• $15,8325
  • €16,682
  • 930.247
  • 2404.27
7 Aralık 2012 Cuma

Büyükşehir Yasası, Anayasa yargısı yolunda

1592 belediyeyi, 16 bin köyü kapatan Büyükşehir Yasası yürürlükte.    Cumhurbaşkanı Gül, 15 günlük inceleme süresinin 13. gününde yasayı onayladı.. 
Aslında Köşk'teki inceleme daha uzun süreye yayıldı. 'Redaksiyon titizliği' gerekçesiyle, yasa -ender rastlanan bir uygulamayla- Meclis'te  kabulünden 12 gün sonra Köşk'e gönderilmişti. Ve yasayla ilgili trafik, Köşk'teki hukuksal değerlendirmenin 23 Kasım'dan önce başladığını ortaya çıkarmıştı. 
Meclis sürecinde, bu kanunu hukuksal argümanlarla tartışan üç vekille konuştum.
Siyaset öncesinde kaymakamlık yapmış MHP'li Hasan Hüseyin Türkoğlu, 'Allah var ya' dedi telefonda, 'Sayın Cumhurbaşkanı, kanunu Anayasa'ya aykırılık açısından inceleyeceğini söyleyince çok ümitlenmiştik.'
Sonra bir çırpıda Anayasa'nın yedi maddesini saydı: 3, 10, 90, 123, 126, 127, 169...
Ardından CHP'li Gökhan Günaydın'la görüştüm. Türkoğlu'yla sözleşmiş gibi, o da hemen Anayasa'ya aykırı gördüğü hükümleri sıraladı: 2, 3, 10, 90, 123, 126, 127.
NASIL GÖREMEDİLER?
'Ama' dedi sonra, 'Bizim gördüğümüz aykırılıkların hiçbirini Sayın Cumhurbaşkanı görmedi. 13 gün incelediler ve hiçbir sakınca bulunmadığına hükmettiler.' 
Aykırılık yaklaşımın yalın özeti de yerel yönetimler uzmanı Prof. Birgül Ayman Güler'den geldi:  
'İl özel idareleri kaldırıldığı için, 29 ilde başka hukuk, 52 ilde başka hukuk doğdu. Ayrıca kapatma öncesi orada yaşayanların fikrinin sorulmasını öngören Avrupa Yerel yönetimler şartına; dolayısıyla 90. Maddeye açıkça aykırı.' 
MHP'li Türkoğlu da 'sizi kapatıyoruz' demeden önce halkın fikrinin alınmamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayıp 'Anayasa başlangıç dersini okuyan bir öğrenci dahi, bunları görebilir. Asıl üzüldüğümüz bu' diyor. 
Peki CHP, iptal istemiyle yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürecek mi?
GERİLİM, KURUMSAL KARARLARA YANSIYOR
Günaydın, MYK'da değerlendireceklerini ve 'dikkatli bir çalışmayla Anayasa yargısına gideceklerini' açıklarken, şu ilginç ifadeyi kullandı:  'Tabii 60 gün sonraki konjonktür ne olur bilemiyoruz.'
Yani?
'Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasındaki gerilimin, kanunları uygun bulup bulmamaya ve Anayasa yargısına yansıdığını gözlemliyoruz. Atak olunan zamanlar; savunmada kalınan zamanlar var. Sadece rahatsızlık ifade edilen dönemler var; düşüncelerin daha açık ifade edildiği, ya da yanlış anlaşılıyorum denilen dönemler var. Konjonktüre göre değişen beyanlardan, atanmışların etkilenmemesi düşünülemez.'
444 Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürürken, yeni bir hukuki yol olan 'şekil aykırılığı'na öncelik verip ilk 30 gün içinde şekil başvurusu yaptıklarını hatırlattım. Günaydın bu yasa için de benzer başvurunun düşünülebileceğini şöyle anlattı: 'Eğer bir tasarıda Anayasa'ya aykırılık iddiası varsa, Meclis'te Anayasa Komisyonu'na gitmesi gerekir. Eğer bir yasa kamu harcamalarında artış getiriyorsa da Plan Bütçe'ye gider. Büyükşehir Yasası hem Anayasa'ya aykırı hem de harcamaları artırıyor. Ama iki komisyona da gitmedi.'
İptal başvurularının seyrine bakılırsa, karar iptal yönünde çıksa bile, aradan çok zaman geçtiği için maksadın hasıl olmadığı görülür.
Keşke çok tartışmalı yasalar onaylanırken, neden Anayasa'ya aykırı görülmediğini kamuoyuna izah gibi bir hukuki yol da olsaydı.

<p> </p>

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama

Türkiye'nin en uzun süre yaşayan insanı! 157 yıl hayatta kaldı

Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını söylüyorlardı! Çizimleri herkesi şaşırttı