• $12,6116
  • €14,2369
  • 728.769
  • 1780.87
17 Kasım 2021 Çarşamba

Altın zincirin halkasıydı

Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin ve İslam dünyasının büyük mütefekkiri, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç, bereketli 88 yıllık ömrünün ardından 'En sevgili'ye kavuştu.

Onu anlatmaya ne kelimeler, ne cümleler, ne kitaplar yeter. Çağımızın münzevi mütefekkiri, şair ve düşünce dünyamızın köşe taşı Sezai Karakoç dün akşam vakti sırlandı, 'dünya sürgününü' tamamlayarak rahmeti Rahman'a kavuştu.

Karakoç, birkaç neslin, çağdaşı olmakla iftihar ettiği bir ulu çınardı.

İslam/Türk dünyasının yüzyılımızdaki en önemli düşünürlerinden biri olan Karakoç, fikir ve sanatta 'Diriliş Akımı'nın kurucusuydu.

Onun hayatını yazanların söyleyişiyle, fikir ve sanat eserlerinde 'geleneğin yeniden üretilmesi' meselesini de aşarak, Mevlanalar, Yunuslar çağından Şeyh Galip'e uzanan İslam klasiklerinin altın zincirinin günümüzdeki temsilcisiydi.

Edebiyat tarihçileri ve akademisyenlere göre Karakoç, 1950'lerden başlayarak, Türkiye'de üretilen dikkate değer bütün sanat ve düşünce eserleri üzerinde belirgin etkisi olan bir isimdi.

1960'ta çıkardığı ve aralıklarla 33 yıl boyunca yayınladığı Diriliş Dergisi'yle, çok sayıda genç aydının, fikir ve sanat adamının yetişmesine katkıda bulundu, modern çağın aklı karışıkları için rehber oldu.

Uzun yıllar boyunca münzzevi bir hayat süren Karakoç'un belirli periyodlarda sanat ve edebiyat çevreleriyle buluştuğu Cağoloğlu'ndaki çalışma ofisi (Diriliş Yayınları), onun sohbetlerinden, fikirlerinden feyz alanların 'dergah'ı oldu.

Geride, birkaç kuşağın aklına ve gönlüne nakşettiği şiirleri ve düşünce atlasını miras bırakan Karakoç, unutulmaz 'Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' adlı şiirinde

'Af dilemeye geldim affa layık olmasam da/Uzatma dünya sürgünümü benim/Sevgili/En sevgili/Ey sevgili/Uzatma dünya sürgünümü benim' diyordu.

Hz. Mevlana ölümü bir 'düğün gecesi' (Şeb-i Arus) olarak karşılamıştı.

Söylemesi ne kadar zor da olsa asrımızın büyük mütefekkiri, şair, yazar ve eylem adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında 'En sevgiliye' kavuştu.

Birkaç neslin oluşumunu elleriyle yoğuran, yüce bir düşüncenin doğuş sürecini ruhuyla ısıtan bir ulu çınar Karakoç.

Daha iki gün önce, özlediğimi hissedip 'Gün Doğmadan' adlı toplu şiirler kitabını elime almış ve şu dizesiyle göz göze gelmiştim: Muhabbet sürermiş bir rüzgar kadar...

Büyük üstat Karakoç, bereketli ömrünün bütün kareleri dolu olarak, nesillerin duasına, ümmetin sevdasına muhabbet rüzgarıyla karıştı, sırlandı.

<p class='MsoNormal'>Aykut  Enişte 2 filmiyle seyirci tarafından tanınıp benimsenen Mekin Sezer, iki

Gişeci'de Aykut Enişte 2 sohbetleri... Bölüm 3: Mekin Sezer

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Omicron varyantının semptomları açıklandı

Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar