• $8,3166
  • €10,1205
  • 499.182
  • 1454.25
18 Aralık 2020 Cuma 09:22 | Son Güncelleme:

EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu? EKPSS tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı?

EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu" EKPSS tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı"

EKPSS sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar gözlerini tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, EKPSS tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı?

EKPSS tercih kılavuzu 2020 binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) sonuçları bugün açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sonuç sayfasından puanlarını görüntüleyebildi. Peki, EKPSS tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı? EKPSS tercihleri ne zaman alınacak?

Son dakika: EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2020 YAYINLADI MI?

EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardınan taban puanları ve tercih tarihleri de belli olmuş olacak.

EKPSS kaç puanla memur olunur, baraj kaç? EKPSS 60, 65, 70, 80 puan alanlar nereye atanır?

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS yerleştirme puanları 2020: EKPSS atama taban puanları açıklandı mı?

TERCİH KILAVUZU BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

EKPSS branş bazında sıralamaları 2020 açıklandı mı? EKPSS branş sıralaması nedir?

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” veya “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

<p>24'de Esra Elönü moderatörlüğünde yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu, Sanatç

Karaoğlu: İslam halklarının örgütlü mücadelesi çok önemli

Yer siyah, gök beyaz; şampiyon Beşiktaş!

Filistinlilerin evleri yerle bir oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, emekli öğretmenlerle çevrim içi bayramlaştı