• $8,4705
  • €10,2921
  • 501.151
  • 1441.33
30 Kasım 2015 Pazartesi

Çalınmış devrim

Türkmenler bin yıldan fazla süredir yaşadıkları topraklarda ayakta kalmak, varlıklarını sürdürmek için direniyorlar. Direniyorlar ne kelime, destan yazıyorlar; BAAS rejiminin askerlerine, İran’ın sivil milislerine, Hizbullah’a, PKK/PYD’nin ve nihayet Rus uçaklarının bombardımanlarına karşı vatanlarını koruma mücadelesini sürdürüyorlar.

“Ortadoğu toplumlarının parçalı yapıları, toplumsal olarak yatay ve dikey entegrasyonlarını gerçekleştirememiş olmaları, onların derin krizler yaşamasının, istikrara kavuşamamasının en önemli sebebidir.” Bunda tarihsel birçok faktörün rolü bulunmakla beraber, Batı’nın sömürgecilik siyasetinin, Osmanlı yıkıldıktan sonra çizilen, bölgenin sosyolojik özellikleriyle çelişen siyasal haritaların, önemli rol oynadığını da açıktır. Bugün bu coğrafyada yaşanan çatışmaların, otoriter rejimlerin, bir türlü bitmeyen şiddetin ve kanlı terör olaylarının arkasında yatan da budur.

Parçalı yapılardan sivil muhalefete

Ayrıca İsrail’in uygulamakta ısrar ettiği devlet terörünün, onun ürettiği Filistin sorununun, kuşaklar boyunca devam etmesine sebep olduğu şiddet kültürünün mevcudiyetinin de, bu otoriter eğilimleri ve terörü besleyen kaynaklardan biri olduğunu hatırlatmaya gerek var mı?
“Türkmen lider Abdurrahman Mustafa ‘Suriye devrimi çalındı’ diyor. Bu zor şartlarda BAAS katillerine, onun müttefiklerine karşı mücadele eden bir liderin böyle bir analiz yapacak bilince sahip olması politik bakımdan çok önemlidir.” Doğrudan doğruya öldüresiye bir savaşın içinde yaşayan bir topluluk için, askeri şartların ne kadar önemli olduğu ortadadır, fakat askeri bakımdan ne kadar yeterli olunursa olunsun, başarının politik analiz ve öngörüye bağlı olduğu da bir gerçektir. Bu bakımdan Türkmen liderin Suriye sorununa bakışının, ‘Bahar Devrimleri’ ile ilgili değerlendirmesinin üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum.
Bütün Ortadoğu’da olduğu gibi Suriye’de de ‘Bahar Devrimi’ sokaklarda başlamıştı. BAAS’ın yıllar boyu süren baskı ve zulmü altında yaşayan halk, rejim tarafından sindirilmiş bir şekilde yaşamaya devam etmişti. Bu toplumların parçalı yapısı, bu tür baskıcı yönetim tarzlarına muhalefeti neredeyse imkânsız hale getirmekteydi. Bu sebeple, Suriye rejimine karşıda muhalefet, ancak segmenter yapının içinden, geleneksel dini unsurlardan gelebilirdi ve bu daha önce denenmişti. 1980’li yıllardaki Hama ve Humus katliamları olarak bilinen olaylar, bu tür muhalefet hareketine yapılan saldırıların sonucunda yaşanmıştır.

Sivil devrimi çalanlar

İşte bütün mesele burada yaşanan değişimle başlamıştır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Suriye’de de Bahar Devrimi ‘yeni bir toplumsal hareket’ olarak, farklı toplumsal grupları, farklı zümreleri, sivil taleplerde bütünleştiren çoğulcu bir karakterde ortaya çıkmıştır. Suriye’nin militer diktatörlüğünü, Esed rejimini bu kadar sarsan ve paniğe sürükleyen budur; bu defa bazı geleneksel dini grupları bastırıp yok ederek üstesinden geldiği gibi çözebileceği bir sorun yoktur karşısında.
Dini ve etnik topluluklar, bu yeni sivil muhalefete başlangıçta sadece eklenmiş durumdadırlar. BAAS karşıtı bu sivil muhalefete karşı El-Muhaberat’ın başlattığı silahlı müdahale önceleri şiddete mesafeli duran bu unsurları zaman içinde bir iç savaşın içine taşımıştır. İç savaş şartlarının duruma hâkim olması kaçınılmaz olarak, sivil muhalefetin birçok unsurunun etkisizleşmesine, silahlı etnik temelli veya dini grupların ön plana çıkmasına yol açmıştır.
Türkmen lider Abdurrahman Mustafa’nın bahsettiği devrimin çalınması bu süreçte ortaya çıkmıştır. “Suriye rejimi, PKK/PYD, İŞİD, İran, Rusya ve elbette ki Batı sayesinde ‘sivil devrimi’ Suriye halkının elinden alıp, olayı başka bir yere yönlendirmiş, yeni bir pazarlık meselesine dönüştürmüştür.” Türkiye’den istenen Türkmenlerin burada kurban edilmesine seyirci kalmasıdır, bu mümkün müdür!

<p>Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 düzensiz göçmen, bölgedeki Deniz Kuvvetleri

MSB duyurdu: Mehmetçiğin dikkati faciayı önledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, emekli öğretmenlerle çevrim içi bayramlaştı

İşgalci İsrail, içlerinde hamile bir kadınında bulunduğu ailenin tüm fertlerini öldürdü

Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi