• $9,5292
  • €11,0988
  • 546.364
  • 1455.42
4 Temmuz 2016 Pazartesi

Neden böyle oldu?

Türkiye’nin terör saldırısı altında olması, bir taraftan PKK diğer taraftan DAEŞ olmak üzere kanlı terör örgütlerinin katliamlarına muhatap olması nedensiz değildir. Tabiat ta hiçbir olay sebepsiz olmadığı gibi toplumsal alanda da hiçbir olay tesadüf değildir. Türkiye terör saldırıları üzerinden belli bir alanda sıkıştırılmak, içine kapanması sağlanarak öncelikle bölgede takip ettiği politikalar başta olmak üzere, dış siyasetinde değişime zorlanmak istenmektedir.
Terörün Türkiye’nin sadece Suriye meselesiyle ilgili olduğunu düşünmek doğru değildir. Esas meselenin dış politikada Türkiye merkezli yeni bölgesel politikalar ve bu merkez ekseninde Dünya’ya dönük yeni yaklaşımlar bulunmaktadır.
İstanbul Atatürk Havaalanı saldırısının İsrail mutabakatının arkasından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus Lider Putin’le beklenen telefon görüşmesinden hemen önce yapılması şüphesiz zamanlama açısından ilginçtir fakat burada esas üzerinde durulması gereken husus uluslararası en büyük hava limanının hedef seçilerek ülkeyi bütün Dünya’ya karşı güvensiz bir imaja sahip kılarak, terörle ülkenin adının birlikte anılmasını temin etme arzusudur. Buradan ‘siz hangi adımları atarsanız atın terör kuşatması devam edecek’ mesajı verilmek istendiği açıktır.

Terör neyin uzantısıdır?

Bu bakımdan terör saldırılarını uluslararası politikanın bir uzantısı olarak analiz etmek gereğini bir kere daha hatırlamak durumundayız. ‘Neden böyle oldu?’ sorusunu, anlamanın birkaç önemli yönü bulunmaktadır. Bunlar arasında birincisi, Türkiye Ortadoğu ilişkilerinin değişimi; ikincisi, Batının Türkiye’ye karşı siyasetindeki değişim; üçüncüsü, Batının Ortadoğu’da yaşanan değişime karşı ortaya koyduğu tavır; Dördüncüsü, Çin, Rusya, Hindistan’ın yükselişi ve Ortadoğu’yla, özellikle İran’la kurduğu yeni ilişkilerin Batı sistemi üzerindeki etkisi; beşincisi de Ortadoğu toplumlarının parçalı yapılarının dış müdahalelerle yeni travmalar yaşanmasına açık özellikleri gibi faktörleri sayabiliriz.
Türkiye’nin değişen Ortadoğu siyasetinin bu saldırılar açısından merkezi bir öneminin olduğunu bilhassa vurgulamak gerekir. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca petrolün sanayi toplumlarındaki ekonomik değerinin ağırlığı başta olmak üzere diğer ekonomik siyasi sebeplerle Batı sistemi Türkiye’yi Ortadoğu’yu dışlayacak bir siyasette tutmaya hassasiyet göstermiştir. Bu süre zarfında Batılılar için makbul olan, iç siyasette tüketilen ‘Araplar bizi arkadan vurdu’ edebiyatı ve benzeri gerekçelerle, dış siyasetin bütünüyle Batıya bağımlı bir çizgiye çekilmesidir.
İmparatorluk çözülürken bütün kurumlarının da tasfiye edilerek devletin, bu coğrafyayla herhangi bir bağının kalmasının önüne geçilmesi kültür politikalarıyla Batı’ya yönelmenin dış politik etkileri açısından önemlidir. Netice itibariyle kendi siyasal kültür coğrafyasına yabancılaşmış bir devlet anlayışı hatta ideolojisi ortaya çıkmış olmaktadır. Bu ideoloji takip edilen siyasetle kendi kendini bağlayan, Batı’ya bağımlılık ilişkilerini üreten, bunu normalleştiren etkiler yaratmıştır.

Ortadoğuyla ilgilenmeyin!

Türkiye’nin yüzyıllık batı merkezli dış politik dünya görüşünden, Türkiye merkezli bir Dünya anlayışına, Ortadoğu siyasetine yönelmesi büsbütün şaşkınlık yaratmıştır. Batılı istihbarat uzmanlarının, siyasal danışmanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı bitmek tükenmek bilmeyen öfkelerinin arkasında bu yeni siyasetin, Türkiye merkezli bir yaklaşımın rolünü görmeden meseleyi anlamak kolay değildir. Erdoğan düşmanlığının arkasında Türkiye düşmanlığı, üstelik sadece batıyla ilişkileri normalleştirme yani bağımlılıktan çıkararak karşılıklılık ekseninde geliştirme girişimine karşı duyulan tepki bulunmaktadır.
Dikkat edilirse, açıkça görüleceği üzere Mısır’da darbeci Sisi’yi, Suriye’de BAAS’ın diktatörlüğünü, terör örgütü PYD’yi tercih ederek Batı’nın Türkiye karşıtı bir siyasetti tercih etmesinin sebeplerinin başında bu yeni siyasetin geldiğini görmek zor olmayacaktır.

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu