• $7,3662
  • €8,9592
  • 437.3
  • 1536.11
08 Temmuz 2012 Pazar

Kalp mühürlenmesi

Kalbimizdeki mührü fark edemeyecek denli kalbi mühürlü olanlarımız, nedir bu mührün sırrı? Kalbimiz neden mühürlü? Kim çözer kalbimizin mührünü? Ne çözer? Neden çözülmüyor?
Kalbi mühürlü insan; kalbinin; kalple simgelenen algılama, anlama, sezme, duyma, duygulanma, düşünme gücünü, olanaklarını fark edemeyen, fark etse de kullanmayı bilmeyen, istemeyen, küçümseyen insandır. Daralmış kalbinin verdikleriyle yetinir, onun ötelerine gitmekten korkar. Daralmış kalbini, yetkin kalp sanıp, herkesin kalbinin kendi kalbi gibi olmasını ister
Elbette kalbi 'kardio-vasküler' sistemin dışında anlayamayan; metaforların, simgelerin dünyasına kör; beyinleri modern dünyanın sunduğu yaşam biçimleriyle haşlanmış; kalpleriyle mühürleri açısından ilgilenmeyen insanlara sözlerimiz ulaşamaz. Kalbini ve mührünü sorgulama isteği, gücü olanadır sesimiz.
Kalbimizdeki mühür gaflet mührü; kalbimizden kaynaklanan, kalbimizin gerçek dünyayla ilgisini kavrayamayışının mührü. Kalbimizin mührü, mührü fark etsek de bir şey yapamayışımızın mührü. Kalbimizin mührü, mührü küçük görmenin mührü.
'İnsan içinde bulunduğu doğal, kültürel, toplumsal, siyasal, ekonomik koşullarda böyle yaşıyor; bunun kalp mühürlenmesiyle ne ilgisi var' diyebilirsiniz. İnsanın içinde bulunduğu koşullardaki durumunu olağan karşılamak doğru mu? Zulme, haksızlığa, sömürüye isyan ediyoruz da kalpsizliğe, duygu körlüğüne, sığlığa, ufuk darlığına neden isyan etmiyoruz?
Kalbimizin mührünü açabilecek güçlerin başında, durumu fark edebilme gücümüz geliyor. Çözüm, bireysel, toplumsal, siyasal, ekonomik... boyutları olan, insan olma çabasının bir parçasını oluşturuyor.
Kalbe mühür vuran güçleri tanıyalım. Bunlar bizim insan olabilme olanağımızı kısıtlayan, engelleyen etkenlerdir. Kendimizi tanımayı, olanaklarımızı görmeyi durduran, duraksatan, geciktiren; bizi bu yaşadığımız, yaşamak zorunda bırakıldığımız çirkin dünyaya mahkum eden kuvvetler. Bu, mühür vurucu etkenleri nerelerde arayalım?
Önce iç dünyamızda. Mühür onun kapılarına vurulmuş çünkü. Nasıl mı vurulmuş? Orası kamusal alanın egemenliği altına alınmış. Toplumları yönetenler iç dünyaları yönetmeye kalkmışlar. Sanatın çözmeye çalıştığı mührü, zaman zaman yine sanat vurmuş. Din, mührü açmak istemiş, dindarların cahilleri yine mührü basmışlar. Bilim mührü görmüş, farklı anlamış. Felsefe, zaman zaman üstüne gitmiş, 'tinselliği' orada görmüş, abartmış, soyutlamış, kavram malzemesi yapmış. İç yaşantıyı yeterince sorgulayamamış; mistik eğilimler yollarını yitirmişler, iç dünyanın dehlizlerinde.
İç dünyayı tanımada insan yetersiz kalmış. Dışı tanıdığı kadar, tanıyamıyor içini, iç alem kaşiflerini bekliyor.
'Hane hayatı' da dediğimiz, 'mahremiyet', özel yaşam, kamusal yaşamla bağlantısını sağlıklı biçimde kuramamış. Kadınlar, çocuklar, köleler özel yaşama tıkılmış. Dostluklar, sevgiler, dayanışma, aile ilişkileri, kamusal düzen içinde çarpıtılmış, sömürülmüş.
Mührü, bilinç dışı güçlerin fark edilmemesi vurmuş, üçüncü bir etken olarak. Aklın uçsuz bucaksız, sınırsız olacağını sanma ya da aklı belli sınırlara tutsak etme, ahlak ya da bilimin olanaklarını görmemizi engellemiş. Aklı küçümseme, akıldışı güçleri abartma da benzeri olumsuz etkiyi yaratmış.
İnsan, bilgisinin hep 'açık', hep fark edilir olduğunu sanmış. Bilip de dile getiremediğimiz, bilgi alanını, fark ettiğimiz bilgiler alanıyla yeterince ilişkiye sokamıyoruz. Mührün vuruluş nedenlerinden dördüncüsü de bu.
Kalbimizin mührünü 'öteki' insanlarla yaşarken anlarız, 'öteki', 'diğeri' değildir; 'öbürü', değildir. Türkçe'de, öteki, ötedeki ile ilgili olduğu için kullanmayı yeğlediğim bir sözcük. 'Başka', 'diğer', 'öbürü' sözleri öte'yi gösteremiyor. Öteki, bize canımız kadar yakın olabildiği gibi yıldızlar kadar da uzaktır. Ötekini, ötekiyle, ötekinde yaşamayı yazık ki beceremiyoruz. Kalbimizin mührü tek başına kalkmaz. Kalbimiz yalnız bizim değil. Ötekiler de var. İnsan var. Evren var orada.
Zamanı yaşamayı bilemiyoruz; bu, bir diğer mühür vurma nedeni. Geçmişe takılanlarımız, geleceğe yamananlarımız, şimdi de yitenlerimiz. 'Günü yakala' deniyor. 'Zaman mühendisliği' deniyor. 'Vakit nakittir' deniyor. Mührü vuran ellerden biri, zamanı yaşama beceriksizliği.
Daha var mı? Var. Bedenimizle olan iletişim. Bedenimizin sağlığı, bakımı, içimizdeki doğayla muhabbet. Kendimizdeki doğayla. Kalp açıklığına beden engeli giriyor; cinsellik sömürüsü. Cinselliği olağanlığıyla yaşayamayış.
Kalp mühründe, duygu dünyamızın yaşanamayışı, düşünce dünyamızın sorunlarla dolu, başarısız, beceriksiz yaşantıları; doğal, toplumsal, ekonomik anlamıyla çevremizle olan sorunlarımız mühür vurucularımızı, kalp engelleyicilerimizi oluşturuyor. Özetlersek, on noktada, on ayrı el ya da aynı elin on parmağı vuruyor mührü. İç dünyamız, özel yaşamımız, bilinç dışımızla ilişkimiz, örtük bilgilerimizi fark edemeyişimiz, ötekiyle yaşayamamamız, zamanı yaşayamamamız, bedenimizden, duygularımızdan, aklımızdan, çevremizden gelen engeller...
'İnsan, kalbi mühürlü varlıktır' derseniz, mührü doğal sayarsanız, bu yazıma da, kalbinize vurduğunuz mührü vurmuş olursunuz. Hayırlı olsun!

<p>Yozgat'ta aydınlatma direğindeki Türk bayrağının katlanmış olduğunu gören yaşlı bir vatandaşın, ş

Yozgat'ta vatandaşın 'bayrak' hassasiyeti kameraya yansıdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mutfakta işinizi yarayacak pratik bilgiler! Yumurtayı pişirirken içine buz atarsanız...

Ahır yapımı sırasında bulduğu taşların gizeminin çözülmesini istiyor