinde ve yıl sonu hedefiyle uyumlu olduğunu görüyoruz. Tahmini GSYH verileriyle bütçe açığının oranını yüzde 1,2-1,3 seviyelerinde hesaplıyoruz.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Kültür ve  Turizm Bakanlığınca tarihi,  kültürel, mimari, ekonom

Beyoğlu dünya sahnesine çıkıyor

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!

Sosyal medyayı sallayan en ilginç ilizyonlar

Karabük'te bilim insanları otonom kontrollü kalp masajı cihazı geliştirdi